sobota 2. marca 2013

Čierny kabinet


Tajná miestnosť alebo budova, v ktorom sú otvárané listy, správy zachytené od nepriateľa, lúštené (ak je nutné), a čítané. Nedá sa udať žiadny presný ba ani približný dátum vzniku prvých čiernych kabinetov, pretože zachycovanie korešpondencie druhej strany bolo súčasťou stáročnej medzinárodnej (ba dokonca domácej) diplomacie, pravdepodobne tak dlhej aká je existencia vlád. Niektoré z prvých čiernych kabinetov neboli pravdepodobne nič viac než utajená miestnosť, v ktorej bolo dovolené prevereným pracovníkom vykonávať perlustráciu.
Počínajúc od osemnásteho storočia mala väčšina európskych štátov zriadenú nejakú formu čierneho kabinetu: tzv. Cabinet Noir vo Francúzsku, tzv. Geheime Kabinets-Kanzlei vo Viedni a tzv. Decyphering Branch vo Veľkej Británii. Kryptoanalytická skupina pracujúca pre vládu USA v roku 1919 bolo v skutočnosti daný názov American Black Chamber.
Väčšina práce vykonávanej v čiernych kabinetoch by sa mala považovať skôr za špionáž než za kryptoanalýzu. Pracovníci tu vyvíjali spôsoby ako nepozorovane roztápať voskové pečate, ktoré zaručovali utajenosť listov. Po otvorení a prečítaní listov, bol vosk zreštaurovaný a pečať bola vytvorená falošnými pečiatkami. Samozrejme tieto činnosti nevyhnutne viedli ku kryptoanalýze, pretože mnohé z listov boli písané šifrou alebo kódom. Z tohto dôvodu boli tajné kabinety pravdepodobne cvičným pôsobiskom pre veľkú časť kryptoanalytikov zamestnávaných vládami.
Čierne kabinety najväčších európskych mocností boli zrušené približne v polovici devätnásteho storočia. Decyphering Branch bol zatvorený v októbri roku 1844 a jeho francúzske a rakúsko-uhorské ekvivalenty o štyri roky neskôr.

(pokračovanie)

Použitá a odporúčaná literatúra: 
  1. Peter Way, Codes and Ciphers. n.p.: Crescent Books, 1977, pp. 22–32.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára