sobota 16. júna 2012

Sovietsky šifrovací stroj K-37 - ‘Krystal’

Sovietsky zväz používal počas II.svetovej vojny veľké množstvo 2,3,4 a 5-číselných kódov rozličného typu. Tieto boli všetko ručné systémy. Ak prišlo na strojové šifry v roku 1941 v službe využívali tri odlišné stroje  off-line šifrovací stroj K-37 ‘Krystal’ a šifrovacie ďalekopisy M-100 a B-4.

K-37 bol kópiou Hagelinu s ozn. B-211 so znakmi azbuky na klávesnici. Podľa cryptomuseum.com pred vypuknutím II. svetovej vojny bol Boris Hagelin prinútený (švédskymi vládnymi predstaviteľmi) predať dva takéto modely B-211 ruskej ambasáde. Rusi prevzali návrh a stroj okopírovali. V tom istom čase previedli maticu typu 5 x 5 na 5 x 6, aby ju tak prispôsobili väčšiemu počtu znakov. Tým dosiahli možnosť použitia 30 písmen azbuky.

Podľa veľmi zaujímavého článku uvedenom na agentura.ru ich výroba začala v Leningradskej továrni č. 209 v roku 1940 a od leta roku ’41 bolo v prevádzke zhruba 150 strojov K-37.Nemcom sa v roku 1941 podarilo ukoristiť jeden stroj K-37 a následne mali vyhodnotiť jeho bezpečnosť. Prišli na to, že poskytuje veľmi nízku bezpečnosť a dokázali ju prelomiť za pomoci "ťaháka" dĺžky 10 písmen.

Zo správ TICOM vyplýva, že nikdy nemali šancu pokúsiť sa potvrdiť svoj teoretický prielom na skutočnej šifrovej prevádzke, keďže stroj nebol používaný sovietskymi vojenskými silami na západe.

Zo správy TICOM I-2 ‘Výsluch  Dr. Huettenhaina a Dr. Fricke vo Flensburgu, 21. mája 1945’, s.1-2


Q. Používali Rusi stroje?
A. Mali stroj modelovaný podľa francúzskeho vzoru, typu Hagelin 211.

Q. Mali ste nejaký úspech s týmto strojom?
A. Ukoristili sme ho, ale nezachytili sme žiadne ním zašifrované správy.


Zo správy TICOM I-64 ‘Odpovede Wm. Buggischa z OKH/Chi na otázky poslané TICOM’, s. 4


K-37:

Toto bol elektrický stroj, takmer presne totožný s francúzskym B 211, ale bez "Ueberschluesseler"(pridaný disk E. ) v stroji B211. Bol značne menej bezpečný než stroj B211 a bolo vypracované teoretické riešenie, ktoré nevyžadovalo mnoho textu. B. mal o tom zabudnúť detaily. K37 bol ukoristený, ale nikdy nebol Rusmi naozaj používaný.

Zo správy TICOM I-58 ‘Výsluch Dr. Otto Buggischa z OKW/Chi’, s. 5

K-37 - Ruský stroj, rovnakého princípu ako B211, ale oveľa primitívnejší model ukoristený v roku 1941 a bolo vypracované teoretické riešenie HILBURGOM a Dr. V. DENFFEROM. Zistili, že sa dá prelomiť na základe "ťaháku" dĺžky 10 písmen. Práca zostala čisto teoretická pretože nikdy nebola prijatá žiadna ním zašifrovaná správa.

Zo správy TICOM I-92 ‘Konečný výsluch Wachtmeister Otta Buggischa (OKH/In 7/VI a OKW/Chi)’, s. 4

10. K-37 sa odlišoval od B211 tým, že nemal tzv. "Surchiffreur" resp. ‘’Ueberschluesseler’’, druh rotoru Enigmy v ktorom je v jednom mieste vodivé vedenie prevedené na ďalší vývod, prekrižujúc a vzájomne si vymieňajúc pozície s iným vodivým vedením namiesto toho, aby navzájom pokračovali paralelne. Buggisch to nazýval efekt X a hovoril, že to značne komplikovalo analýzu, keďže bolo ťažké povedať, kedy sa použilo namiesto priameho vedenia.

Pravdepodobne však stroj K-37 nebol používaný v západných oblastiach Sovietskeho zväzu, najmä kvôli jeho nízkej bezpečnosti zistenej sovietskymi kryptológmi alebo sa dozvedeli, že jeden z ich strojov bol ukoristený a boli v podozrení, že Nemci našli spôsob ako ho prelomiť.

Samozrejme, tvrdenie Nemcov, že Rusi nikdy nepoužili stroj K-37 nie je správne. Koniec-koncov bol používaný na sovietskom Ďalekom Východe v roku 1945. Američania túto šifrovú prevádzku zachycovali. Zdá sa rozumné predpokladať, že stroj K-37 bol taktiež používaný pred rokom ‘45 na sovietskom Východe.

Povojnová história

Stroj K-37 ukoristený Nemcami sa zrejme dostal do rúk Západných Spojencov na konci II. svetovej vojny. Američania postavili analogický model stroja K-37, ktorý nazvali Sauterne Mark I.

Tento stroj bol rozlúštený po vojne anglo-americkými kryptoanalytikmi. Bol používaný vo vojenských okruhoch Červenej armády na Ďalekom Východe.

Vo februári roku 1946 kryptoanalytici USA dokázali zrekonštruovať jeho vnútorné nastavenia, v marci bola rozlúštená prvá správa a od apríla boli zásobovaní pravidelnou dávkou rozlúštených správ.

Úspech USA bol krátkodobý keďže šifrová prevádzka K-37 od roku  1947 vyschla .

Pramene:The Secret Sentry’, agentura.ru, rozličné správy TICOM, článok v časopise Intelligence and National Security: ‘Behind Venona: American signals intelligence in the early cold war’, článok ‘The Russian Target’ autora Matthewa M. Aida, cryptomuseum

Zdroj: The Soviet K-37 ‘Crystal’ cipher machine

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára