štvrtok 23. augusta 2012

Masaker Latinníkov v Konštantínopole v roku 1182

V roku 1182 politická kríza v Byzantskej ríši viedla k masakru Latinníkov (západných kresťanov, zväčša pochádzajúcich z talianských mestských štátov Benátky, Janov a Pisa) v Konštantínopole. Rodiny týchto kupcov, ktorí sa do Konštantínopolu v značnom počte presťahovali kvôli obchodným dôvodom, si toho najviac vytrpeli zo strany byzantských vojakov ako aj vzbúrených gréckych ortodoxných obyvateľov mesta.

Katolícky historik Warren Carroll správne spája udalosti z roku 1182 s tými, ktoré sa stali v roku 1204 a vyplienením Konštantínopolu počas IV. križiackej výpravy. Ako píše,

Hrôzyplné a úplne neobhájiteľné ako také vyplienenie bolo, malo by sa po spravodlivosti naň spomínať že nebolo tak celkom nevyprovokované; viac než raz (ako pri masakre z roku 1182) Gréci z Konštantínopolu vtedy zaobchádzali s Latinníkmi rovnako ako sa s nimi zaobchádzalo tentoraz ... Historici, ktorí nešetria výrazmi rozhorčenia a odsúdenia - so značným odôvodnením - pri popise vyplienenia Konštantínopolu ... zriedkavo, či dokonca sa vôbec nezmieňujú o masakri Západniarov v Konštantínopole v roku 1182 ... desivý masaker tisícov [podľa sekulárneho historika   Willa Duranta bolo v Konštantínopole v roku 1204  zabitých približne 2000 Grékov].... pri ktorom títo katani neušetrili ani ženy ani deti, ani starých ba ani chorých, ani kňaza či mnícha.Kardinál Ján, pápežov zástupca, bol sťatý a jeho hlava bola vláčená po uliciach priviazaná na chvoste psa; tehotným ženám boli párané bruchá a deti nabodávané na čepele mečov; telá mŕtvych Latinníkov boli exhumované a zneuctené; približne 4000 z nich, ktorí unikli bezprostredne smrti boli predaní do otroctva Turkom./1/

Ortodoxný biskup Kallistos Ware, keď chcel prehovoriť o historickom dedičstve nedôvery medzi katolíckymi a ortodoxnými kresťanmi, mal taktiež spomenúť udalosti z roku 1182.

Každý [katolíci ako aj pravoslávni, ortodoxní] ... sa musí poohliadnuť späť na minulosť s hlbokým smútkom a ľútosťou. Obidve strany musia čestne uznať, že by mohli a mali vykonať viac aby zabránili schizme. Obidve stránky boli vinné z chýb v ľudskej rovine. Ortodoxní napríklad si musia priznať vinu za pýchu a pohŕdanie s ktorým počas Byzantského obdobia hľadeli na Západ; musia si sami priznať vinu za incidenty ako boli nepokoje v roku 1182, keď bolo mnoho Latinských obyvateľov Konštantínopolu zmasakrovaných byzantskou populáciou. /2/ 
Literatúra:

1. Warren Carroll. The Glory of Christendom , (Front Royal, VA: Christendom Press, 1993), s.157, s.131.
2. Kallistos Ware. The Orthodox Church , (NY: Penguin, 1980), s.70.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára