pondelok 11. júna 2012

Kód USA s ozn. TELWA


V predcházajúcom článku o šifrovacom stroji M-209 bola zmienka o kóde USA s ozn. TELWA.  Reinold Weber, člen NAAS 5 vo Francúzsku popísal lúštenie tohto kódu vo svojom interview  s Klausom Schmehom.

Kód TELWA bol telegrafným kódom ministerstva obrany USA, vydaným v roku 1942 (SIGARM). Predchádzajúca verzia bola WDTC, vyd. v r. 1938 (SIGRIM). [Zdroje: EASI zv.4, s. 158 a EASI zv.1, s.5]
Niektoré detaily o týchto kódoch sa nachádzajú v rôznych správach TICOM:
Zo správy CSDIC/CMF/Y 40 - 'Prvé detailné vyšetrovanie o správe o Barthelovi Thomasovi’, s. 4-5

II. AC1

Toto bol administratívny kód armády USA, bez žiadnej strategickej hodnoty. Spojenie v tomto kóde bolo vysielané pevnými stanicami WT 
USA a zahraničnými základňami. Kód bol 5-písmenný, s približne 60000 skupinami, každá stránka obsahovala 90 skupín. Boli tu kódové skupiny pre kompletné frázy, ale tieto neboli používané veľmi často, PW sa domieval že operátori zistili  že je ľahšie zakódovať text berúc skôr jednotlivé otvorené  slová než prácne vyhľadávať v stĺpci otvorených celých fráz požadovanú vetu. Kód mal byť ‘ukoristený’ pred rokom 39 a všetky nemecké krypto sekcie v poli boli vybavené fotostatickými kópiami. V Nórsku, 9-pevná zachycovacia stanica preberala a čítala túto prevádzku od leta 42 až do jesene 43.

III. TELWA

Tento kód nasledoval po AC 1 na jeseň roku 43. Bolo to zjednodušené vydanie AC 1, dostupné s niekoľkými variantmi, ale zostavené v rovnakej línii a rovnakom rozsahu. 9 Pevná Zachycovacia Stanica rozlúštila a 
do značnej miery zrekonštruovala s pomocou dostupného kódu AC 1.
Zo správy TICOM I-154 ‘Vyšetrovanie Uffz. Rudolfa Schneidera z In 7/VI’, s. 2

B. Druhý systém bol päťpísmenný, zrozumiteľný kód. Keďže bola dostupná kópia kódovej knihy, Schneider predpokladá, že bol ukoristený a keďže pri ňom nebolo použité žiadne prešifrovanie, kryptoanalýza nepredstavovala takmer žiadne komplikácie. Časté chyby pri prenose a niekoľko chýbajúcich stránok v dostupnej kópii bolo jedinými ťažkosťami. Kód bol čo do rozsahu samozrejme veľký a abecedný; čo značí, že oveľa častejšie dochádzalo k úplnému odhaleniu obsahu správy než naopak. Aj tento systém bol opustený na začiatku roka 1944. Zajatec sa domnieva, že sa používal na relatívne vysokej úrovni a spomína si na Stillwella ako na častého podpisovateľa.

Zo správy TICOM I-112 ‘Predbežný výsluch  Reg. Rat Dr. Ferdinanda Voegeleho (Chi Stelle, Ob.d.L.) a majora Ferdinanda Feichtnera (O.C. z LN pluku č. 352)’, s. 5
4) Telegrafný kód USA.

Abecedný kód pozostávajúci z 140 000 päť písmenných skupín s označením TELWA bol uvedený v októbri roku 1943. Od mája roku 
1944 mal odhalených približne 12 000 kódových položiek. Od februára 1945 bola šifrová prevádzka čítaná nepretržite.

Správa EASI zv. 4 hovorí, že hoci žiadna šifrová prevádzka strategickej hodnoty nebola prenášaná pomocou telegrafných kódov ministerstva obrany, spravodajské informácie boli pre Nemcov dostatočne hodnotné aby do ich rekonštrukcie investovali značné zdroje.

Zdroj: The US TELWA code

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára