nedeľa 9. septembra 2012

Citát dňa - Posuvný kód

Existuje ešte jeden dávno známy zaujímavý spôsob šifrovania. Z hľadiska písania je veľmi ľahký, no pre nezasväteného je nerozlúštiteľný. Vezmeme si knihu alebo hoci len nejakú vetu a určíme si, že v našom tajnom liste sa každé písmeno pôvodného listu nahradí písmenom z tej knihy alebo vety. Pritom očíslované písmená budeme používať ako pomôcky a podľa čísla vždy určíme, kde v našej knihe alebo vete je písmeno, ktorým nahradíme pôvodné písmeno.
Vyberme si napríklad začiatok prekladu českej pesničky: Skákal pes cez ovos, cez zelenú lúku, šiel za ním poľovník, pero na klobúku.
Sú v nej takmer všetky písmená, ktoré budeme potrebovať, pretože tajným písmom chceme napísať vetu: TOTO NIKTO NEPREČÍTA. Postupovať musíme takto: napíšeme si najprv prvé slovo: TOTO.
Pozrime sa na naše číslovanie písmen a môžeme začať: T je v abecede na dvadsiatom šiestom mieste. Začneme teda počítať od prvého písmena slova "skákal" všetky písmená, až sa dostaneme k písmenu, ktoré je na dvadsiatom šiestom mieste. A to je písmeno L. Zapíšeme si teda L. Písmeno O má poradové číslo dvadsať, počítame teda od prvého písmena za L po číslo dvadsať a tam nájdeme K. Zapíšeme si teda K. A tak máme už prvé dve písmená LK. A opäť máme T, o ktorom už vieme, že je na dvadsiatom šiestom mieste. Počítame teda ďalej. Lenže veta sa končí číslom trinásť, o ktorom sa vraví, že je nešťastné. A okrem toho my potrebujeme ešte raz toľko písmen. Nenechajme sa však odradiť a počítajme opäť odznova, to znamená, že pokračujeme od začiatku vety a tak stále dookola. Teda do konca vety sme napočítali trinásť a pokračujeme od začiatku vety. Na konci ďalšej trinástky, čiže dokopy na dvadsiatom šiestom mieste je O. Môžeme teda zapísať LKO. A opäť je tu písmeno O - už posledné, v abecednom poradí dvadsiate, a v texte pesničky je ukryté opäť za písmenom L. A tak sme namiesto slova TOTO dostali slovo LKOL.
A teraz nech niekto skúsi prečítať, čo sme napísali, ak nevie, že píšeme podľa nejakej pesničky, a o tom, ktorá to je, vieme len my.
Lenže dopíšte si celú vetu. Už ju máte? Ak áno, skontrolujte si, či ste ju napísali správne. Tajná veta znie:
LKOL NKENA EŠASEUPLP.
Ak sa vám nepodarila, skúste si ju znova. Prepíšte si číslo každého písmena a potom už len počítajte dookola písmená v pesničke. Prepis celej vety do čísel je:

Toto = 26, 20, 26, 20;
nikto = 18, 12, 14, 26, 20;
neprečíta = 18, 07, 22, 23, 07, 04, 12, 26, 01.

Pravdaže, okrem spomenutých existujú ešte ďalšie druhy tajného písma.
Špióni a ľudia, ktorí si posielajú tajné listy, majú zvyčajne celú hrubú knihu a vedia, že napríklad prvé slovo musia hľadať vždy na prvej strane knihy, druhé na druhej atď. Získať takú knihu je vlastne jediná možnosť, ako rozlúštiť ich tajné listy.
Z knihy Smetáček V.:  Ľudia a informácie, Bratislava: Mladé letá, 1987, s.114-116

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára