sobota 25. apríla 2015

Ďalšia "dopisnice lásky" odhalila svoje "tajomstvá"

Klaus Schmeh zverejnil vďaka Tobiasovi Schrödelovi, ďalšiu zo zachovaných poštových pohľadníc, tentoraz z Čiech. Bola poslaná z Turnova dňa 8.1. 1906. Odkaz pre istého Jóžu Reisbergera sa nenachádzal len na mieste pre to určenom, ale aj pod známkou. Znovu sa jedná typicky o vymyslené symboly, ktoré sú použité na zámenu písmen správy. Preto pri jej rozlúštení pomáha hlavne frekvenčná analýza a pravdepodobné slová na začiatku posolstva, ktoré môžu byť aj pre amatérskych lúštiteľov veľmi nápomocné. V tomto prípade veľmi pomohlo, že sme od začiatku vedeli o tom, že "dopisnice" bola adresovaná "Pepovi":)

Len pre zaujímavosť, vykonať prepis substitučných symbolov a frekvenčnú analýzu správy mi trvalo polhodinu a vylúštiť samotný text asi desať až pätnásť minút:)

Otvorený text znovu nepredstavuje nič tajné ani tajomné. Ale účel zakryť pred rakúsko-uhorským cenzorom používanie češtiny možno splnil.

....
....
Správa znie (po úprave):
“Milý Pepouši přijměte ode mne srdečný pozdrav. Jak se máte? Já právě jdu domů. V duchu Vás líbá Vaše Pepouši, Milada.”
Pod známkou:
“Až přijdete k nám, tak Vám řeknu víc.”