piatok 31. augusta 2012

Inkvizícia - Obsah

OBSAHPREDHOVORKAPITOLA I.

PRVÉ OBDOBIE (I-IV. STOROČIE): EPOCHA PERZEKÚCIÍ.
Učenie sv. Pavla o potlačení heretikov
Učenie Tertuliána
Učenie  Origena
Učenie sv. Cypriána
Učenie Lactancia
Konštantín, Biskup pre vonkajšie záležitosti
Učenie sv. HiláraKAPITOLA II.

DRUHÉ OBDOBIE (OD VALENTINIÁNA I. AŽ PO TEODÓZIA II.).
CIRKEV A KRIMINÁLNY KÓDEX KRESŤANSKÝCH CISÁROV NAMIERENÝ VOČI HERÉZE.

Cisárska legislatíva namierená proti heréze
Postoj sv. Augustína voči manichejcom
Sv. Augustín a donatizmus
Cirkev a priscilliáni
Ranní Cirkevní Otcovia a trest smrtiKAPITOLA III.

TRETIE OBDOBIE (1100-1250 po Kr.). ZNOVUOŽIVENIE MANICHEJSKÝCH HERÉZ.

Adopcianizmus a predestinacionizmus
Manichejci na Západe
Peter z Bruys
Henrich z Lausanne
Arnold z Brescie
Éon de l'Étoile - Eudon zo Stelly
Náhľady tejto epochy na potlačenie herézy


KAPITOLA IV.

ŠTVRTÉ OBDOBIE (OD GRACIÁNA AŽ K INOCENTOVI III.). VPLYV KANONICKÉHO PRÁVA A RENESANCIA RÍMSKEHO PRÁVA.

Popravy heretikov
Trest smrti pre heretikov
Legislatíva pápežov Alexandra III. a Lucia III. a Fridricha Barbarossu proti heretikom
Legislatíva pápeža Inocenta III.
Prví kanonistiKAPITOLA V.

KATARSKÁ RESP. ALBIGÉNSKA HERÉZA: JEJ ANTI-KATOLÍCKY A ANTI-SOCIÁLNY CHARAKTER.

Počiatky katarskej herézy
Jej pokrok
Jej útoky na hierarchiu, dogmy a uctievanie Katolíckej Cirkvi
Jej podkopávanie autority štátu
Hierarchia katarov
Convenenza
Zasvätenie a vstup do sekty
Ich zvyky
Ich hrôza z manželstva
Rituál Endura resp. samovraždy


KAPITOLA VI.

PIATE OBDOBIE (PÁPEŽ GREGOR IX. A CISÁR FRIDRICH II.). USTANOVENIE MNÍŠSKEJ INKVIZÍCIE.
Francúzsky kráľ Ľudovít VIII. a Ľudovít IX.
Zákonodarstvo nemeckého cisára Fridricha II. proti heretikom
Pápež Gregor IX. odovzdáva heretikov svetskému ramenu
Ustanovenie InkvizícieKAPITOLA VII.

ŠIESTE OBDOBIE. VÝVOJ INKVIZÍCIE. (PÁPEŽ INOCENT IV. A POUŽITIE TORTÚRY.)
Monastická a episkopálna inkvizícia
Znalci poskytujúci výpomoc inkvizítorom
Cirkevné tresty
Vynášanie trestu smrti
Zavedenie tortúryKAPITOLA VIII.

TEOLÓGOVIA, KANONISTI A KAZUISTI.
Heréza a zločiny spadajúce pod právomoc Inkvizície
Inkvizičný postup
Použitie mučenia resp. tortúry
Teológovia obhajujúci trest smrti za herézu
Kanonisti obhajujúci použitie hranice
Zodpovednosť Cirkvi za vynášanie rozsudkov na trest smrti
KAPITOLA IX.

FUNGOVANIE INKVIZÍCIE.
Jej pole pôsobnosti
Prehnaná krutosť inkvizítorov
Trest uväznenia
Počet heretikov vydaných svetskému ramenu
Konfiškácia
Auto-da-féKAPITOLA X.

KRITIKA TEÓRIE A PRAXE INKVIZÍCIE.
Vývoj teórie o donucovacej moci Cirkvi
Intolerancia ľudu
Intolerancia svetských vládcov
Cirkev a intolerancia
Teológovia a intolerancia
Odvolanie sa na Starý zákon
Protestantské Anglicko a potlačenie herézy
Kalvinisti a potlačenie herézy
Krutosť kriminálneho kódexu v stredoveku
Duch doby vysvetľuje krutosť inkvizície
Nedostatky v inkvizičnom postupe
Zneužitia predchádzajúceho uväznenia a mučenia
Heretici, ktorí boli taktiež zločincami
Heréza trestaná ako taká
Mohli sa nad heretikmi vynášať tresty smrti?
Zodpovednosť Cirkvi
Zneužívania trestov konfiškácie majetku a exilu
Penitenciálna povaha trestu uväznenia
Syllabus a donucovacia moc Cirkvi


DODATOK A
Processus Inquisitionis


DODATOK B

Rozsudky Bernarda Guiho

BIBLIOGRAFIA

REGISTER

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára