sobota 21. marca 2015

Vylúštené znenie listu z r. 1645 - Princ Móric píše Lordovi Digbymu

Pracovníci britského národného archívu uviedli na svojej stránke jeden veľmi zaujímavý list z čias občianskej vojny Parlamentu proti kráľovi Karolovi I. Bol napísaný princom Móricom dňa 31. augusta, v r. 1645 a bol adresovaný lordovi Jurajovi, z Digby. Týkal sa vojnových operácii a s nimi spojeným získavaním spravodajských a prieskumných informácií o početnom stave, morálke a polohe nepriateľských síl protivníka. Dnes som sa o tejto doteraz nerozlúštenej správe dozvedel od pána Klausa Schmeha, ktorý ho uverejnil aj na svojom blogu. Ako je možné vidieť, povaha použitej šifry - nomenklátora s klamačmi a homofónmi - neumožňuje v širokom rozmedzí využiť známe techniky lúštenia - frekvenčná analýza jednotlivých písmen a dvojíc, či trojíc nám mnoho neprezradí, pretože v texte sú použité aj kódové ekvivalenty pre často používané slová a frázy, čo odhalenie značne komplikuje. Po mnohých hodinách úmorného skúšania a overovania pravdepodobných slov som nakoniec dospel k niečomu, čo sa dá nazvať "rozlúštenie" listu. No ale posúďte sami.
Zašifrovaný list princa Mórica určený lordovi Digbymu, z 31. augusta 1645
Zašifrovaná časť spolu s ekvivalentmi pre jednotlivé čísla v nomenklátore:
    t he  r  e  t  u  r  n  e     u  f  t he  S  c  u  t  t  s horse
70 41 98 61 34 41 63 61 59 35 73 63 55 42 98 68 53 64 41 42 68 172


   for d  a  e  l  e
74 89 49 20 34 45 34


    t his  and    be  a w  d ly
70 41 99    79 70 83 20 1 50 110

i  t  u  s  e  l  e  s  s  e  to have  a  g  u  a  r  d     t here
8 41 15 68 34 45 34 68 69 34 125 94   20 47 16 21 61 49 73 41 96    70 76


but t he     yl  c  l  o  s  e  to  g  e  a  t he  r and have  a  b  o  v   e (1000)  horse
76 41 98 25 110 53 45 63 68 34 125 47 34 20 41 98 61 79   94   20 32 64 15 34         172                         [together] 
    t he  y are        d  r  a w  in  g     a  f  t he  i  r  force  s
70 41 98 25 80  71 73 49 61 21 1 103 47 77 21 45 41 98  8 61  189   68


 c  a  n  m  a  k  e for  t he     r  e  l  e i  f  e  u  f He  r  e  for  d
53 21 59 51 22 57 34 89  41 98 78 62 34 45 35 9 55 35 63 55 98 61 34 89   49 70have  a  p  p  u i  n  t  e  d  t he i  r
94   21 43 44 63 8 59 41 34 49 41 98 8 62


of [rendezvous]  o  n  t  h i  r  s  day   l  a  s  t at
73      220     64 59 41 13 8 61 68   88  45 20 68 41 81


from  t  h  e  n  c  t  h ey are
90   41 98 59 54 37 42 98 28 80


    d  to  m  u  v  e
70 49 125 51 63 15 35


i  ly and to  r  e  s  t  o  n  t  h  e  c  o  f i  n  e  s  o  f He  n  e for  d  s  h  i  r  e
8 110 79 125 61 35 69 41 67 60 42 98 54 64 59 55 9 60 36 68 66 56 98 60 34 89  50 68 13 10 61 34


ly   to  h  in  d  e  r  t he  S c   u  t  t  s from  t he  i  r for a  g  in  g
110 125 14 103 50 36 62 41 98 68 54 63 41 42 69 90   41 98 11 62 89 20 47 103 48

   his  M  a j  e  s  t  i   e  s  d  e  s  i  g  n  e  
70 99  51 20 9 34 69 41 25 34 69 50 36 68 12 48 59 38 70 76 77

....
Kódové ekvivalenty pre jednotlivé písmená a slová:
1 w
8-12 i
13-14 h
15-18 u/v
20-22 a
25-28 y
32 b
34-38 e
41-42 t
43-44 p
45 l
47-48 g
49-50 d
53 c
54 c/b
55 f
57 k
59 n
60-62 r
63-68 o
68-69 s
70-78 Klamače
79 and
80 are
81 at
83 be
88 day
89 for
90 from
94 have
96 here
98 he
99 his
103 in
110 ly
125 to
172 horse
189 force
220 rendezvous

Početnosť výskytu jednotlivých kódov:
70  - 9
41  - 21
98  - 15
61  - 9
34  - 17
63  - 7
59  - 7
35  - 3
73  - 3
55  - 4
42  - 5
53  - 3
64  - 4
68  - 10
172 - 2
74  - 1
89  - 3
49  - 4
20  - 8
45  - 6
99  - 2
83  - 1
 1  - 2
50  - 3
110 - 3
 8  - 6
15  - 3
69  - 5
125 - 5
94  - 3
47  - 4
16  - 1
21  - 5
96  - 1
76  - 3
25  - 3
45  - 5
79  - 2
32  - 1
80  - 2
71  - 1
103 - 3
77  - 2
189 - 1
51  - 3
22  - 1
57  - 1
78  - 1
62  - 4
 9  - 3
43  - 1
44  - 1
220 - 1
13  - 2
88  - 1
90  - 2
54  - 3
37  - 1
28  - 1
110 - 2
67  - 1
60  - 2
36  - 3
66  - 1
56  - 1
10  - 1
14  - 1
103 - 1
11  - 1
48  - 2
12  - 1
38  - 1
81  - 1
Rozlúštený text spolu s otvorenými pasážami je nasledovný:

My Lord, — Your Lpp. of the 30 present came eaven now to my hands, wee heare not a word of
    t he  r  e  t  u  r  n  e     u  f  t he  S  c  o  t  t  s horse
70 41 98 61 34 41 63 61 59 35 73 63 55 42 98 68 53 64 41 42 68 172

The bceing several places     for  d  a  e  l  e  betweene     t his  and     be  a w  d ley
                            74 89 49 20 34 45 34           70 41 99   79   70 83 20 1 50 110 

I conceive i  t  u  s  e  l  e  s  s  e  to have  a  g  u  a  r  d the t here
           8 41 15 68 34 45 34 68 69 34 125 94   20 47 16 21 61 49 73 41 96   70 76

The last Intelligence from the leagure before Hereford was that they resolved to assault the towne yesterday, since then, I have not heard anything but t he  y  ly  c  l  o  s  e  to  g  e  a  t he  r and have   a  b  o  v  e (1000) horse
         76 41 98 25 110 53 45 63 68 34 125 47 34 20 41 98 61 79   94   20 32 64 15 34         172

My Lord Ashly certifyed mee the 23 present that 7 countyes are associated, and
                         [together]
    t he  y are        d  r  a w  in  g     a  l  t he  i  r  force  s
70 41 98 25 80  71 73 49 61 21 1 103 47 77 21 45 41 98  8 61  189   68
those countyes  c  a  n  m  a  k  e for  t he     r  e  l  e i  f  e  u  f He  r  e for d
               53 21 59 51 22 57 34 89  41 98 78 62 34 45 35 9 55 35 63 55 98 61 34 89 49 70

And in order to that have  a  p  p  u i  n  t  e  d  t he i  r
                     94   21 43 44 63 8 59 41 34 49 41 98 8 62


generall    [rendezvous]  o  n  t  h  i  r  s  day   l  a  s  t at
         73      220     64 59 41 13  8 61 68   88  45 20 68 41 81 ;
       
Uak Abergaveny and Crickhowell, from  t  he  n  c  e  t he  y are
                                 90   41 98 59 54 37 42 98 28 80
designe     d  to  m  u  v  e
        70 49 125 51 63 15 35


speed i  ly and to  r  e  s  t  o  n  t he  c  o  n  f i  n  e  s  o  f He  n  e for  d  s  h  i  r  e
      8 110 79 125 61 35 69 41 67 60 42 98 54 64 59 55 9 60 36 68 66 56 98 60 34 89  50 68 13 10 61 34


purpose ly   to  h  in  d  e  r  t he  S  c  u  t  t  s from  t he  i  r for a  g  in  g
        110 125 14 103 50 36 62 41 98 68 54 63 41 42 69 90   41 98 11 62 89 20 47 103 48I shall speedily acquaint my Lord Ashly with     

    his M  a j  e  s  t  i  e  s  d  e  s  i  g  n  e
70  99 51 20 9 34 69 41 25 34 69 50 36 68 12 48 59 38 70 76 77

 having not tyme to mention other perticulers. I rest yor. Lpps. very affectionate friend, Maurice. Worcester, 31 Aug., 11 a Clock.

(Pokračovanie nabudúce...)
 Pravdepodobné znenie listu:
My Lord, — Yours of the 30th present came even now to my hands. We hear not a word of the return of the Scots' horse. The[re] being several places fordable between this and Bewdley I conceive it useless to have a guard there. The last intelligence from the leaguer before Hereford was that they resolved to assault the town yesterday ; since then I have not heard anything, but they lie close together and have above 1,000 horse. My Lord Astley certified me the 23rd present that 7 counties are associated, and they are drawing [together] all the forces those counties can make for the relief of Hereford. And in order to that have appointed their general [rendezvous] on Thursday last at Usk, Abergavenny, and Crickhowell, from thence they are designed to move speedily and to rest on the confines of Herefordshire purposely to hinder the Scots from their foraging. I shall speedily acquaint my Lord Astley with his Majesty's design, having not time to mention other particulars. I rest your Lordship's very affectionate friend, Maurice. Worcester, 31 August, 11 o'clock.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára