piatok, 7. januára 2011

Golser, Georg (cca. 1420–1489)

Biskup Georg II Golser bol nasledovníkom známeho filozofa Mikuláša Kuzánskeho na Brixenskom stolci. Pri príležitosti innsbruckého inkvizičného honu na čarodejnice, Golser formuloval známe slová: „Som skutočne rozčúlený z prítomnosti tohto mnícha v mojej diecéze... Zdá sa mi, že sa stal úplne senilným a detským, keď som mal príležitosť počuť ho tu v Brixene, spolu s katedrálnou kapitulou. Odporučil som mu vrátiť sa do svojho kláštora a zostať tam navždy. Skutočne, získal som dojem, že sa zbláznil a že chce rozpútať hon na čarodejnice. Ale ja s tým nebudem súhlasiť, keďže sa dopustil tak veľa chýb v predchádzajúcom procese.“ (Behringer 2000, 63). Augustiniánsky kanonik z Brixenu, Hartmann Ammann (1856–1930), vydoloval z miestneho archívu Kramerovu vlastnoručne písanú obranu, ktorá jasne naznačuje, že začal pracovať na rukopise knihy Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodejnice, 1486) ako dôsledok tejto porážky. Princovia-biskupi z Brixenu už nikdy znovu nedovolili, aby sa u nich začali prenasledovať čarodejnice a — čo je ešte dôležitejšie — Tyrolská vládna moc potlačila hneď v zárodku pokusy nižších súdov začať s honmi na čarodejnice dokonca aj na ďalšie generácie dopredu. Innsbrucká inkvizícia bola bezprecedentná a dokonalá porážka pre pápežského inkvizítora Kramera, a to hlavne zo strany kurážneho biskupa menom Georg Golser. 


Wolfgang Behringer 


Použitá a odporúčaná literatúra: 

Behringer, Wolfgang. 2000. “‘Das unheilvollste Buch der Weltliteratur’? Zur Entstehungs- und Wirkungsgechichte des Malleus Maleficarum und zu den Anfängen der Hexenverfolgung.” Pp. 9–98 in Heinrich Kramer (Institoris) Das Hexenhammer/ Malleus Maleficarum. Edited by Günter Jerouschek, Wolfgang Behringer, and Werner Tschacher. Munich: Deutscher Taschenbuch. 

Broedel, Hans Peter. 2003. The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft: Theology and Popular Belief. Manchester and New York: Manchester University Press. 

Wilson, Eric. 1996. “Institoris at Innsbruck: Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes, and the Brixen Witch-Trial of 1485.” Pp. 87–100 in Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400–1800. Edited by Bob Scribner and Trevor Johnson. New York: St. Martin’s

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára