nedeľa 10. júna 2012

Kryptoanalytici v maďarskom generálnom štábe

Prehľad
Maďarsko, napriek tomu že bolo malou uzavretou krajinou malo počas II. svetovej vojny efektívnu kryptologickú službu. Táto služba spadala pod oddelenie X druhej divízie  Generálneho štábu. Bolo situované v budove Ministerstva obrany v Budapešti.
Oddelenie bolo počas 20-tych rokov 20. storočia až do polovice 30-tych rokov vedené plukovníkom Kabinom. Potom prevzal vedenie plukovník Pokorny a nakoniec  plukovník von Petrikovic.

Sila oddelenia bola okolo 35-50 ľudí. Dôraz sa kládol predovšetkým na kódy Juhoslávie, Bulharska, Turecka, Rumunska a Talianska. Ich poprední kryptoanalytik Titus Vass a bol priradený na turecké kódy. Ich úspechy boli založené nielen na kryptoanalýze ale taktiež na krádežiach kódov.

Podľa nemeckých správ Maďari zachycovali väčšinou diplomatické správy pochádzajúce z Balkánu a mali dobré výsledky pri tureckých a bulharských kódoch. Spolupracovali s OKW/Chi od 20-tych rokov 20.storočia na talianských správach ale neskôr svoj zámer rozšírili tiež na pokrytie ďalších krajín. Počas II. svetovej vojny sa taktiež delili o výsledky svojej práce s nemeckou bezpečnostnou službou SD. Luftwaffe založila v roku 1938 kryciu monitorovaciu stanicu v Budapešti, ale spolupráca s Maďarmi bola malá.

Maďari si taktiež vymieňali svoje výsledky s Talianmi, Japoncami a Fínmi.

Na konci vojny sa presunulo celé oddelenie. Naprv do mesta Steinamanger/Szombathely v Maďarsku a neskôr do Nemecka. V jednej správe sa píše, že schovali svoje archívy ‘niekde vo východnom Bavorsku’. Toto by mohli byť dokumenty, získané tímom TICOM pri Eggenfelde v Nemecku. Podľa správy EASI zv. 8 bolo na tomto mieste vyzdvihnutých 90 kníh, čo naznačuje že Maďari mali úspech s kódmi Belgicka, Bulharska, Dánska, Francúzska, Grécka, Talianska, Holandska, Portugalska, Rumunska, Chorvátska, Švédska a Vatikánu.

Vzťahy so zahraničnými agentúrami:

Spojenie s OKW/Chi

Maďari mali dlhé prepojenie s dešifrovacím oddelením najvyššieho velenia Wehrmachtu.

V roku 1923 Maďari vyslali plukovníka Kabinu spolu s plukovníkom Pokornym do Berlína a rýchlo dosiahli dohodu s ich nemeckými proťajškami na výmene talianských dokumentov.

Táto spolupráca bola neskôr rozšírená aby pokryla iné krajiny a na trase medzi OKW/Chi a Budapešťou existoval stály kuriér .

Pre Nemcov boli Maďari dôležitým partnerom pretože im poskytovali rádiové odposluchy, najmä z oblasti Balkánu. Fenner, riaditeľ kryptoanalytického oddelenia v OKW/Chi si však ich kryptoanalytické schopnosti necenil.

Maďari boli taktiež dôležití z toho dôvodu, že mali úspechy pri fotografovaní šifrovacích tabuliek používaných pri kóde č. 11 vojenskej spravodajskej služby USA - US Military Intelligence Code No11. Tento kód bol používaný americkými vojenskými atašé po celom svete vrátane pána Fellersa v Cairo…

Spojenie s Forschungsamt

Zamestnanec OKW/Chi Victor Wendand sa zmieňuje v správe TICOM I-202, že keď sa vrátil z návštevy maďarskej kryptologickej služby, stretol Seiffert, zamestnancaan FA, ktorý navštívil maďarský Abwehr (spravodajskú službu). Žiadne bližšie detaily nie sú dostupné.

Spojenie so Sicherheitsdienst

SD bola tajná služba SS. Maďarské kryptoanalytické oddelenie zdieľalo svoje výsledky s SD.

Toto prepojenie je popísané SS Obersturmbahnfuhrer Urbanom, Styčným dôstojníkom RHSA/VI (zahraničnej spravodajskej služby) s kryptoanalytikmi maďarského Generálneho štábu.

Podľa Urbana mu Maďari poskytovali rozlúštené správy a on ich prekladal do nemčiny a posielal ich na veliteľstvo SD. Práca bola pre Urbana a jeho malú skupinu veľmi namáhavá pretože denne dostávali až 40-100 správ.

Wilhelm Höttl, hlava pddelenia zahraničnej spravodajskej služby SD pre juhovýchodnú Európu, sa taktiež zmieňuje o rozlúštených správach, ktoré získaval od Maďarov vo svojej knihe ‘The secret front: the story of Nazi political espionage’.

Spojenie s Chi Stelle Luftwaffe 

V roku 1938 ustavila spojovacia spravodajská služba Luftwaffe  ‘Meteorologickú stanicu’ v Budapešti. Táto stanica zachycovala a lúštila juhoslávske a rumunské komunikácie. Spolupráca s Maďarmi nebola tak dobrá pretože boli považovaní za slabých kryptoanalytikov.

Spojenie s Talianmi

Podľa správy EASI, zv.8 ‘Spolupráca s Talianmi v kryptoanalytickej oblasti sa zdá sa bola veľmi dobrá. Maďari udržiavali svojich styčných dôstojníkov v Ríme a poskytovali výsledky svojej práce cez nich Talianom’.

Spojenie s Japoncami

Japanonský vojenský atašé v Budapešti podplukovník Shinta Sakurai určite spolupracoval s Maďarmi a to najmä pri lúštení sovietskych kódov. Nanešťastie je o tom známych len veľmi málo detailných informácií.

Prepojenie na Fínov

Maďari zásobovali fínsku kryptologickú službu odposluchmi. Taktiež Fínom poskytli brazílske kódy. [Zdroj: David Kahn v štúdii ’Finland's Codebreaking in World War II’ uverejnenej v zborníku ‘In the Name of Intelligence: Essays in Honor of Walter Pforzheimer’]


Organizácia kryptologickej služby


 Pozostávala z 10 oddelení, sekcií:

1. Turecká

2. Anglická a americká (Anglicko, USA, Južná Amerika, Egypt)

3. Francúzska (Francúzsko, Svajčiarsko, Grécko, Belgicko, Holandsko)

4. Ruská (Rusko, Bulharsko, Juhoslávia, Slovensko)

5. Rumunská

6. Švédska (Švédsko, Nórsko)

7. Talianská (Taliansko, Vatikán)

8. Španielska (Španielsko, Portugalsko)

9. ?

10. Japonská (Japonsko,Čína)

Urban a Fenner poskytli niektoré detailné informácie týkajúce sa ľudí zamestnaných v maďarskej službe:

Šéf: von Petrikovic

Zástupca: Szabo

Turecká sekcia - Hlava: Klaar, kryptoanalytik: Titus Vaas, Prekladateľ: Sesevits

Anglická a americká sekcia - Andreanszky, Szabo

Francúzska sekcia - Bonami, Baron Zech

Plukovník Harmony- Srbsko, Bulharsko a Chorvátsko,

Plukovník Radda- Dánsko, Československo

Generál Pawlas - Rumunsko

Podplukovník Szallay - Francúzsko,

Podplukovník Brcic, Edler Herr von Stary Gory - neznámy špeciálny úsek

Majori Erdosovci (bratia) - Taliansko

Plukovník Pogany - Poľsko.

Podplukovník von Andreanszky, Poľsko (?)

Ministerský a vládny rada Dr. von Ujfalussy - Anglicko a Amerika

Zachycovacia služba – Major Bibo

Pramene: European Axis Signal Intelligence vol 8, I-193 ‘Interrogation of SS Obersturmbahnfuhrer Urban, Liaison officer of RHSA/VI with the crypto bureau of Hungarian General Staff’, I-202 Interrogation of Min Rat of Viktor Wendland of OKW/Chi’, DF-187 ‘The career of Wilhelm Fenner with special regards to his activity in the field of cryptography and cryptanalysis’, DF-187D ‘Relations of OKW/Chi with foreign cryptologic bureaus’, The secret front: the story of Nazi political espionage, ‘Japanese Intelligence in World War II’ by Ken Kotani, ‘In the Name of Intelligence: Essays in Honor of Walter Pforzheimer


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára