nedeľa 4. novembra 2012

Citát dňa - Kódy švédskej armády a predsunutá stanica - Aussenstelle Halden

Počas II. svetovej vojny bolo Švédsko neutrálne, ale udržiavali úzke ekonomické vzťahy s Nemeckom. Nemecké spojovacie spravodajské agentúry sa zaujímali o švédske komunikácie a pokúšali sa lúštiť ich diplomatické a vojenské systémy.

Švédska diplomatická prevádzka bola z veľkej časti šifrovaná pomocou šifrovacích strojov Hagelin. Nemci rádiovú prevádzku analyzovali, ale podľa povojnových správ ju nedokázali rozlúštiť (hoci mala byť vylúštená jedna správa dĺžky 5000 slov).

Vojenská rádiová prevádzka bola úspešne zachycovaná a lúštená jednotkou v Haldene, v Nórsku. Toto bola predsunutá stanica Halden (Aussenstelle Halden). Táto jednotka patrila k tzv. Feste 9 (Feste Nachrichten Aufklärungsstelle -Staničná odposluchová spoločnosť), ale z administratívnych dôvodov bola pričlenená k haldenskému policajnému bataliónu. Jej veliteľom bol poručík Thielcke.

Systémy, ktoré Nemci rozlúštili boli:

1). SC2 - systém typu Slidex, prečítaný v máji ’43.

2). SC3 - 3-písmenný poľný kód bez prešifrovania, prečítaný v apríli ’43.

3). SC4 - 3-písmenný alfabetický kód bez prešifrovania, prečítaný v júni ’43.

4). SRA1 a SRA5 -  Systémy založené na princípe mriežky (Grille/Stencil). Prvýkrát prelomené na jar alebo v lete ’43.

5). SM-1 (Schwedische Maschine 1) - verzia šifrovacieho stroja Hagelin C-38. Táto bola rozlúštená na základe chýb operátora a ‘prekrytov’. Niektoré detaily sú uvedené Luciusom, expertom na šifrovacie stroje Hagelin  v spojovacej spravodajskej agentúre nemeckej armády:
‘7. Potom sme sa ho spýtali, či dosiahli s týmto druhom stroja nejaké ďalšie úspechy. Spomína si, že Švédi používali Hagelin, vo forme ozn. ako BC-38. Ten je podobný verzii M-209, ale s dodatočnou bezpečnostnou vlastnosťou, zatiaľčo americký stroj s nulovou pozíciou A = Z, B = Y, atď., vo švédskom stroji sa vzťah medzi abecedami dal zmeniť. Nedokáže si spomenúť, či sa menil denne alebo pre každú správu. On sám pracoval na tomto stroji a rozlúštil niekoľko správ. Mala to byť nepodstatná odbočka a nedokázal si spomenúť detaily; myslel si, že by to malo byť vykonané rovnakou metódou, keď by sa objavili správy s rovnakými indikátormi. K tomu však dochádzalo veľmi zriedkavo.
Ľudia z Aussenstelle Halden neboli úspešní pri všetkých švédskych kódoch. Podľa správy ‘European Axis signals intelligence’ vol. 4 neboli vylúštené systém transpozičnej mriežky HCA pre správy najvyššej úrovne a tzv. ‘veľký’ Hagelin (pravdepodobne verzia Hagelin B-211).

Vylúštenie taktických kódov a šifrovacieho stroja C-38 umožnilo Nemcom zostaviť OOB švédskej armády. Prečo sa Nemci tak zaujímali o rozmiestnenie armádnych jednotiek? Zdá sa, že v roku 1943 plánovali zaútočiť na Švédsko.

Zdroje: European Axis signals intelligence’ vol4, CSDIC/CMF/Y 40 - 'First Detailed Interrogation Report on Barthel Thomas’, TICOM reports I-55, I-64, I-211, ‘Hitler’s war’

Zdroj: Swedish Army codes and Aussenstelle Halden

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára