piatok 7. januára 2011

Golser, Georg (cca. 1420–1489)

Biskup Georg II Golser bol nasledovníkom známeho filozofa Mikuláša Kuzánskeho na Brixenskom stolci. Pri príležitosti innsbruckého inkvizičného honu na čarodejnice, Golser formuloval známe slová: „Som skutočne rozčúlený z prítomnosti tohto mnícha v mojej diecéze... Zdá sa mi, že sa stal úplne senilným a detským, keď som mal príležitosť počuť ho tu v Brixene, spolu s katedrálnou kapitulou. Odporučil som mu vrátiť sa do svojho kláštora a zostať tam navždy. Skutočne, získal som dojem, že sa zbláznil a že chce rozpútať hon na čarodejnice. Ale ja s tým nebudem súhlasiť, keďže sa dopustil tak veľa chýb v predchádzajúcom procese.“ (Behringer 2000, 63). Augustiniánsky kanonik z Brixenu, Hartmann Ammann (1856–1930), vydoloval z miestneho archívu Kramerovu vlastnoručne písanú obranu, ktorá jasne naznačuje, že začal pracovať na rukopise knihy Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodejnice, 1486) ako dôsledok tejto porážky. Princovia-biskupi z Brixenu už nikdy znovu nedovolili, aby sa u nich začali prenasledovať čarodejnice a — čo je ešte dôležitejšie — Tyrolská vládna moc potlačila hneď v zárodku pokusy nižších súdov začať s honmi na čarodejnice dokonca aj na ďalšie generácie dopredu. Innsbrucká inkvizícia bola bezprecedentná a dokonalá porážka pre pápežského inkvizítora Kramera, a to hlavne zo strany kurážneho biskupa menom Georg Golser. 


Wolfgang Behringer 


Použitá a odporúčaná literatúra: 

Behringer, Wolfgang. 2000. “‘Das unheilvollste Buch der Weltliteratur’? Zur Entstehungs- und Wirkungsgechichte des Malleus Maleficarum und zu den Anfängen der Hexenverfolgung.” Pp. 9–98 in Heinrich Kramer (Institoris) Das Hexenhammer/ Malleus Maleficarum. Edited by Günter Jerouschek, Wolfgang Behringer, and Werner Tschacher. Munich: Deutscher Taschenbuch. 

Broedel, Hans Peter. 2003. The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft: Theology and Popular Belief. Manchester and New York: Manchester University Press. 

Wilson, Eric. 1996. “Institoris at Innsbruck: Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes, and the Brixen Witch-Trial of 1485.” Pp. 87–100 in Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400–1800. Edited by Bob Scribner and Trevor Johnson. New York: St. Martin’s

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára