sobota 4. mája 2013

Claude Comiers - slepý "jasnovidec" v aritmetickej kryptografii

V roku 1690 sa objavila zaujímavá útla brožúrka. Jej autorom bol profesor matematiky v Paríži, Claude Comiers d'Ambrun (okolo 1600 - 1693), ktorý písal o mnohých témach, vrátane kabalistických výkladov, zostavovaní kalendárov, medicíne, geológii, kométach a kryptografii. Bol slepý a dostatočne pyšný na to, aby hlasite poukazoval na svoje úspechy. Comiers poprvýkrát publikoval svoje výsledky v časopise Mercure Galant, v troch jeho vydaniach: a to v septembrovom, októbrovom roku 1684 a vo februárovom roku 1685.  Narodil sa v Embrune vo francúzskych Alpách, na začiatku 17. storočia. Presný dátum nie je známy. Okolo roku 1684 náhle oslepol a dostával kráľovský dôchodok, preto v rámci knihy používal ako vzor správu v znení Comiers avevgle Roial = Comiers, kráľovský slepec a vydavateľ v úvode píše, že vedec Mr. Comiers, hoci slepý a prenasledovaný nešťastím, pokračuje v práci a neúnavne ukazuje svetlo svojho ducha. Comiers na úvodných stranách svojho spisku sa vracia až ku obyčajnej cézarovskej substitúcii, ktorú však pripisuje starovekým Hebrejom, avšak hlavným ťahákom je, že ďalej v ňom predstavuje prvú tzv. "aritmetizáciu" kryptografie, keďže poznal Vietove práce ("Mr. Viette, le Pere de notre Algebre specieuse, & le grand Déchifreur de son temps"). Používa abecedu pozostávajúcu z 18 písmen a v základe opisuje Tritheimov-Vigenérov šifrovací systém schématicky ako "ŠT = OT + K", s dešifrovacím pravidlom "OT = ŠT - K", v oboch prípadoch operácie sčítania resp. odčítania sa vykonávajú podľa modulu 18.
V spisku sa ako príklad šifrovania uvádza:

ŠT:         2 8  a  d  i e F e  b r u a r i i 1 6 90
Prevod:  4 1 10 20 30 1 6 4 6 50 6 9 1 4 1 8 6  8
K:          c o  m  i  e r a u e  u g l e r o y a  l

Comiersova abeceda o 18 písmenách a kódovanie

Aj keď nemal k dispozícii žiadny formálny zápis alebo matematickú terminológiu, dokázal popísať niekoľko kryptosystémov, ako napríklad monoalfabetickú substitúciu s abecedou zoradenou podľa kľučového slova po ktorej nasledovalo postupné pričítanie písmena po písmeni ďalšieho kľučového slova ako prešifrovania. Ústredným bodom jeho analýzy je priložený veľký rozkladací list s Vigenérovou tabuľkou v strede.
Titulná strana Comiersovej útlej brožúrky
 L'Art Decrire et de parler occultement
 et sans soupcon
 z roku 1690

Comiers taktiež popisuje niektoré metódy steganografie, ako napríklad vyznačenie hodnoty písmen pomocou vzdialeností na cverne, respektíve použitie signálov poľnice. Diskutuje o odčítaní s doplnkom do 10 a numerologických zvláštnostiach ako
99......99.66...66 = 66...66533...334,
\______/ \_____/    \____/  \____/
      n            n            n-1       n-1
(pre n = 666), o ktorom sa vystatuje: Dokážem to hneď vypočítať, aj keď som slepý, niečo, čo vy by ste nedokázali ani za mesiac a so stohmi papierov.
V ďalšej práci s názvom Pratique Curieuse ou les oracles des Sybilles, Comiers (tu vyslovovaný ako Commiers) poskytuje odpovede na všetky dôležité otázky života a zvyšku vesmíru. Nachádzajú sa tu pravidlá na výpočet čísla z otázky (z daného zoznamu) spolu s osobami spomenutými v otázke, dňom v týždni a polohou mesiaca. Následne sa vyhľadá odpoveď v zozname, ako je vyznačené vypočítaným číslom. Veľa šťastia pri hádaní!
Okrem iného pracoval aj pre Journal des Savans a písal do neho o mnohých rozmanitých veciach: o kométach, duplicite kocky a trisekcie uhla, cirkevnej politike, zrkadlách, okuliaroch a slnečných hodinách, minerálnych vodách, strojoch na pumpovanie vody z kanálov, fosfore a umení predĺženia si života (s uvedením príkladu 400 ročného džentlmena). Zomrel vo veľmi vysokom veku doma v Les Quinzevingts v Paríži v roku 1693. Kronikár Rochas píše vo svojej Biographie du Dauphiné z roku 1865 odmietavo: Bol mužom posadnutým grafomániou a ako vedec uspel v tom že prekonal svojich súčasníkov. I keď Claude Comiers nie je spomínaný v žiadnej z knižiek o histórii kryptológie pretože ako sa zdá jeho práca bola úplne prehliadaná, je určite vzácnym nasledovníkom Francoisa Viéta kvôli jeho spoliehaniu sa na algebraické výpočty a začiatky "aritmetizácie" kryptografie, čo je charakteristickou črtou počítačovej kryptológie 20. storočia.
(Pokračovanie...)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára