streda 19. septembra 2012

Citát dňa - Papyrus tvrdí, že Ježiš mal ženu

Dejiny raného kresťanstva sú divokým a dodnes relatívne nejasným obdobím. Vieme však, že aj kánonické evanjeliá vznikli až desaťročia po Ježišovej smrti a súčasná podoba viery, čiastočne ovplyvnená predstavami Pavla z Tarzu, je skôr dohodou medzi cirkevnými predstaviteľmi - počnúc prvými storočiami až po dnešok. Súčasťou tejto vášnivej debaty je aj postavenie žien v cirkvi. V Evanjeliách podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána sa nespomína Ježišova manželka či družka ani ženy ako učeníčky.
Fakty
Text na papyruse:

 nie mne. Moja matka mi dala život... Učeníci povedali Ježišovi... odmietol. Mária si to zaslúži... Ježiš im povedal: „Moja žena... je schopná byť mojím učeníkom... Nechajte hriešnikov nadúvať sa... Čo sa týka mňa, prebývam s ňou, aby...

Viaceré archeologické nálezy z dvadsiateho storočia však naznačujú, že postavenie žien medzi ranými kresťanmi sa rôznilo naprieč komunitami. Kúsok papyrusu, ktorý Kingová teraz predstavila na stretnutí odborníkov v Ríme, je však prvou známou zmienkou o tom, že kresťanský Boží syn mal manželku. Presnejšie, že niektoré ranokresťanské komunity verili, že Ježiš mohol mať manželku aj učeníčku. „Vieme, že v druhom storočí bol spor o tom, či bol Ježiž ženatý,“ hovorí pre New York Times Kingová. „A to súviselo s debatou, či sa kresťania vôbec môžu ženiť a mať sex.“ Klement Alexandrijský, cirkevný otec z prelomu druhého a tretieho storočia, spomína kresťanskú sektu, ktorá považovala manželstvo za smilstvo, konanie, ktoré človeku predstavil sám diabol. Sám však tvrdil, že zdržanlivosť a celibát sú pre velebenie Boha dobré, no sex je prijateľný len v prípade manželstva a len s cieľom plodenia detí. (...)
Skutočný pôvod papyrusu je záhadou. Majiteľ, ktorý svoju identitu nechce prezradiť, ho spolu s ďalšími starovekými rukopismi odkúpil v roku 1997 od nemeckého zberateľa.
Ten ho údajne získal v šesťdesiatych rokoch vo východnom Nemecku, pričom text skúmali aj egyptológovia Peter Munro a Gerhard Fecht. Už vtedy zistili, že na papyruse je zmienka o Ježišovi a manželke.
(...)
Čo je dôležité si pamätať pri všetkých podobných fragmentoch papyrusov a starovekých gnostických textoch o Ježišovi je:
Ak bol však aj text pravý, v skutočnosti nehovorí nič o živote skutočného, historického Ježiša. Skôr opisuje pomery v starovekej kresťanskej komunite.
Citáty pochádzajú z článku Papyrus tvrdí, že Ježiš mal ženu denníka SME.
Viac o tomto objave a jeho skutočnom historicko-teologickom význame si môžeme prečítať na blogu National Catholic Register pod názvom Does New Document Prove That Jesus Had a Wife? katolíckeho apologétu Jimmyho Akina.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára