streda 13. marca 2013

Citát dňa - Rozlúštenie tureckých kódov v čase vojny mocnosťami Osi a Spojencami

Turecká republika zostávala neutrálnou počas väčšiny trvania II. svetovej vojny, zatiaľčo v tom istom čase udržiavala úzke ekonomické vzťahy s Nemeckom. V rámci sústavných diplomatických jednaní s Nemeckom, Britániou a Sovietskym zväzom boli tureckí lídri úspešní pri ochrane teritoriálnej integrity svojej krajiny.
Napokon sa pripojili k Spojencom a vojnu Osi vyhlásili až vo februári 1945.
Počas vojny Turecko ako neutrálna mocnosť mala hlavnú výhodu keďže si mohla ponechať ambasády aj u Spojeneckých štátov ako aj v krajinách Osi. Toto poskytovalo tureckým predstaviteľom príležitosť získať cenné informácie od oboch strán. Z tohto dôvodu sa turecké diplomatické komunikácie stali cieľom pre spojeneckých ako aj kryptoanalytikov Osi.
Turci používali hlavne kódové knihy zostavené zo 4-miestnych číselných kódových skupín (INKILAP, ZAFER, SAKARYA, CANKAYA, INONU, ISMET) prešifrovávané s aditívnymi číselnými postupnosťami.
Na turecké šifrovacie systémy útočili mnohé nemecké agentúry. Diplomatické kódy boli lúštené organizáciou Pers Z, Forschungsamt a OKW/Chi. Vojenské systémy zasa OKL Chi Stelle, armádny Inšpektorát 7/VI a OKW/Chi.
Taliansko, Maďarsko a Fínsko taktiež počas vojny so značným úspechom čítalo tureckú rádiovú prevádzku.
Všetky mocnosti Osi získavali výhodu z faktu, že niektoré z tureckých kódových kníh boli jednoducho prestránkovaním ich predchádzajúcich vydaní.

Snaženie Nemecka

Kryptoanalytické oddelenie Ministerstva zahraničných vecí - Pers Z útočilo na turecké diplomatické systémy od roku 1934. Tieto boli nepretržite lúštené až do konca vojny. Existovalo tu zvláštne oddelenie, ktoré sa  špecializovalo na tureckú rádiovú prevádzku, ktorému šéfoval Dr. Hermann Scherschmidt.
Goeringov Forschungsamt taktiež čítal tureckú diplomatickú prevádzku, najmä tú pochádzajúcu z Moskvy.
Kryptoanalytické oddelenie Vrchného velenia ozbrojených síl - OKW/Chi sa potýkalo s tureckou vojenskou a diplomatickou prevádzkou s dobrými výsledkami. Turecký úsek mal približne 10 ľudí a šéfoval mu Dr. Locker. Podľa Mettiga, druhého na veliteľstve OKW/Chi v období 1943-45, rozlúštenie tureckej rádiovej prevádzky (najmä vysielanej z Londýna, Paríža a Moskvy) bol jedným z hlavných úspechov OKW/Chi počas vojny.
OKL Chi Stelle Luftwaffe monitorovala rádiovú prevádzku tureckých vzdušných síl. Podľa hlavného kryptoanalytika Ferdinanda Voegeleho boli predsunutými jednotkami rozlúštené tri jednoduché systémy.
pluk spojovacieho spravodajstva nemeckej armády KONA 4 monitoroval tureckú rádiovú prevádzku, vojenskú rovnako aj polície. Ústredná agentúra OKH/Inšpektorát 7/VI lúštila turecké systémy a vzájomne si vymieňala výsledky s Forschungsamtom. Jeden z vylúštených kódov používal turecký prezident, keď bol na palube jachty ‘Savarona’. Armádny kryptoanalytik Dettmann, hlava kryptoanalytickej sekcie Východného frontu, uviedol v správe DF-112, že výsledky konferencie v Jalte sa stali pre Nemcov známymi vďaka tureckým správam.

Snahy Talianska

Kryptoanalytické oddelenie talianskej armády, ktorému velil generál Gamba, úspešne zaútočil na turecké diplomatické kódy a kódy vojenských atašé. Tieto boli rozlúštené pomocou fyzickej kompromitácie ako aj kryptoanalýzou. Vojenská a policajná rádiová prevádzka bola zachycovaná a lúštená malým tímom pričleneným k odposluchovej stanici na ostrove Rodos. Taliani si cenili spravodajské informácie získané z tureckej rádiovej prevádzky, najmä informácie pochádzajúcej z moskovskej ambasády.

Snaženie Maďarska

Maďari kládli zvláštny dôraz na rozlúštenie tureckej rádiovej prevádzky a pričlenili svojho najlepšieho kryptoanalytika Titusa Vassa k tureckej sekcii.

Fínske snaženie

Fínske kryptoanalytické oddelenie vyčlenilo tretinu svojich kryptoanalytikov na tureckú rádiovú prevádzku čoho výsledkom bolo, že všetky 4-miestne kódy boli prečítané.

Snahy Spojencov

Západní Spojenci sa taktiež zaujímali o turecké diplomatické komunikácie.
Spojovacia spravodajská služba SSA(Signal Security Agency) americkej armády začala útočiť na tureckú a arabskú rádiovú prevádzku v r. 1942. V jej oficiálnych dejinách sa píše:
‘Neskôr v roku 1942 započala práca na systémoch tých vlády, ktoré používali arabské a turecké jazyky. Po veľmi skromnom začiatku bola prečítaná rádiová prevádzka nasledujúcich vlád: ‘Egypt, Etiópia, Irán, Irak, Libanon, Saudská Arábia, Sýria, Transjordánsko a Turecko. Z týchto doposiaľ najdôležitejším čo sa týka produkcie cenných informácií a rozširovania úlohy lúštenia boli turecké systémy’.
Británia mala čítať celé desaťročia tureckú rádiovú prevádzku a pokračovala v tom aj počas II. svetovej vojny. Na diplomatickej rádiovej prevádzke sa pracovalo nielen v známom stredisku v Bletchley Parku, ale aj v Diplomatickej sekcii, na Berkeley Street v Londýne. Monitorované ambasády boli Londýn, Kujbyšev, Teherán, Budapešť, Lisabon, Rím, Madrid, Štokholm, Berlín, Washington, Vichy, Južná Amerika, Helsinki, Bukurešť, Sofia a Tokio. Výsledky boli zdieľané s američanmi. Rozlúštené správy im dovoľovali sledovať situáciu v turecko-nemeckých vzťahoch a sovietske územné požiadavky.

Záver

Turecké kódy ako sa zdá sa podarilo rozlúštiť každému, kto bol ochotný investovať nutné zdroje na ich zdolanie. I keď Turecko nebolo tak ekonomicky alebo politicky dôležité, skutočnosť, že malo ambasády v hlavných mestách krajín Osi a Spojencov robila z ich rádiovej prevádzky neoceniteľný zdroj pre všetky hlavné strany vojnového konfliktu.
Mocnosti Osi získali informácie veľkej hodnoty najmä z moskovskej ambasády. Spojenci využili rozlúštené údaje na monitorovanie tureckej zahraničnej politiky vo vzťahu k Nemecku a na odvrátenie sovietskych snáh o zmenu právneho stavu tureckých úžin.
Pramene: Správy TICOM ozn. I-22, I-63, I-103, I-119, I-128, DF-187B, DF-112, ‘European Axis Signal Intelligence in World War II’ volumes 3,4,5,6,7 , článok z časopisu Intelligence and National Security: ‘No immunity: Signals intelligence and the European neutrals, 1939-45’, článok z časopisu International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence: ‘Left in the Dust: Italian Signals Intelligence, 1915-1943’, 'In the Name of Intelligence: Essays in Honor of Walter Pforzheimer', ‘The Achievements of the Signal Security Agency (SSA) in World War II’, článok z časopisu Intelligence and National Security: ‘Diplomatic Sigint and the British Official Mind during the Second World War: Soviet claims on Turkey, 1940-45’
Poďakovania: Ďakujem Ralphovi Erskinovi za informácie o britskom lúštení tureckých kódov.
Zdroj: Wartime exploitation of Turkish codes by Axis and Allied powers

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára