streda 4. júla 2012

Citát dňa - Kódové knihy vojenského atašé USA v II. svetovej vojne

Kryptologické systémy používané vojenskými atašé USA pred a počas II. svetovej vojny boli Kódová kniha vojenského spravodajstva - Military Intelligence Code a Dôverný kód ministerstva obrany - War Department Confidential Code. Vďaka fyzickému odhaleniu týchto kódov a ich prešifrovacích tabuliek boli nemeckí a talianskí kryptoanalytici schopní čítať tajné správy atašé USA.
Najväčším úspechom nemeckej strany bolo čítanie správ vojenského atašé USA v Cairo. Tento počin poskytol Rommelovi vynikajúce spravodajské informácie a rozhodným spôsobom prispeli k úspechu jeho vojenských operácií.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára