utorok 10. júla 2012

Citát dňa - Odhaľovanie tradicionalistických mimikier

Časť rozhovoru s katolíckym apologétom Davidom Armstrongom o nástrahách "tradicionalizmu" a integrizmu dnešných dní, hereticko-schizmatickými ideológiami, ktoré so skutočnou vyznávanou a žitou Tradíciou Cirkvi majú len máločo spoločné. (S Láskou Venované SME plavidlo a Postoy nino:)

Pete: Ty si bol jedným z prvých jednotlivcov aktívne zapojených do apologetiky proti modernému integrizmu. V skutočnosti si bol veľmi nápomocným pri mojom návrate do Katolíckej Cirkvi zo schizmatického spoločenstva SSPX práve z tohto dôvodu. Aká je pravá úloha Tradície v Cirkvi?

Dave: Ó, aká zaujímavá otázka! Mohol by som povedať, že Tradícia je, čo Biblia popisuje ako to  čo je "odovzdávané" veriacim apoštolmi počas storočí: základ kresťanských právd, jedinečne zachovávaných v Katolíckej Cirkvi. Dogma je niečo s čím sa neobchoduje. Iné veci ako sú zvyky a liturgické spôsoby sa dajú meniť a môžu do seba pojať kultúrnu diverzitu. Tradícia je neomylne komunikovaná na ekumenických konciloch a pápežmi v ich riadnom a mimoriadnom Magistériu. To je dôvod prečo je bláznovstvom pre akéhokoľvek katolíka ľubovoľne si vyberať ktoré doktríny (alebo pápežské a koncilové dekréty) budú akceptovať a ktoré budú odmietať. Často som už spomínal, ako niektorí z  "tradicionalistov" veľmi radi  (celkom ironicky) kombinujú modernistický princíp vyberania a volenia si ("samoobslužný katolicizmus") a protestantský princíp súkromného úsudku (kde ich vlastný názor je napokon konečným arbitrom), čo je však opakom voči pravému podriadeniu sa Cirkvi a  úplnému priľnutiu  s vnútorným súhlasom k pevne ukotvenému katolíckemu učeniu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára