štvrtok 1. novembra 2012

Výpady proti sekte čarodejníc - úryvok

Úryvok z traktátu Výpady proti sekte čarodejníc autora Johanna Tinctora, napísaného v roku 1460 a preloženého do angličtiny Andrewom Gowom a Francoisom Pageauom:
Ale tento otrávený ľud, toto najkrutejšie plemeno zmijí, chváli a schvaľuje všetky vyššie spomenuté mrzké zlá a vykonáva ich tak mnoho ako dokáže, vydržiavajúc vo veľkej úcte tých, ktorí sa sami najhroznejšie poškrvňujú páchaním týchto zlých a ohavných skutkov. Ba dokonca, aby ešte viac potešili svojho majstra, kráľa a kniežaťa všetkého zla a neprávosti, dobrovoľne sa ponúkaju páchať tieto zločiny a pri tom nie sú poháňaní žiadnou nádejou po zisku a vytúženou výhodou ani žiadnou vášňou alebo motívom po túžbe, pomste alebo nenávisťou, ale sami sa oddávajú všetkým zlám iba preto, aby poskytovali potešenie Otcovi temnoty, o ktorom každý vie, že obľubuje zvádzať do priepasti na základe takýchto lahôdok, pestovať takéto obety a vyznamenávať za takéto pocty, služby a holdy.A preto ich snahou je zničiť privolaním búrky vynikajúcu úrodu pšenice na poliach a pomocou hmliel a spáliť a vysušiť ju a pokúsiť sa zničiť bleskom najvýdatnejšiu plodnosť a hojnosť vínnej révy; inokedy sa zasa snažia zabiť kone, rohaté zvieratá, ovcu a kozy a ďalší podobný dobytok, ktorý je zárukou bohatstva a hojnosti ľudí a prinajmenšom podľa ich schopností navštevovať ich dlhodobo pretrvávajúcimi chorobami; niekedy sú ich zámery usmrcovať detí a starších ľudí a niekedy sužujú mestá a polia náhlymi búrkami s krupobitím a hromami-bleskami z čistej a jasnej modrej oblohy; v tom istom čase sa snažia priniesť na svet morovú nákazu, zničenie národov, vojny a nepokoje a pri týchto a podobných zločinných aktoch vykonávajú svoje ľsti a odvracajú od iných činností a nejestvuje žiadny zločin, ktorý by bol pre nich tak hrozný, žeby sa ho obávali vykonať, pokiaľ si myslia, že by ním akýmkoľvek spôsobom poslúžili svojmu najzavrhnutiahodnejšiemu náboženstvu, pomocou ktorého si veľmi prajú potešiť Zlého Ducha.
Viac na: The Witch-Burner’s Mein Kampf: Excerpts of evil

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára