sobota 8. júna 2013

"Nová" knižka o postoji Cirkvi voči čarodejníctvu so zreteľom na jeho historický vývoj

Postoj Katolíckej Cirkvi voči čarodejníctvu a všetkým praktikám kúzelníctva a mágie 


Autor:

SESTRA ANTOINETTE MARIE PRATT, A. M. Z RÁDU SESTIER NAŠEJ PANEJ Z NAMURU, BELGICKO

DIZERTÁCIA

Doručená Fakulte Filozofie Katolíckej Univerzity v Amerike v rámci čiastkového splnenia požiadaviek na Titul Doktor FilozofieWashington, D. C.

JÚN 1915National Capital Press, Inc.

Book Manufacturers

Washington, D. C.PREDSLOV

Účelom tejto dizertácie je predstaviť v stručnej forme a z katolíckeho pohľadu históriu vývoja čarodejníctva a postoj Cirkvi so zreteľom na túto veľmi diskutovanú a podivnú otázku v rámci prvých sedemnástich storočí. Spracovanie predmetnej tématiky je čisto historické, preto  sa v nej vyhýbame všetkým zmienkam spornej povahy a rovnako aj diskusiám vyvolávajúcim kontroverziu.
Všetky pramene odvolávajúce sa na svetskú legislatívu boli vynechané okrem hŕstky prípadov, kde svetský zákonník poskytoval isté privilégiá v súlade s Cirkvou a cirkevnými tribunálmi.

Autorka dúfa, že táto esej sa nestane nepotrebnou do tej miery, keďže neprišla do styku so žiadnou katolíckou prácou v anglickom jazyku o vybranom aspekte problematiky, zatiaľčo nekatolíckych a antikatolíckych prác je obrovské množstvo. Väčšina z tejto ohromnej knižnej produkcie v angličtine, francúzštine a nemčine je písaných v duchu nepriateľskej kritiky, kým cirkevné dokumenty a pôvodné zdroje, ktoré boli zväčša použité v predkladanej práci a ktoré tvoria inú stránku otázky, sú dostupné len malému počtu študentov a čitateľov dejín.

Samozrejme množstvo historických prameňov otvorené výskumu je impozantné a v dizertácii majúcej obmedzený záber bolo nutné pridržiavať sa niektorých princípov výberu. Preto boli citované za každé obdobie iba názory a svedectvá reprezentatívnych cirkevných spisovateľov a popredných kanonistov. Čo sa týka početných svetských spisovateľov väčšina z nich bola vynechaná a to najmä kvôli povahe tématiky, ktorej východiská smerujú k dôrazu na pozíciu Cirkvi, ale boli využité stanoviská juristov Tenglera, Pegnu a Eemigiusa, ktorí písali z teologického pohľadu.

Pre autorku zostáva vyjadriť srdečné poďakovanie rev. Nicholasovi A. Weberi, S. T. D., Rev. Williamovi Turnerovi, S. T. D., Rev. Patrickovi J.  Cormickovi, Ph. D., za ochotné poskytnutie pomoci pri príprave tejto dizertácie; Dr. Johnovi Footemu z Washingtonu a Br. Jamesovi J. Walshovi z New Yorku, za informácie týkajúce sa účinkov istých drog na myseľ a ďalším priateľom, ktorí boli takí láskaví a venovali mi povzbudenie a radu. Špeciálne by som sa poďakovala profesorovi Georgeovi L. Burrovi z Cornellovej univerzity za láskavé zapozičanie niektorých vzácnych a raných vydaní prác nachádzajúcich sa v Knižnici Andrewa D. Whitea.OBSAH

I. KAPITOLA

Definície a popisy čarodejníctva 

Definície čarodejníctva, mágie, kúzelníctva — Pôvod slova čarodejnica
— Schopnosti čarodejnice — Popis čarodejnice — Dôvody prečo sa
čarodejníctvo pripisovalo väčšinou ženám — Popisy sabatov a hlavné praktiky čarodejníc.

II. KAPITOLA 

Pôvod a vývoj čarodejníctva 

Univerzálnosť čarodeníctva, kúzelníctva a mágie — Jeho rozšírenie medzi Egypťanmi, Židmi, Peržanmi, Grékmi, Rimanmi,
Germánmi, Keltmi.

III. KAPITOLA

Cirkev, obdobie 1-800 n.l. 

Učenie ranej Cirkvi — Prednicejskí Cirkevní Otcovia a neskorší cirkevní spisovatelia — Edikty a listy pápežov — Synody — Penitenciály.

IV. KAPITOLA

Cirkev, obdobie 800-1200 n.l. 

Nové otázky uvádzané spisovateľmi — Pápežské výnosy a listy — Synody — Penitenciály.

V. KAPITOLA

Cirkev, obdobie 1200-1700 n.l. 

Teologickí spisovatelia — Malleus Maleficarum a jeho vplyv.

VI. KAPITOLA 

Cirkev, obdobie 1200-1700 n.l. (pokračovanie) 

Teologickí spisovatelia — Jezuiti a ich postoj pri perzekúciách čarodejníc.

VII. KAPITOLA

Cirkev, obdobie 1200-1700 n.l. (pokračovanie) 

Výnosy pápežovo — Synody — Penitenciály.


VIII. KAPITOLA

INKVIZÍCIA A PERZEKÚCIA ČARODEJNÍC

Zlúčenie čarodejníctva a herézy — Dnešné učenie Cirkvi týkajúce sa magických praktík.IX. KAPITOLA

RESUME A ZÁVER

BIBLIOGRAFIA

Register

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára