pondelok 23. apríla 2012

Citát dňa - Rozbil Forschungsamt šifrovací stroj Purple?

Japonské Ministerstvo Zahraničných vecí používalo šifrovacie stroje u svojich utajených rádiových linkách od 30-tych rokov 20. storočia. Dôvodom prečo sa tak zaujímali o bezpečnosť svojich komunikácií bolo odhalenie Herberta Yardleyho, že japonské diplomatické kódy boli ‘rozbité’ vládou USA. Yardley bol v pozícii znalcu keďže viedol ‘Čierny kabinet’, ktorý práve tieto správy rozlúštil. Jeho kniha vyšla v r. 1931 a podnietila Japoncov aby vylepšili svoju šifrovú bezpečnosť.
Na začiatku 30-tych rokov 20. storočia používali šifrovací stroj s ozn. ‘Red’ a od roku 1939 ‘Purple’. Prelomenie týchto strojov sa stalo pre kryptoanalytikov vtedajších hlavných svetových mocností, ale nie všetky boli úspešné. ‘Red’ bol rekonštruovaný Britmi, Nemcami, Američanmi a pravdepodobne sovietskymi kryptoanalytikmi. Šifrovací stroj ‘Purple’ zrejme bol rozlúštený iba američanmi a rusmi.
Avšak podľa nedávno zverejnených správ Nemci mohli taktiež ‘Purple’ rozlúštiť. Preberal som dostupné historické dôkazy tu.
Najnovšie som sa znovu pozrel do mojich dokumentov a všimol som si zaujímavé prepojenie.
Podľa dokumentu ozn. TICOM I-22Interrogation of German Cryptographers of Pers Z S Department of the Auswaertiges Amt - Výsluch nemeckých kryptografov z Pers Z, Zvláštneho oddelenia nacistického Auswaertiges Amt’, na str.7
46. Dr. Kunzemu bola potom položená otázka o rádiovej prevádzke japonského stroja o ktorej sa hovorilo na predchádzajúcom stretnutí (pozri odst. 19) a či tento stroj bol zrekonštruovaný pre lúštenie ním zašifrovaných správ. Odpovedal, že boli schopní dosiahnuť požadovaný výsledok s pomocou papierových modelov.
Odstavec č.19 odkazuje na japonský šifrovací stroj ‘Red’. Tento bol používaný pred ‘Purple’. Nemci boli schopní rozbiť ho v septembri r.1938 a spätne prečítať všetku rádiovú prevádzku až do r. 1936. Samozrejme vo februári r. 1939 bol stroj ‘Red’ vymenený za ‘Purple’. ‘Purpur’ bolo omnoho ťažšie rozbiť.

Tak prečo som uviedol túto správu?

Pretože v správe o výsluchoch zamestnancov Výskumného úradu - Forschungsamt existuje zaujímavá zmienka o papierových pásikoch použitých pri vylúštení japonského šifrovacieho stroja.

Zo správy ozn. TICOM I-54Druhé kolo výsluchov piatich členov organizácie RLM/Forschungsamt’, str.2-3

B.Paetzel
….Ak mu bola položená otázka, či rozlúštili nejaký ďalší zo strojových šifrovacích systémov odpovedal, že v r. ‘41-’42 mali rozlúštiť japonský systém, o ktorom sa myslelo, že je strojový systém hoci jeho riešenie nebolo mechanické ale boli použité jednoducho papierové pásiky.
Paetzel bol vedúcim oddelenia šifrového výskumu vo Forschungsamt.
Takže uspel napokon Forschungsamt pri rozlúštení japonského šifrovacieho stroja Purple? Napokon toto bol stroj ktorý sa používal práve v tomto období…

Zdroj: Did the Forchungsamt solve the Japanese ‘Purple’ cipher machine?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára