sobota 4. augusta 2012

Citát dňa - Detaily o sovietskom diplomatickom kóde

Sovietsky zväz používal od roku 1927 na prešifrovanie svojich diplomatických kódov tzv. OTP (One Time Pad - slov. jednorázový blok).
Počas II. svetovej vojny padla kópia ich diplomatického kódu do rúk mocností Osi.
Diplomatický kód č. 26  bol jednou z kódových kníh, ktoré ukoristili Fíni na sovietskom konzuláte v Petsamo dňa 22. júna 1941. Ďalšie knihy boli kód NKVD s ozn. Pobeda, kódová kniha vojenskej rozviedky GRU a námorná kódová kniha GRU. Tieto boli postúpené aj Nemcom a Japoncom. [Zdroj: Kniha ‘Venona’, s. 4, napísaná Nigelom Westom].
Tu je správa z roku 1944, pochádzajúca z Tokia a určená pre vojenských atašé v Helsinkách a Bukurešti popisujúca sovietsky diplomatický kód.
Z TOKIA(WOTNS) japonskému vojenskému atašé, Helsinki a J.M.A. Sériové č. 500, dátum 21. máj 1944. Bukurešť
Ruská diplomatická šifra (hlavná šifra)
1. Kódová kniha obsahuje 10000 štvormiestnych kódových skupín. Čísla sú usporiadané tak aby sa dala skontrolovať chyba; napríklad;
1 je 1098
2 je 2109
15 je 1551
32 je 3223
2. Je použitý systém so subtraktorom. Dĺžka subtraktora je jeden zväzok o 50 stranách, pričom každá stránka obsahuje 60 päťmiestnych skupín.
Opakovanie hodnôt mohlo byť nápomocné pri odhaľovaní chýb, ale taktiež mohlo predstavovať výhodu pre lúštiteľa.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára