piatok 22. júna 2012

Najstaršia zašifrovaná písomná pamiatka v Čechách

Za najstarší doklad používania šifier a kódov vo svete,  objavujúci sa v dobách vrcholného stredoveku, a to konkrétne v benátskych archívoch bola zrejme slabá politická kryptografia v podobe substitúcie samohlások bodkami alebo krížikmi v niekoľkých roztrúsených slovách.
A ďalej systém krátkeho zoznamu mien používaný v pápežskej kúrii v prvej polovici XIV. storočia a prv spočíval v zámene niektorých slov inými, dohovorenými. Tak napríklad miesto "guelfovia" sa písalo "Synovia Izraela", miesto "ghibellíni" - "Egypťania", miesto "Rím" - "Jeruzalem" atď."  Doposiaľ sa za prvý dochovaný doklad o požívaní šifier v Čechách považovali listy Majstra Jána Husa z Kostnice z roku 1415. Jeho šifrový systém bol veľmi jednoduchý, šifroval iba samohlásky, a to tak, že ich nahradil písmenom, ktoré ho v abecede nasleduje. Miesto A písal B, miesto E napísal F atď. OKO, ALBATROS by zašifroval jako PKP, BLBBTRMS. Systém je samozrejme z kryptologického hľadiska veľmi slabý. Čo je naozaj zaujímavé je, že Hus doporučoval svojim priateľom, aby listy nezverovali nedôveryhodným osobám (klerikom, atď.) a úzkostlivo dbal na spôsob a podmienky ich prepravy.
Veľmi múdre rady Majstra Jána Husa svojim priateľom
(Jánovi z Chlumu a Petrovi z Mladenovíc)

 Avšak známy predvojnový český historik a povojnový disident  Zdeněk Kalista tvrdil v recenzii knihy Šifrování, ktorej autorom bol Jaromír Lichtner, že najstarším dokladom šifrovej korešpondencie v Čechách je jedna z listín či listov z formulárovej zbierky Jána z Přímdy, datovanej koncom 14. storočia (presnejšie rokom 1389,  nachádza sa v Archíve Pražského hradu v knižnici metropolitnej kapituly, pod ozn. I 40/2). Taktiež uvádza ako prvý príklad najstaršieho známeho dochovaného úplne zašifrovaného dokumentu niekoľko depeší v listári neapolského arcibiskupa Petra de Gratia z rokov 1363-1364 (nachádzajúcich sa vo Vatikánskom archíve).

Literatúra:
1. Kahn, D.: The Codebreakers, New York: Scribner, 1996, s. 106-7,
2. Ryba, Bohumil, K tajnému písmu v listech Husových. In. Sborník historický č.1, r. 1953, s. 46-52,
3. Vondruška, Pavel, Šifry používané československými osobnostmi, MKB 2011, prezentácia
3. Kalista, Zdeněk, recenze knihy Lichtner, Jaromír : Šifrování. Úvod do kryptografie chemické i grafické se 40 šifrovými klíči. Praha, komise- Al. Srdce 1939. 108 s. In. ČČH [45], 1939, č. 2, s. 428-429.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára