piatok 20. apríla 2012

Citát dňa - Úspech gréckych kryptoanalytikov počas vojny z r. 1940?

Dňa 28. októbra 1940 talianské vojenské jednotky prekročili grécko-albánsku hranicu a uskutočnili inváziu so Gréckeho kráľovstva.
V tom čase bolo Grécko teoreticky neutrálne, ale prakticky podporovalo Britov. Taliani očakávali, že grécka armáda zkolabuje a krajina padne za niekoľko dní.
Nanešťastie pre nich sa to nestalo. Gréci dokázali nielen inváziu odvrátiť ale prinútiť Talianov vrátiť sa späť na albánsku stranu hraníc. Žalostný vojenský výkon Talianska eventuálne prinútilo Hitlera intervenovať a nemecké vojenské jednotky vtrhli do Grécka zo severu a porazili odvážnych gréckych bojovníkov.
Aké bolo tajomstvo nečakaných počiatočných úspechov na strane Grécka? Mohlo by to byť v tom, že Gréci boli schopní lúštiť talianské tajné kódy? Toto v skutočnosti tvrdil Wilhelm Flicke, člen nacistického OKW/Chi (Oberkommando der Wehrmacht/Chiffrier Abteilung) - Spojovacej spravodajskej služby Vrchného veliteľstva nemeckých ozbrojených síl.
Z knihy ‘War Secrets in the Ether - Vojnové tajomstvá v éteri’ autora Wilhelma Flickeho, s.138-9

Mussolini sa rozhodol pre vojnu na Balkáne. Varovania Von Papena umožnili Hitlerovi aby bol proti akejkoľvek bezprostrednej akcii, ale bol schopný len odvrátiť Mussolini do tej miery, aby obmedzil Taliansko na vojnu s Gréckom. Za menej než dva mesiace boli Taliani, ktorí mali výhodu snáď vo všetkom okrem morálky, boli na hlavu porazení. Politickí lídri boli hrozne prekvapení a náčelník Generálneho štábu maršál Badoglio a mnohí vysoko postavení dôstojníci boli odvolaní zo svojich veliteľských postov. Toto však veci vôbec nepomohlo.Jedným z najrozhodujúcejších faktorov počast týchto týždňov bol spôsob akým Taliani používali rádiové spojenie. Vybavenie rádiových vysielačov boli rovnaké aké sa používali pri manévroch v predchádzajúcich rokoch. Využívali otvorenú obežníkovú rádiovú prevádzku; tj. používali jednu uniformnú frekvenciu pre skupinu staníc patriacich do rovnakej jednotky (napr. rádiostanice v troch plukoch pechoty v rámci divízie pre vzájomné rádiové spojenie a s divíznou rádiostanicou) a každá stanica používala len jeden volací znak pre celú svoju rádiovú prevádzku. Volací znak sa mal priebežne meniť každý deň ale bol často používaný niekoľko dní; často sa stávalo, že zmena volacieho znaku bola nasledovaná chybami, ktoré túto zmenu prezradili. Rádiová prevádzka bola taká intenzívna, že nepriateľ mal vždy šancu získať stanoviská a pevné polohy rádiostaníc. Často boli správy posielané otvorene. Niekoľko jednotiek talianskej 8. armády sa v tomto ohľade naozaj "vyznamenali". Naviac, gréci získali prinajmenšom dva kryptografické systémy talianskej armády, akým spôsobom to neviem, ale je isté že v prvých dňoch vojenskej kampane takto mohli rozlúštiť veľké množstvo talianských správ. Toto im umožnilo rýchlo sa dozvedieť väčšinu možností talianského velenia a vykonať tak patričné protiopatrenia. Takto získaná nadradenosť bola dômyselne využívaná a tým došlo k sérií vojenských akcií ktoré by inak vôbec neboli možné.

To je poprvýkrát, čo som počul o takomto úspechu. Pokiaľ viem, žiadna iná historická kniha sa o tomto nezmieňuje.

Zdroj: Greek cryptanalytic success during the War of 1940?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára