štvrtok 13. septembra 2012

Citát dňa - Britská medzirezortná šifra

Jedným z britských systémov najvyššej úrovne využitých Nemcami v II. svetovej vojne bola tzv. Interdepartmental Cypher (medzirezortná šifra). Toto bola 4-miestna kódová kniha prešifrovávaná pomocou subtraktorových tabuliek s 5-miestnymi číslami.
Šifra bola používaná Ministerstvom zahraničných vecí, koloniálnymi, dŕžavnými a indickými úradmi a verejnou správou. Taktiež bola používaná na Admiralite námornými atašé, konzulárnymi úradníkmi a správnymi úradníkmi.
Nemci ukoristili kódovú knihu na britskom konzuláte v Bergene v máji roku 1940 a následne ‘prelomili’ prešifrovanie. Hoci ich úspech bol väčšinou založený na kryptoanalýze, taktiež získali niektoré prešifrovacie tabuľky od Japoncov v roku 1941.

Všetky nemecké agentúry (OKW/Chi, Forschungsamt (Výskumný úrad), Pers Z plus kryptoanalytické agentúry nemeckej armády, námorníctva a letectva) pracovali na šifre ID a navzájom si vymieňali výsledky. Počas obdobia 1940-43 dokázali získať hodnotné diplomatické a vojenské spravodajské informácie vďaka prečítaniu správ.
Ústredné kryptoanalytické oddelenie námorníctva OKM/SKL IV/III (Oberkommando der Marine/Seekriegsleitung IV/III) bolo schopné rozlúštiť týždenné spravodajské zhrnutia britskej Admirality posielané námorným atašé. Ako doplnok boli rozlúštené správy z Freetown Area a poskytovali spravodajské informácie o pohyboch ťažkotonážnych lodí a konvojov. Prevádzka prúdiaca medzi Admiralitou a konzulárnymi úradníkmi a samosprávnymi úradníkmi poskytovala informácie o konvojoch a nezávisle smerované lode v Atlantiku.
Agentúra Chi Stelle nemeckej Luftwaffe čítala komunikácie leteckých atašé v Ďalekom Východe, Portugalsku, Švédsku a Švajčiarsku. Maximálna denná prevádzka bola približne 100 správ podľa Ferdinanda Voegeleho, hlavného kryptoanalytika Luftwaffe na Západe.
Diplomatické správy boli rozlúštené OKW/Chi, Výskumným úradom a Pers Z. Zaujímavá informácia bola prijatá ohľadne dvojstranných rokovaní medzi Britániou a Tureckom.
Nemecké snahy boli uľahčené vďaka slabým zaobchádzaním so šiframi zo strany Britov. Bezpečnostné vyšetrovanie v roku 1942 ukázalo, že tabuľky boli znovupoužívané, čo viedlo k nebezpečným ‘prekrytom’ a indikátory neboli vyberané správne.

Nemecký úspech konečne skončil 15. júna 1943 kedy bola vymenená kódová kniha.

Zdroje: ‘British intelligence in the Second World War’ vol2, správy TICOM I-12, I-22, I-172, I-119, HW 40/75 ‘Enemy exploitation of Foreign Office codes and cyphers: miscellaneous reports and correspondence’, HW 40/85 ‘Exploitation of British Inter-Departmental cipher’, ADM 1/27186 ‘Review of security of naval codes and cyphers 1939-1945’, ‘European Axis Signal Intelligence in World War II’ vol5
Zdroj: The British Interdepartmental Cypher

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára