sobota 4. februára 2012

Citát dňa - "Recenzia" knihy Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu

V charakteristike myslím pán Haľko spomenul nie konkrétne ideové sústavy, ale postoj uvedených -izmov voči prínosu či naopak negatívnemu dopadu Rímskokatolíckej cirkvi na dejiny západnej civilizácie, teda najmä historiografiu, tj. ich spracovanie historických udalostí, čo rozmenené na drobné znamenalo produkciu najrôznejších antikatolíckych pamfletov typu Monita Secreta, alebo v línii leyenda negra Supremy (čiernej legendy o španielskej inkvizícii) vydaný titul Sanctae Inquisitionis hispanicae artes aliquot detectae, ac palam traductae z pera Reginalda Gonsalvia Montana, čo sa týka hlavne protestantskej historiografie, zástupcom tej komunistickej je aj u nás dostupné dielo Dějiny Inkvizice agenta NKVD, Josifa Romualdoviča Griguleviča čo sa týka nacistickej a novopohanskej propagandy, môžem spomenúť knihu šéfideológa strany NSDAP a šéfredaktora časopisu Volkischer Beobachter Alfreda Rosenberga, Mýtus 20. storočia, a publikácie novopohanov zastupuje napr. antikresťanský pamflet s príznačným názvom "Christliche Grausamkeit an Deutschen Frauen" slov. Kresťanská ukrutnosť na nemeckých ženách autorky Mathildy Ludendorffovej, manželky Ericha Ludendorffa. Záverom len toľko, že si treba naozaj lepšie prečítať text na ktorý reagujete, a ohľadne knihy, je napísaná sviežim a zaujímavým rozprávačským štýlom, aj keď jej hlavná téza, že za všetko pozitívne, s ktorým sa stretávame v dnešnom vyspelom svete, založenom na modernej vede a pokročilých technológiam vďačíme len a výlučne Katolíckej cirkvi, a ktorú sa autor snaží uvádzaním historických faktov podložiť nie je týmto hromadením vonkoncom podporená. Seriózni historici vedy, ako Ronald L. Numbers, Edward Grant či David C. Lindberg tzv. teóriu neustáleho konfliktu medzi cirkvou a vedou, proti ktorej táto kniha myslím si, že úspešne brojí ako aj tzv. teóriu Posvätnej vedy, ktorú sa práve autor snaží propagovať, považujú za prekonané a nezohľadnujúce všetky nuansy a záhyby vo vzájomnej plodnej či naopak represívnej interakcií medzi cirkvou a vedou. teoria komplexnosti vztahu medzi krestanstvom, resp. cirkvou a vedou. O čom vlastne hovorí tento koncept? O tom, že niekedy veda kvôli dogmatickej kontrole cirkvi stagnovala, niekedy veda kvôli kresťanským stimulom spoznať zákony, ktoré vesmíru dáva pomyseľný Stvoriteľ napredovala, a niekedy sa veda a kresťanstvo spravali k sebe indiferentne. Takže nie je potrebné a ani správne podceňovať, ale ani preceňovať vplyv kresťanstva resp. tej-ktorej cirkvi na vedu a jej všeobecný rozvoj v západnej civilizácii. O to druhé sa snaží v predmetnej knihe aj autor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára