sobota 14. mája 2011

Inkvizícia na Slovensku?

Týmto príspevkom by som chcel poopraviť častý omyl, ktorý sa vyskytuje v mnohých knihách aj navonok solídnych autorov (A. Rašla, V. Apfel, a in.), o honoch na čarodejnice u nás a v celej Európe.Napriek tomu, že drvivá väčšina autorov pripisuje slovenské procesy na konto cirkevnej inkvizícii, na území dnešného Slovenska inkvizícia ako taká vôbec neexistovala.
V Uhorsku totiž zločin čarodejníctva podľa vtedy platných zákonov sa netrestal ako výnimočný zločin (crimen exceptum) a súdili ho svetské súdy, medzi ktoré patrili napríklad sedrie, dištrikturálne tabule, súdy slobodných kráľovských miest, stoličné a zemepanské súdy.
Faktom ostáva i to, že na Slovensku sa až do 18. storočia často súdilo iba podľa subjektívnych pocitov sudcov a na základe veľmi vágnych pravidiel. Do tejto kategórie spadajú aj procesy proti čarodejniciam, ktoré súdili richtári a rady miest - v 16. - 18. storočí u nás evanjelické, prípadne niektorí zemepáni. Inkvizícia k nám priniesla iba začiatok prísnejšieho súdnictva - systém vyšetrovania a písania zápisníc a zároveň pomohla rozšíriť učenie o existencii diabla a jeho sekty pomocníc. Boj proti bosorkám tu teda v porovnaní s krajinami západnej Európy neprebiehal až takým drastickým spôsobom, predsa však existoval.

Nasledujúci úryvok predstavuje jeden zo zákonov kráľa sv. Štefana (1000-38 n.l.):
"O strigách - Ak sa nájde dáka striga, podľa súdneho zvyku nech sa dovedie do kostola a oddá kňazovi na postenie  ponaučenie vo viere, po pôste nech sa vráti domov. Ak ju nájdu v tejže vine druhý raz, nech sa podrobí podobnému pôstu; po pôste však vypáli sa jej na prsia a na čelo  a tiež medzi ramenami kostolným kľúčom kríž a nech sa vráti domov. Ak však i po tretie, nech sa odovzdá sudcom."
Podľa týchto zákonov patrili bosorky (strigy) pod právomoc cirkvi - iba po trojnásobnom previnení sa k slovu dostal súd. V zákonoch kráľa Ladislava I. (1077-95) patrili strigy a necudné ženy do právomoci biskupa. Ďalší kráľ, Koloman, dokonca zavrhol existenciu bosoriek a procesy s nimi považoval za bezpredmetné. Ostalo to tak až do 15. storočia -  dovtedy sa nám nezachovali takmer nijaké zmienky o procesoch s bosorkami. V. Apfel vo svojom diele uvádza, že až do roku 1756 sa konalo v Uhorsku 554 procesov a v 403 prípadoch súd vyriekol rozsudok. Obvinení boli okrem málopočetných výnimiek zaživa upálení. 

Ďalej odkazujem na môj starší článok o Slovensku a honoch na bosorky.

(pokračovanie)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára