piatok 1. júna 2012

Kniha o vyvrátení mýtov, ktoré kolujú o kresťanstve

Kniha Exposing Myths About Christianity je zbierkou 145 hesiel, poskytujúcich krátke diskusie o "mýtoch" - v priemere každá sa zmestí na jednu stranu. Témy týchto diskusií zahrňujú teologické, historické, exegetické, filozofické a vedecké problémy.Túto knižku môžem vrelo odporučiť všetkým tým, ktorí sa stretávajú v živote s predsudkami a mylnými názormi na kresťanstvo a jeho dejinné pôsobenie.
Jej autor, renomovaný historik Jeffrey Burton Russell je známy svojimi prácami z oblasti dejín stredoveku v nej odpovedá na seriózne otázky, s ktorými je konfrontované kresťanstvo v súčasnej kultúre. Russell rozoberá širokú paletu často sa objavujúcich dezinterpretácií, charakterizácií, stereotypov, karikatúr a vyložených mýtov o kresťanstve, ktoré sú tak povediac v obehu v súčasnej spoločnosti a dokonca ktorým niekedy veria aj mnohí kresťania. Heslo Inkvizícia a Hitler ako kresťan sú v knihe rozpracované na najvyššej možnej úrovni; určite sa pri ich diskusií nejde úplne do hĺbky, ale v dostatočnej miere sa zodpovedajú v nich hlavné body, čím pochybovačom berú vietor z plachiet. Rozsah a rozmanitosť mýtov, ktorých sa kniha dotýka je taktiež impozantná. Autor svojou argumentačnou líniou cielene zasahuje proti príslušníkom tzv. New Atheist movement a iným kultúrnym kritikom, ktorí obviňujú kresťanstvo z toho, že je nemoderné, deštruktívne, poverčivé, tmárske, rasistické, kolonialistické, založené na podvrhu a niektoré ďalšie príznačné falošné obvinenia.
Napriek tomu, pri niektorých témach Russell už nie je až taký presvedčivý: Príliš často si ako odpoveď volí cestu "Ó, áno, kresťania majú na toto rôzne názory" a na iné problémy sa zdá ochotný pristúpiť na kompromisné pozície, aby tak upokojil aj liberálnejšie zmýšľajúcich čitateľov (napríklad je "možné" že biblické učenie o homosexualite bolo vypracované bez ohľadu na možnosť uzatvárania "registrovaných partnerstiev"). A niektorí kreacionistickí spoluveriaci nebudú nadšení z Russellovho spracovania teistickej evolúcie.
Nie som síce veľmi spokojný so štýlom písania, akým pracuje Russell. Je príznačné, že má obrovskú schopnosť že aj tie témy, pri ktorých sa dá písať čo najkratšie, sa zdajú byť zdĺhavé. Hoci pripúšťam, že to nemusí byť chyba pri knihe, ktorá ako sa zdá, má za cieľ byť skôr prístupnou referenčnou rukovaťou než podrobným rozborom.
Nemôžem však zaručiť, že čitatelia hlbšie oboznámení s publikáciami o týchto témach nebudú mať z nej nejaký úžitok avšak určite z nej budú profitovať začiatočníci.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára