utorok 7. decembra 2010

Mne známe knihy a časopisy v českom a slovenskom jazyku o kryptologickej problematike

Odporúčaná česká a slovenská literatúra o kryptológii:

 1. Adams, S.: Kódy (Od hieroglyfov k hackerom)SlovartEdícia Mega Menu, Bratislava, 2003, (anglicky: The Code Breakers from Hieroglyphs to HackersDorling Kindersley Ltd., London, 2002)
 2. Adámek, J.: Kódování. MVŠT, XXXI. zošit, SNTL, Praha, 1989,
 3. Berloquin, P.: Skryté kódy a velkolepé projekty - Tajné jazyky od starověku po současnost, vyd. Praha: Universum, 2011, ISBN: 978-80-242-2847-1, 384s.
 4. Bitto, O.: Šifrování a biometrika aneb tajemné bity a dotykyComputer Media, Praha, 2005,
 5. Burda, Karel, Aplikovaná kryptografie, Brno: VUTIUM, 2013,
 6. Clark, R. W.: Muž, který odhalil Purpur, Naše vojsko, Praha, 1983,
 7. Farana, R.: Šifrování , Edice Rádce, Mravenec, Brno, 2006,
 8. Garfinkel, S.: PGP - Pretty Good Privacy (Šifrování pro každého)Computer Press, Praha, 1998,
 9. Grošek, O. - Porubský, Š.: Šifrovanie - algoritmy, metódyprax. GRADA, Praha, 1992,
 10. O. Grošek, M. Vojvoda, P. Zajac: Klasické šifry. Vydavateľstvo STU Bratislava: Bratislava 2007, ISBN 978-80-227-2653-5,
 11. O. Grošek, M. Vojvoda, M. Zanechal, P. Zajac: Základy kryptografie. Vydavateľstvo STU Bratislava: Bratislava, 2006,
 12. O. Grošek, M. Vojvoda, M. Zanechal, P. Zajac: Základy kryptografie. Vydavateľstvo: STU Bratislava, 2010, II. vydanie,
 13. Huraj, L.: Nebojme sa šifrovania, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2002 - 49s.,
 14. Janeček, J.: Odhalená tajemství šifrovacích klíčů minulosti. Naše vojsko, Praha, 1994,
 15. Janeček, J.: Gentlemani (ne)čtou cizí dopisyBooksBonusA, Brno, 1998,
 16. Janeček, J.: Válka šifer (Výhry a prohry československé vojenské rozvědky 1939-45)Votobia, Olomouc, 2001,
 17. Janeček, J.: Rozluštěná tajemství (Luštitelé, dešifranti, kódy a odhalení), XYZ, Praha, 2006, k tomu pozri článok Jiří Janeček, Šifry a šifrování, 21. Století, (18. 07. 2003), Miroslav Šiška,Luštitelé v bitvách světových dějinPrávo, (12.8.2006), blog autora JanečkovoKrypto a k poslednej kapitole pozri Vladimír Merta, Ing. Jiří Kachlík, CSc., Anagramy Cosmovy Chronica Böemorum, 2004,
 18. Kimptonová, D.: Děsivá věda - Mazané kódy . Praha: Egmont, 2005 (I.vyd) - 156s. (orig. The KnowledgeCracking Codes),
 19. Klíma, V.: Skrytá válka šifer, DECROS, Praha, 1995,
 20. Kodl, J. - Přibyl, J.: Ochrana dat v informaticeSkriptá FEL ČVUT, Praha, 1996,
 21. Levický, D.: Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti (1. vyd.), Košice : Elfa, 2010 - ISBN 978-80-8086-163-6,
 22. Lichtner, Jaromír: Šifrování: úvod do kryptografie chemické i grafické, se čtyřiadvaceti šifrovými klíčiAlojz Srdce Pub. 1939. Kniha bola písaná ako populárna príručka podávajúca návod, ako písmo utajiť, dešifrovacími metódami sa takmer nezaoberá. Jej význam spočívá v tom, že tvorí českú kryptografickú terminológiu a informuje v češtine o základných spôsoboch šifrovaniaChýbanej však zmienka o použitej literatúre.
 23. Mnišovský, Rafael, Soběhrd ze Sebuzína a Horštejna (*1580-†1644): Constructio sive Strues Trithemiana, Praha, 1628 - autor tejto prvej kryptografickej rukopisnej príručkyjazykovo iprovenienčne českej, bol právnikom a vysokým cisárskym úradníkomZákladom tejto príručkyako sám názov napovedábola Trithemiova Polygraphia (1518). K tomu pozri článok Vondruška, P.: První česká kryptografická příručka, In. Crypto-WorldRoč. 10, č. 01/2008, ISSN 1801-2140, str. 18-20, a prezentáciu Vondruška, P.: Doba nomenklátorů, Sborník příspěvků MKB, Praha 2007, ISBN 80-903083-8-4 , str.77-90,
 24. Hugh Sebag-Montefiore, Enigma bitva o kódB4U Publishing, Praha, 2012, 344s. - ISBN 978-80-87222-09-6
 25. Piper, F., Murphy, S.: Kryptografie – průvodce pro každého, Dokořán, Praha, 2006,
 26. Poskitt, K.: Vražedná matematika: ŠIFRY, Od Césara ke kreditním kartám, Egmont, Praha, 2009, (orig. Murderous Maths: Codes How to make them and break them)
 27. Přibyl, J.: Informační bezpečnost a utajování zpráv, Praha: Vyd. ČVUT, 2004, 239 s.,
 28. Růžek, Josef (pplk. pěch.): Šifrovací systémy a návod k luštění kryptogramů, X. dílů, Praha, 1926-1936?,
 29. Říman, E.: Úvod do kryptografie: Podrobný návod k sestavování a luštění šifrovaných zpráv s mnoha úlohami, Praha: Důvtip, 1932,
 30. Singh, S.: Kniha kódů a šifer. Dokořán, ArgoAliter, Praha, 2003.
 31. Vondruška, P.: Kryptologie, šifrování a tajná písma, Albatros: OKO, Praha, 2006,
 32. Zelenka,J. , Čapek,J., Francek, J., Janáková, H. Ochrana dat : Kryptologie. 1 vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003

Literatúra o informačnej bezpečnosti (SK a CZ):

 1. Bednár, J.: sieti. ENIGMA, Nitra, 2002,
 2. Bímová, A.: Počítačová kriminalita a naše doba, IDG Czechoslovakia, Praha, 1990,
 3. Dobda, L.: Ochrana dat v IS, GRADA, Praha, 1998,
 4. Dostálek, L. a kol.: Velký průvodce protokoly TCP/IP: BezpečnostComputer Press, Praha, 2001,
 5. Garfinkel, S. - Spafford, G.: Bezpečnost UNIXu a Internetu v praxiComputer Press, Praha, 1998,
 6. Halouska, J. – Racková, E. – Seige, V.: Informační bezpečnost – příručka manažeraTate International, 2001, 130s.
 7. Hanáček, P. - Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů. USIS, březen 2000,
 8. Hönigová, A. - Matyáš, V. ml.: Anglicko - česká terminologie bezpečnosti ISComputer Press, Praha, 1996,
 9. Klimčík, J.: Počítačové siete, Liptovský Mikuláš: Vyd. Vojenská akadémia, 1997 - 141s.
 10. Látal, I.: Ochrana informací, dat a počítačových systémůEurounion, Praha, 1996,
 11. Luknič, A. S.: Ochrana podnikateľských informácií, SAP, Bratislava, 1998,
 12. Oster, J.: Počítačová bezpečnosť a ochrana údajov, IBIS Publishing, Košice, 1995,
 13. Vyskoč,  J.: Bezpečnosť IS, Skriptá FM a MFF UK, Bratislava, 1999Literatúra, obsahujúca informácie o šifrách a kódoch:
 1. Andrew, Ch., Gordijevskij, O.: KGB: Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina po Gorbačova, Praha: EAAP, 1994 - s. 36-41; s.74-77; s.84-85; s.100-103; s.147-155; s.186-187; s.196-197; s.222-223; s.232-233; s.238-239; s.246-251; s.300-309; s.314-315; s.362-365,
 2. Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv: Neznámé špionážní operace KGB, Praha: Academia, 2001 - II. vyd. - 696s. - s.56; s.63-68; s. 73; s.114-115; s. 121-122; s.343-360 - Kap. 21: SIGINT v době studené války; s.362; s.468; s.539-540,
 3. Bezymenskij, Lev: Rozlúštené tajnosti tretej ríše, Obzor, Bratislava, 1983, 480 s. (rusky: Razgadannyje zagadki tretiego rejcha 1933-1945VydAgentstvo pečati Novosti, Moskva, 1980),
 4. Blank, A. S., Mader, J.: Červená kapela, Pravda, Bratislava, 1985,
 5. Borovička, V. P.: Prísne tajné šifry, Obzor, Bratislava, 1982, (česky: Přísně tajné šifry, Naše vojsko, Praha, 1982),
 6. Brown, Dan: Da Vinciho kód, Bratislava: Slovart, 2004,
 7. Brown, Dan: Digitálna pevnosť, Bratislava: Slovart, 2005,
 8. Caldwell I., Thomason D.: Pravidlo štyroch, Bratislava: IKAR, 2005,
 9. Casanova, G.: Pamäti, 3.diel, Slovenský Spisovateľ, Bratislava 1991, mimo edície s. 238-40, (z nemeckého vydania Giacomo Casanova, Memoiren, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Wilhelm Goldmann Verlag, München)
 10. Čerňak, J.: Pět století tajné války, Naše vojsko, Praha, 1977, 316 s. (rusky: Pjať stoletij tajnoj vojnyvyd. Nauka, Moskva, 1966),
 11. Dr.ing.Josef Daneš, OK1YG: Za tajemstvím éteru, Praha: NADAS, 1985 (I. vyd.) - 192s., 24s. příl., 24s. obr. - s.19-20 - Rádiový odposluch v Rakúsko-uhorskej armáde a spravodajskej službe, tzv. Evidenzburo (a kryptoanalýzy v rámci práce dešifrovacej služby, tzv. Dechiffrierdienst),
 12. Doyle, A. C.: Údolie strachu. Bratislava : Mladé letá, 2000,
 13. Fárek, F.: Stopy mizí v archivu..., Praha: Vyšehrad, 1975, I. vyd., 250s., s.13-14 - "Zaslúžilý rádiový umelec" - Heřman POKORNÝ,
 14. Fedorovskij, V.: Šedé eminence ruské politiky, Praha: BRÁNA, 2002 - 160s., I. vyd.,
 15. Gates, B.: Informační dálnice, Management Press, Praha, 1996, 230 s., str. 96-99, str. 208 a 212,
 16. Gebhart, J., Koutek, J., Kuklík, J.: Na frontách tajné války, Panorama (Stopy, Fakta, Svědectví), Praha, 1989, 384 s., 32 s. obr. príloh,
 17. Gellerman, G. W.: ... a naslouchali pro HitleraBonusA, Praha, 1995,
 18. Graves, R.: JaClaudius, Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. - 419s. (1. vyd., prekladEugen Klinger) - Augustova šifra (polyalfabetická šifra s heslom rovnako dlhým ako otvorený text správy, heslom v tomto prípade bolo sto riadkov z Homérovej prvej knihy Ilias) - s. 205-6, II. vyd. Bratislava: Slovart, 2000, (česky: Já, Claudius, Praha: Odeon, 1984. - 394s., - s.197-196, II. vyd., Praha: Odeon, 1985; Hronov: Gaudium, 1994. - 415s. - s.209-210)
 19. Gribanov, I.: Guľka pre prezidenta, Obzor (Periskop), Bratislava, 1990, (rusky: vydVojennoje izdateľstvo, 1984),
 20. Hašek, J.:Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny, Bratislava: PrácaVyd. ROH 1955 - I.diel 10.kap. - s.112, II.diel - s.393, III.diel - s.411-41,
 21. Hašek, J.:Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1985 - I.díl 10.kap. - s.146, II.díl, 5.kap. - s.507, III.díl - s.29-37,
 22. Harris, R.: ENIGMASlovart, Bratislava, 2001, (anglicky: EnigmaHutchinsonRandom House, London 1995),
 23. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Svoboda, Praha (1. vyd), 1988 - Kap. 1: PaleografieČasťTajná písma - str. 43 , Bibliografie ke kryptografii v stredověku - str. 107-8,
 24. Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha: H&H Praha s.r.o., (3. opr. a doplvyd., 2002, dotisk 2004 ), 2004 - Kap. 1: PaleografieČasťTajná písma - str. 44-45 , Bibliografie o kryptografii a stenografii - str. 109,
 25. Hillis, Daniel: Obrazce v kameni, Kalligram, Bratislava 2002, Edícia Majstri vied, 176 s. - 6. kap. - PamäťInformácie a tajné kódy - str. 105-19,
 26. Hrbek, I.: Na mořích a oceánech, Praha: Panorama, 1989 - Kap. Tajný kód (1914) - Magdeburský incident, s. 110-117,
 27. Hulec, O.: Konspirační charakter předbělohorské protistavovské opozice, Jihočeský sborník historický 30, 1961, s. 97-102. O. Hulec písal o šifrách vyskytujúcich sa v korešpondencii predbielohorskej protestantskej opozície.
 28. Husa, V.: K dějinám nevolnického povstání roku 1775, Český lid 39, 1952, s. 243-255. V. Husa upozornil na šifry, ktoré zrejme používali nevoľníci v dobe povstania v roku 1775.
 29. Christie, A.: Trinásť záhad. Bratislava : Slov. Spis., 2005,
 30. Churáň, M. a kol.: Encyklopedie špionážeLibri, Praha, 1993 (II. vyd. 2000),
 31. Chvostov, V.M. a kol.: Dějiny diplomacie (I. díl), Praha, SNPL, 1961 - III. kap. 6. časť - Talianská diplomacie XII.-XV.stol., Šifrovacia služba v Benátskej republike a inde, - str. 174-5; Aféra s Máriou Stuartovou - s.218; Trampoty dánskeho vyslanca Jula so "šiframi" - s.292; Lúštenie šifrovaných listov francúzskeho vyslanca Chétardyho profesorom matematiky Ruskej Akadémie Vied Christianom Goldbachom (*1690-†1764) - s. 300,
 32. Kašpar, J.: Soubor statí o novověkém písmu. Praha, Karolinum 1993. ISBN 80-7066-679-X. str. 177-209 (6. kapitola: Tajná písma v novověku),
 33. Kašpar, J.: Příspěvek k řešení tajného písma ze 17. století. Acta Universitatis Carolinae 1963, Philet historica 5, s. 95-107. Stručný návod k dešifrovaniu  textov utajených najjednoduchšou substitučnou metódou,
 34. Kokoškovi, J. a S.: Spor o agenta A-54 (Kapitoly z dějin československé zpravodajské služby), Naše vojsko, Praha, 1994 - 349 s. (hlavne str. 269-272),
 35. Kondratov, A.: Kniha o písmeSmena, Bratislava, 1981,
 36. Kožnar, Z. - Kožnarová, M.: Tieňohra, MON, Bratislava, 1988, I. vyd., 263s.,
 37. Krieger, W.: Tajné služby ve světových dějinách (Špionáže a utajené akce od antiky po současnost), Olomouc: Fontána, 2006,
 38. Krupa, V. - Genzor, J. - Vančo, L.: Písma sveta, Bratislava, Obzor, 1989,
 39. Jitka Lenková (odborný úvod), Voynichův rukopis (limitovaná edice) aneb Nejzáhadnější kniha světa, Vydavateľstvo: CAD PRESS, 2012, 448s. - ISBN: 9788088969600,
 40. Lloyd, M.: Guinessova kniha špionáže, Olympia, Praha, 1994,
 41. Lorenc, A.: Ministerstvo strachu ?, TATRAPRESS, Bratislava, 1992,
 42. Lorenc, A.: Dešifrovaný svet, FORZA PH, Bratislava, 2000,
 43. Macksey, K.: Spojaři: Rádiový odposlech v obou světových válkách, Praha: BBart, 2004 - 302s.váz. ISBN: 80-7341-283-7 (origThe SearchersRadio Intercept in Two World Wars),
 44. Maloch, A. V.: Rozluštění chiffrovaného písma v češtině, Lumír 1858, s. 205-206. Ide o šifrátktorý publikoval ako neriešiteľný Václav Hanka v roku 1847. O spôsobe, akým text dešifroval, sa Maloch nezmieňuje.
 45. Maloch, A. V.: Slovník naučný, Svazek 3, Od autorů: František Ladislav Rieger,Jakub Josef, Dominik Malý, Rok vydání: 1863, V Praze, Díl Třetí, F - Chyžice - Nakladatel: I. L. Kober, Heslo: Chiffre, str. 1065,
 46. Maloch, A. V.: Riegrův slovník naučný, 1863, II. díl, HesloDechiffrování, s. 103,
 47. Melton H. KeithNajnovšia kniha o špionáži prelĽubomír Divinecfotogr. Andy CrawfordfotogrSteve Gorton - Bratislava : Perfekt, 1997. - 176 s. (anglicky: The Ultimate Spy BookDorling Kindersley Ltd., London, 1996),
 48. Novoveský, Š. - Križalkovič, K. - Lečko, I.: Zábavná matematika, SPN, Bratislava, 1975, str. 90-110,
 49. Otto, J.: Ottův slovník naučný, XII. díl, Ch - Sv. Jan, Praha, vlasním nákladem autora, 1897, heslo: Chiffre, str. 173-174, napsal PhDr. Josef Mrkos,
 50. Pacner, K.: Československo ve zvláštních službách, I., II., III., IV. díl, Praha: THEMIS, 2002,
 51. Pekelis, V.: Malá encyklopédia kybernetiky, Mladé letá, Bratislava, 1981 (1 vyd.), str. 261-264,
 52. Poe, E.A.: Havran, Zlatý skarabeus, Príbehy Arthura Gordona Pyma, Bratislava: Tatran, 1984 (1. vyd.), 632 s. - str. 18,
 53. Roewer, H., Schäfer, S., Uhl, M.: Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, Praha: Euromedia Group, knižní společnost - knižní klub, edice Universum, 2006, 544 s.,
 54. Roubík, F.: Šifrované dopisy v registratuře Albrechta z Valdštejna, Sborník věnovaný prof. Dr. G. Friedrichovi k šedesátým narozeninám, Praha 1931, s. 359 – 368. Popis šifier požívaných v úradnej korešpondencii.
 55. Ryba, B.: K tajnému písmu v listech Husových. Sborník historický č.1, r. 1953, s. 46-52,
 56. Dorothy Leigh Sayersová, Mrtvola nutná (z angl. originálu Have his carcase), Praha: NLN, 2001, 376s. ISBN: 80-7106-471-8,
 57. Schmidtmayer, J.: Maticový počet a jeho použití v technice, III. vyd. SNTL, Praha, 1974, str. 302-304,
 58. Smetáček, V.: Lidé a informace, Praha: Albatros, 1981 - 340s. Kap. Kódování a tajné písmo - s.115-122 - Na s.120-1 autor popisuje zaujímavý spôsob šifrovania zrejme založený na istej zjednodušenej forme tzv. Bealovej šifry,
 59. StephensonNealKRYPTONOMIKONTalpress, Praha, 2006, (origCryptonomicon),
 60. Strejček, F.: O tajném písmuBoleslavan 1938-39, s. 130-133. Uverejňuje tu šifrovaný list, ktorý našiel v pozostalosti vlasteneckej rodiny Slobodovej z Mladej Boleslavi. List nie je dešifrovaný a autor článku doporučuje čitateľom, aby sa o to pokúsili. K tomu im podává stručné poučenie o  dešifrovaní podľa Riegrovho naučného slovníka. Strejček ale zle pochopil pravidlá pre dešifrovanie a neporadil dobre.
 61. Strnad, J.: Základy slaboproudé elektrotechniky, Díl 1: Telegrafie. Se základy signalisování a elektrického měření neelektrických veličin, 4. vyd., Praha: SNTL, 1953, 412 s., 482 obr., (hlavne časť o Utajení vysílaných dálnopisných zpráv - str. 369),
 62. Strnad, J.: Základy slaboproudé elektrotechniky, Díl 2: Telefonie, 4. vyd., Praha: Technicko-vědecké vydavatelství, 1951, 622 s., kap. Vícenásobná telefonie přiloženým vysokofrekvenčním pásmemčasť Utajení hovoru - s. 527-533,
 63. Verne, J.: Nový gróf Monte Christo, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1984, (francúzskyMathias Sandorf, J. Hetzel, Paris, 1885),
 64. Verne, J.: Cesta do stredu Zeme, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1985, II. vyd. (francúzsky:Voyage au centre de la Terre, Collection J. Hetzel, Paris, 1885),
 65. Verne, J.: 800 míľ po Amazone, Mladé letáEdícia Knihy J. Verna, Bratislava, 1978, III. vyd. (francúzskyLa Jangada, Huit cents lieues sur l’Amazone, J. Hetzel et Cie, Paris, 1885),
 66. Marx, André: Traja pátrači, Tipy a triky troch pátračov ??? (Text Kosmos-Krimi-Klub), Mladé letá, Bratislava, 1999, (nemeckyDie drei ??? verraten Tips und Tricksdas Detektivhandbuch des Kosmos-Krimi-ClubsFranckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart, 1998), str. 69-88,
 67. Vašíček, Arnošt, Nedobytná šifra, Co skrývá nejzáhadnější kniha světa?, Vydavateľstvo: Mystery Film, 2011, 128s. - ISBN: 9788090419056,
 68. Vavroušková, A.: Šifrované dopisy Friedricha Falckého, Sborník prací věnovaný J. B. Novákovi k šedesátým narozeninám, Praha 1932, s. 486-494 - A. Vavroušková popisuje šifry požívané v úradnej korešpondencii „zimného kráľa“ Friedricha Falckého.
 69. Volkman, E.: Špioni - Tajní agenti, kteří změnili chod dějinMelantrich, Praha, 1996,
 70. Volkman, E.: Špionážní aféryAlpress: Edice Klokan, Frýdek-Místek, 1996.
 71. Winterbotham F.W.: Přísně tajné, Mladá fronta – Edice ARCHIV svazek č.31, Praha, I. Vydání, 1981, 200 s.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára