štvrtok 7. februára 2013

Použitie šifier a kódov v bežnej literatúre

Použitie kryptológie v básňach, poviedkach, krátkych príbehoch a iných literárnych dielach sa inak označuje aj ako literárna kryptológia. Dá sa citovať  nepreberné množstvo dôležitých príkladov literárnej kryptológie. Medzi prvých autorov, ktorí objavili a používali šifrovaciu abecedu vo svojich dielach patrí Geoffrey Chaucer. Lewis Carroll, autor Alice's Adventures in Wonderland (Alica v krajine zázrakov) a rovnako aj známy matematik, uverejnil v r. 1868 šifrovaciu pomôcku vo forme tabuľky typu Vigenère s inštrukciami pre jej použitie pri zašifrovaní a dešifrovaní správ. Sir Arthur Conan Doyle, Dante, Walter Gibson, Rudyard Kipling, Arthur Koestler, Edgar Allan Poe, William Makepeace Thackeray a Jules Verne boli iba niekoľki z zo svetoznámych autorov, ktorí použili príklady šifier a kódov vo svojich dielach.
Príkladov, ktoré sa dajú citovať o použití kryptografie vo svetovej literatúre je takmer nespočítateľne veľa. V mnohých príkladoch spisovatelia použili nejakú formu utajenia na prenášanie správy, ktorá presahovala za zrejmé slová v básni, poviedke alebo v inom literárnom žánri. Ako príklad alžbetínsky básnik George Herbert napísal báseň pod názvom "Our Life Is Hid with Christ in God - Náš život je ukrytý s Kristom v Bohu", v ktorej bola ukrytá druhá správa. Skrytá správa je vyznačená v nasledovnej verzii básne slovami zvýraznenými kurzívou:
My words and thoughts do both express this notion,
The Life hath with the sun a double motion.
The first Is straight, and our diurnal friend;
The other Hid, and doth obliquely bend.
One life is wrapt In flesh, and tends to earth:
The other winds towards Him, whose happy birth
Taught me to live here so That still one eye
Should aim and shoot at the one which Is on high;
Quitting with daily labour all My pleasure,
To gain at harvest an eternal Treasure.
(pokračovanie)
Odporúčaná literatúra:

  1. Raymond T. Bond, Famous Stories of Code and Cipher, New York: Collier Books, 1965;
  2. Maxwell Grant, "Chain of Death," Shadow Magazine (15 July 1934): 8–97;
  3. Dorothy L. Sayers, Have His Carcase (Záhada Lorda Petra Wimseyho, ktorá je spojená s značným použitím šifier), London: Brewer, Warren & Putnam, 1932;
  4. Peter Sears, Secret Writing, New York: Teachers & Writers Collaborative, 1986, ch. 14.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára