pondelok 7. novembra 2016

General KGB meets world's finest cryptologic historian

From a book https://books.google.sk/books?id=35ClAgAAQBAJ&pg=PA292#v=onepage&q&f=false

And from an original article from the magazine Cryptologia:
Kahn, David(1998) 'SOVIET COMINT IN THE COLD WAR', Cryptologia, 22: 1, 1 — 24:

 

štvrtok 28. apríla 2016

sobota 23. apríla 2016

Amendment

I've added to the Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918) a picture of the real, enciphered text, allegedly solved by Vienna's Evidenzbüro - Dechiffrierdienst and detailed photo of the cipher disk, from TV Series, Czechoslovakia in the special forces.


Are you capable emulate their achievement, and solve the secret message ?

utorok 5. apríla 2016

Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918)Ciphers and codes of the Czech Maffie (1914-1918)
Maffie was czechoslovakian (eventually, Slovaks was involved later) resistance movement, mostly conspiratorial organisation, against Austrohungarian monarchy. It was used espionage, smuggling news from outside world, mostly from belligerent nations, such as France, Great Britain, US and to disseminate new ideas of democracy and citizen’s liberty to the society.
Was used mostly on the basis of the Alberti disk (from the book The Cryptographic front, p.63)


Cipher wheel, self made by Emanuel Voska (1875-1960), Czechoamerican, wouldbe US. spymaster and entrepreneur, good friend of the T.G. Masaryk, from the book Emanuel Voska, p. 130
Enciphered text from the postcard, intercepted by Austrian-Hungary police and cryptanalyzed by Vienna's Evidenzbureau - Deschiffrerdienst, from the book T.G. Masaryk and his opponents, p. 247

Detailed photo of the cipher disk, from an episode How we break the monarchy, ,  TV series Czechoslovakia in the special forces

(To be continued...)

CS ciphers used in WWII (1939-1945)CS ciphers used in WWII (1939-1945)

Mr. Jozef M. Kollár’s series of articles about the Czech codes, used in WWII, from past e-zine Crypto-World. They are:


Another article about czechoslovakian cipher TTS from WWII, published in Crypto-world 1-3/2014:

 Mr. J.M. Kollar's presentation in pdf format, about czechoslovakian ciphers used in WWII:

In slovak: Predbežnú verziu prednášky J.M. Kollára o ČS šifrách v WW2 nájdete tu prezentacia01_Kollar.pdf

Professor Otokar Grosek and M. Vojvoda, P. Zajac's Powerpoint presentation about CS ciphers used in WWII, with detailed explanation of German SIGINT solution and pictures from Mr. Jiri Janecek's books.


nedeľa 2. augusta 2015

Doplnenie

Pridávam k možným témam zašifrované pamiatky "našich" kráľov, šľachticov, dejateľov a dobrodruhov...(uhorský kráľ Matej Korvín, tajná korešpondencia Vešeleniho sprisahania...) Zatiaľ sa nik ani len neprihlásil do diskusie....
Za článok môžete zahlasovať na Vybrali.sme.sk: http://vybrali.sme.sk/c/Tematika-buducich-clankov/

piatok 31. júla 2015

Možné budúce témy blogu

Keďže moje niekoľkomesačné neúnavné bádanie v oblasti historickej kryptológie prinieslo viaceré prekvapivé a nové informácie, chcel by som sa aspoň stručne podeliť o obsahoch nadchádzajúcich článkov, ktoré by sa mohli objaviť na tomto mieste, ak bude dostatočný záujem.
1. Pokračovanie eseje o Rajmundovi Lullovi, kombinatorickom umení  a hľadaní univerzálneho jazyka.
2. Šifry používané "našimi" kráľmi, šľachticmi, dejateľmi a dobrodruhmi (uhorský kráľ Matej Korvín, utajená korešpondencia počas Vešeléniho sprisahania, nomenklátor grófa Juraja Rákociho, kardinála Petra Pazmáňa...)
3. Česká "Maffie"- tajný výbor tvoriaci protirakúsky odboj za I. svetovej vojny a spôsoby šifrovania posielaných správ - (napr. pomocou známeho "Ludolfova čísla", polyalfabetická substitúcia s "českou abecedou" a ing. Baráčkov šifrovací "stroj" ai.), informácie o nových knihách na túto tému a ďalšie ako c. a k. Evidenzburo a lúštenie "maffiánských" šifier.
4. Vôbec poprvýkrát môže byť publikované odhalenie metódy šifrovania depeší, utajovaných pomocou tajného atramentu, ktoré prúdili skryté "steganograficky" v rôznych rúrkach, púzdrach apod., medzi českým továrnikom a zakladateľom ondřejovskej hvezdárne J. J. Fričom a jeho tajomníkom v Taliansku a neskôr vo Švajčiarsku, Z. Rohlom. Šifrovanie pomáhal vylepšiť astronóm František Nušl, ktorý sa podieľal aj na ich vyhotovovaní. Budú popísané aj ich prvé pokusy s rádiotelegrafickým spojením.
5. Dokumenty TICOM a Československo - ako videli nemecké spravodajské služby špecializujúce sa na zachycovanie komunikácie a jej kryptoanalýzy (OKW/Chi, Pers ZS, OKH/In 7/VI, Forschungsamt atď.) šifrovú ochranu správ v rámci čs. vojenských a diplomatických komunikačných sietí. Z týchto dokumentov je patrné vysoké hodnotenie pplk. Josefa Růžka, hlavy čs. kryptologickej sekcie vojenskej spravodajskej služby hlavným kryptoanalytikom OKW/Chi, Wilhelmom Fennerom a i.
Poprosím o spätnú väzbu a čitateľov blogu o názor v diskusii o aké témy by bol dostatočne veľký záujem, a či vôbec majú byť uverejnené a ak by mali, či by podporili túto pre mňa veľmi náročnú iniciatívu aj finančne menšou sumou.