piatok 8. februára 2013

Chiffre - heslo z Riegrova Slovníku naučného


Chiffre [šifr], známka, které se místo obyčejných písmen při dopisování užívá, tak že list takový nikdo bez patřičného klíče čísti nemůže. Od časův kardinála Richelieua píší se hlavně tajné diplomatické dopisy ch-ami a odtud i důležitost jich a d e c h i f f r o v á n í  (v.t.). Mají-li ch-ry úloze své dostát, nesmějí být ani příliš těžké, ani lehké t.j. musejí být takové, aby sice nezasvěcenému tajny zůstaly, pisateli ale a znalci obtížné nebyly. Nejlepší a nyní též nejužívanější ch-ry jsou číslice, které v přerozmanitých kombinacech hojný počet azbuk dají a téměř nerozluštitelné tomu jsou, kdoby klíče neměl. Mimo to možná takové ch-ry lépe než jiné telegrafovat. Jiný spůsob tajného dopisovaní, dosti zhusta užívaný, ten jest, že se píší písmena, která se nečtou, tak zvané non valeurs č. faux chiffres. Srov. M a r t e n s Guide diplomatique (Leipzig 1851).

z Slovník naučný, Svazek 3, Od autorů: František Ladislav Rieger,Jakub Josef, Dominik Malý, Rok vydání: 1863, V Praze, Díl Třetí, F - Chyžice - Nakladatel: I. L. Kober, Heslo Chiffre, str. 1065

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára