sobota 2. apríla 2011

Vladimír Krivoss - dešifrovaný lúštiteľ

Foto © Rudolf Tibenský
Dovolil by som si upozorniť na mojom blogu na obsiahly a faktograficky bohatý článok o našom slovenskom polyglotovi, stenografovi, spisovateľovi a lúštiteľovi zahraničných vojenských a diplomatických šifier a kódov Vladimírovi Krivossovi - Nemaničovi (1.júl 1865 - +4.8.1942), uverejnený v týždenníku Slovo, č. 1-2/2008, s. 14-15, pod názvom Dešifrovaný šifrovač, autora PhDr. Ľubomíra Guziho, PhD. Text článku je poňatý ako istý druh recenzie "nemilosrdnej" monografie Štyridsať rokov v tajných službách: Život a dobrodružstvá Vladimíra Krivoša (Sorok ľet na sekretnoj službe: žizň i prikľučeňija Vladimíra Krivoša. Iks-Chistori, Kučkogo pole, Moskva 2007), ktorú o ňom vydali ruskí autori A. A. Zdanovič a V. S. Izmozik. Krivoš v mladosti odišiel do cárskeho Ruska a prijal ruské občianstvo. Študoval tu jazyky a vytvoril univerzálnu stenografiu použiteľnú pre všetky reči. Dotiahol to až na štátneho radcu a cárskeho dôverníka. Počas prvej svetovej vojny bol generálom rozviedky, viedol šifrovacie a dešifrovacie oddelenie, bol zostavovateľom výzvy intervenčným armádam na uzavretie mieru, po  revolúcii pracoval v komisii pre elektrifikáciu Ruska a v diplomatických "zvláštnych" službách. Okrem toho bol Krivoš aj literárne činný. Vo vyhnanstve na Soloveckom ostrove pôsobil ako meteorológ, hvezdár, botanik, ornitológ. Pokračovanie tohto krátkeho upozornenia neskôr prinesie aj konkrétny príklad prekladateľskej a lúštiteľskej práce tohto nášho neznámeho kryptológa, v službách cárskej Ochranky, cárskej vojenskej spravodajskej služby a neskôr aj vypomáhanie v prísne utajenom Spets-Otdele, Mimoriadnej Komisie, ČeKy, OGPU, NKVD, tj. zvláštnej služby zachycovania a lúštenia cudzej korešpondencie Sovietskeho zväzu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára