utorok 4. septembra 2012

Citát dňa - Talianskí kryptoanalytici v II. svetovej vojne


Fašistické Taliansko bolo jednou z hlavných mocností Osi. Na začiatku II. svetovej vojny Mussolini zostával neutrálnym, ale v roku 1940 sa zapojil do vojny po tom, čo bolo zrejmé, že Francúzsko bude porazené. Odvtedy talianské vojenské jednotky bojovali na Balkáne, proti Sovietskemu zväzu a v Severnej Afrike.
Mussoliniho nerozumné dobrodružstvá viedli k vojenským stratám pretože talianská ekonomika nebola zmobilizovaná pre vojnu a vojsko nemalo modernú vojenskú techniku ani výcvik. Toto prinútilo Nemcov prísť im na pomoc na Balkáne a v Severnej Afrike. Samozrejme to neznamená, že talianske vojenské jednotky odvážne nebojovali.
V oblasti Stredozemného mora to bola talianske námorníctvo, čo úspešne transportovalo vojakov a zásoby určené vojenským jednotkám Osi vedeným Rommelom. Talianske vojenské jednotky bojovali s odvahou v Severnej Afrike aj keď mali nedostatky v počte moderných zbraní a dopravných prostriedkov.
Taliani možno nemali k dispozícii moderné zbrane, samozrejme však preukázali malú ale efektívnu kryptologickú schopnosť.

Talianská armáda a námorníctvo mali oddelené kryptoanalytické agentúry, ktoré dokázali zdolať dôležité zahraničné kryptosystémy.
Armádni lúštitelia kódov a šifier dokázali čítať kódy niekoľkých zahraničných krajín, vrátane komunikácií vojenských atašé USA a najmä správy, ktoré posielal a sám dostával pán Fellers v Cairo.
Námorní lúštitelia boli veľmi úspešní pri kódoch a šifrách britského Royal Navy.
Talianskym kryptoanalytikom asistovali pri ich snažení svojou dobre odvádzanou prácou členovia špeciálnej krycej zásahovej jednotky, ktorá tajne vstupovala do zahraničných veľvyslanectiev a kopírovala kódy.

Armádna agentúra


Talianska armádna spravodajská služba SIM (Servizio Informazioni Militari) mala kryptoanalytické oddelenie, ktoré útočilo na zahraničné kryptosystémy. Táto sekcia bola vedená generálom Vittoriom Gamba a bola umiestnená v Ríme. Personál čítal  približne 50 ľudí (polovica kryptoanalytici-polovica lingvisti a úradníci).

Kryptoanalytické oddelenie bolo rozdelené do troch podsekcií:

1). Diplomatická

2). Vojenská a výskum

3). Obchodná

Personál sa presúval zo sekcie do sekcie v závislosti od toho, aké boli momentálne priority.

Diplomatická sekcia bola ďalej rozdelená na deväť skupín.

Vojenská a výskumná sekcia mala 5 kryptoanalytikov. Výskumná sekcia bola zodpovedná za počiatočný ‘prielom’ do zložitých systémov. Výsledky boli posielané k jednotkám v poli.

Úlohou komerčnej sekcie bolo kontrolovať talianske obchodné kódy, či neobsahujú nejaké nepravidelnosti.

V priemere bolo každý mesiac zachytených 8000 správ, 6000 bolo študovaných a z nich bolo preložených 3500. Boli čítané kódy niekoľkých krajín vrátane Francúzska, Turecka, Rumunska, USA, Veľkej Británie, Juhoslávie a Vatikánu.

Podľa povojnových správ tu bol akútny nedostatok personálu ovládajúceho cudzie jazyky a nedostatok financií. Tiež bol nedostatok strojov IBM určených pre spracovanie štatistiky.

Taliani používali na kryptoanalýzu len malý počet diernoštítkových strojov IBM. Pôvodne boli stroje IBM používané len v úradoch spoločnosti Watson Corporation v Ríme. Pochopiteľne tieto stroje boli pravidelne využívané až na samom konci vojny.

Zachycovacia sekcia

Zachycovacia sekcia SIM bola tou, ktorá dodávala správy na kryptoanalýzu. Mala 4 stacionárne odposluchové stanice v Taliansku a 7 mobilných jednotiek v Taliansku samotnom, kolóniách a na okupovaných teritóriách.
Existovala len chabá vzájomná spolupráca medzi zachycovacou sekciou a kryptoanalytickým oddelením a všetky požiadavky prechádzali cez veliteľstvo SIM.

Jednotka Sezione P 

Taliani boli často schopní čítať zahraničné kódy bez použitia kryptoanalýzy. Ich tajomstvo? Mali veľmi účinný utajený tím, ktorý tajne vlúpaval do zahraničných ambasád a tam kopíroval kódy a šifry.
Toto bola Vyťažovacia Sekcia (Sezione Prelevamento), ktorú viedol plukovník Manfredi Talamo od Carabinierov (vojenskej polície). Ich operatívci boli expertami na vstupovanie do chránených oblastí a na otváranie zámkov.
Bola to táto jednotka, ktorá okopírovala kód vojenskej rozviedky č. 11 - Military Intelligence code No11 používaný vojenským atašé USA v Cairo plukovníkom Bonnerom Fellersom.

Spolupráca so zahraničnými krajinami

Spolupráca s Nemeckom

Generál Gamba dorazil neohlásene na OKW/Chi v roku 1938 a požadoval spoluprácu na kryptoanalytickom poli. Nemci pôvodne súhlasili s tým, že budú zdieľať výsledky práce na francúzskych diplomatických a vojenských systémoch.
Táto spolupráca sa ďalej rozšírila a poskytla Nemcom dôležitý kryptologický materiál ako napr. kód vojenskej spravodajskej služby USA.

Samozrejme vzťahy medzi OKW/Chi a SIM neboli tak úzke ako medzi Fínmi a Maďarmi. Podľa Fennera, vedúceho kryptoanalytického oddelenia OKW/Chi, Talianom trvalo príliš dlho než odpovedali na požiadavky resp. neposlali materiály na ktorých sa vopred dohodli. Ešte väčším problémom bolo ich odpor týkajúci sa zmeny ich slabých šifrových systémov. Ako vojna plynula vzťahy sa neustále zhoršovali pretože Nemci začali Talianom nedôverovať.
Spolupráca s nemeckou armádnou spojovacou spravodajskou službou - OKH/In 7/VI ako sa zdá bola chudobná pretože Nemci mali malý rešpekt pre bezpečnosť talianských šifier.

Spolupráca s Maďarskom

Podľa správy ‘European Axis Signal Intelligence in World War II’, zv.8 existovala spolupráca medzi Maďarskou kryptologickou službou a Talianmi.

Na strane 21 stojí:

Vzájomná spolupráca s Talianmi ohľadne kryptoanalytických vecí sa javila byť veľmi dobrou. Maďari udržiavali styčných dôstojníkov v Ríme a poskytovali výsledky svojej práce Talianom.

Spolupráca s Fínskom

Niektoré zachytené správy boli posielané fínskej kryptologickej službe.

Významné úspechy

Fellersov kód

Na sklonku roku 1941 jednotka Sezione P sa dokázala nepozorovane dostať do ambasády USA v Ríme a okopírovať kryptografický materiál. Jeden z okopírovaných systémov bol kód vojenskej spravodajskej služby č. 11 - Military Intelligence Code No11 používaný vojenskými atašé. Toto umožnilo Talianom rozlúštiť správy amerických vojenských atašé z ambasád po celom svete.
Najdôležitejšími vysielaním bolo spojenie plukovníka Fellersa - amerického atašé v Cairo.
Fellers bol absolvent vojenskej akadémie vo West Pointe a bývalý asistent generála Douglasa MacArthura. Bol vyslaný do Caira v októbri 1940. Jeho prácou bolo oboznamovať Washington s detailnými informáciami o všetkých dôležitých vojenských operáciách. Briti mu dovolili voľne vstupovať do svojich vojenských zariadení a zdieľali s ním citlivé informácie o nadchádzajúcich operáciách.
Všetka táto informácia bola mimoriadne dôležitá pre stranu Osi. Taliani sa podelili o kód vojenskej spravodajskej služby - Military Intelligence code s Nemcami.
Podľa Fennera, vedúceho kryptoanalytického oddelenia OKW/Chi, mu Taliani poslali kópiu kódovej knihy v roku 1941, ale nie prešifrovacie tabuľky. Tie dostal od Maďarov.
Obidve strany dokázali čítať Fellersove správy  počas prvej polovice roku 1942.

Kód Juhoslávskej armády

V roku 1940 Talianske vojenské sily v Albánsku vpadli do Grécka. Grécka armáda ich dokázala vytlačiť späť a vypukli prudké boje.
Na juhu Albánska boli sústredené prakticky všetky talianské vojenské jednotky. To znamenalo, že albánsko-juhoslávska hranica nebola dobre chránená. Plíživý útok juhoslávskych vojenských jednotiek mal potenciál zničiť takmer celú taliansku armádu.
V apríli 1941 sa z rozkazu juhoslávskeho vrchného velenia táto operácia dala do pohybu. Taliani sa nachádzali v tiesnivej situácii avšak boli schopní ju zvládnuť vďaka tomu, že dokonale ovládli  tajomstvá všetkých juhoslávskych kódov.
Talianski lúštitelia poslali juhoslávskym divíziam dve správy, zostavené v správnom formáte a ‘podpísané’ generálom Dušanom Simovicom, hlavou novej vlády. Tieto zneli:

1). Určené divíznemu veliteľstvu v Cetinje:

Podriadené jednotky majú prestať so všetkými ofenzívnymi akciami a ustúpiť v smere Podgorica, organizujúc obranu.

2). Určené divíznemu veliteľstvu v Kosowskej Mitrovici:

Stiahnite okamžite všetky vám podriadené vojenské jednotky naspäť smer Kosowska Mitrovica.

Keďže správy boli zašifrované v kóde juhoslávskej armády a mali všetky známky skutočného rozkazu, boli prijaté divíziami a ofenzíva bola zastavená!

Divízia v Cetinje požadovala z hlavného štábu potvrdenie, ale nič neprišlo a taktiež ustúpila. Keď ďalší deň hlavný štáb odpovedal, že žiadny povel na ústup nebol schválený, bolo už príliš neskoro. Talianske vojenské jednotky mali okupovať opustené oblasti a Juhoslovania sa mali zvládnuť väčšie problémy pretože nemecká invázia mala viesť ku kolapsu ich vojenských síl.

Námorná agentúra

Námorná spravodajská agentúra SIS (Servizio informazioni Speciali della Royal Marina) bola rozdelená do 4 pobočiek. Pobočka B sa zaoberala spojovacím spravodajstvom. Ďalej sa delila na kryptoanalýzu, zameriavanie polohy, bezpečnosť a utajený rádiový odposluch.
Kryptoanalytické oddelenie bolo dislokované v Ríme a viedol ho komandér Mario De Monte.
V 30-tych rokoch rozlúštili niekoľko francúzskych námorných systémov.
Počas vojny sa kládol dôraz na britské námorné kódy a kódy námorného letectva. Kódy britského námorníctva nízkej úrovne dôležitosti boli ľahko rozlúštené. Taliani taktiež čítali administratívny kód Royal Navy, Naval Code No1 a No2 vrátane Naval Cypher No1 a No2. Naval Cypher No3 (anglo-americkú šifru) získali od Nemcov a dokázali prelomiť prešifrovanie.
Kvôli urýchleniu svojej práce v roku 1942 použili diernoštítkový stroj.
Spravodajská služba talianskych vzdušných síl (Servizio Informazioni Aeronautica) sa spoliehala na námorné oddelenie  pri odposluchu a kryptoanalýze. V roku 1941 si letectvo zostavilo zostavilo svoju vlastnú odposluchovú stanicu a posielali správy námorníctvu.

Sekcia odposluchu

Oddelenie zisťovania polohy zo Skupiny B zásobila odposluchmi. Mala 7 hlavných odposluchových staníc v Taliansku a vo svojich dŕžavách. Dodatočný materiál bol prijímaný od Nemcov. Denný priemer bolo 3000 správ.

Spolupráca s Nemeckom

Počas 30-tych rokov 20. storočia bol zavedený vzájomný styk medzi  kryptoanalytickou službou nemeckého námorníctva a uskutočnila sa výmena nejakých informácií ohľadne francúzskych kódov. Nemci taktiež poskytli informácie o britskom administratívnom kóde, ale nezdieľali svoju prácu na iných systémoch.
Po vstupe Talianska do vojny sa vzťahy stali omnoho užšími a vymenili si informácie o Naval Cypher a Naval Code. Konečne v roku 1942 sa vzájomne oboznámili s info o Naval Cypher No3 (Konvojová šifra).
Existovala tu dennodenná výmena odhalených kódových skupín cez ďalekopis a každý týždeň bola posielaná písaná správa.

Práca po vzdaní sa v roku 1943

V septembri 1943 sa Talianska vláda podrobila Spojencom a pokúšala sa vyvliecť z vojny. Nanešťastie Nemci takýto ťah očakávali a rýchlo okupovali krajinu.

Mussolini bol ustanovený za hlavu Talianskej Sociálnej republiky pokrývajúcej nemcami okupované územia. Tento štát pokračoval vo využívaní malého počtu kryptoanalytikov zo SIM. Títo väčšinou vyťažovali systémy, ktoré boli už rozlúštené pred vzdaní sa. Hlavný dôraz bol kladený na diplomatické správy aby sa získali informácie o podmienkach v oslobodených oblastiach.

Nemci už nepomáhali a s lúštiteľmi Sociálnej republiky si nevymieňali výsledky.

Záver

Taliansko vstúpilo do II. svetovej vojny dúfajúc využiť víťazstvo Nemecka pre svoje vlastné zisky. Keď Keď vojna ťažko zasiahla taliansku ekonomiku a vojenské sily sa nedokázali vysporiadať s novou situáciou, krajina sa v roku 1943 pokúsila prejsť k Spojencom.

Napriek týmto nedostatkom talianske armádne jednotky a námorníctvo bojovali dobre v Stredozemnom mori a Severnej Afrike.

Na kryptologickom poli boli Taliani obmedzení nedostatkom personálu a zdrojov. Ale aj tak boli schopní zdolať niekoľko dôležitých nepriateľských systémov a poskytnúť talianskému veleniu tajné správy niekoľkých zahraničných krajín. V prípade Fellersových správ a kódu juhoslávskej armády mali ich snahy skutočný strategický účinok. Ich námorní lúštitelia úspešne rozbili kódy ich hlavného protivníka, Royal Navy a výhodne z toho ťažili  v niekoľkých námorných stretnutiach.

Ak zvážime zdroje ktoré mali k dispozícii bolo by ťažké od talianskych lúštiteľov požadovať viac.

Zdroje: HW 40/75 ‘Enemy exploitation of Foreign Office codes and cyphers: miscellaneous reports and correspondence’, TICOM DF-187D ‘Relations of OKW/Chi with foreign cryptologic bureaus’, ‘The codebreakers’, ‘European Axis Signal Intelligence in World War II vol8’, článok z časopisu Cryptologia : ‘The cryptographic services of the Royal British and Italian Navies’, článok z časopisu International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence: ‘Left in the Dust: Italian Signals Intelligence, 1915-1943’, TICOM I-12 ‘Translation of the Preliminary Interrogation of O.R.R. Tranow of 4/SKL III/OKM, carried out at Flensburg on 24-25 May 1945 by TICOM Team 6’, Wikipedia

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára