nedeľa 22. júla 2012

Citát dňa - Sovietske námorné kódy a arktické konvoje

Prehľad

História vojny medzi Sovietskym zväzom a nacistickým Nemeckom sa takmer výlučne zameriava na pozemné bitky a len menšia časť z nej je o vzdušných silách obidvoch krajín. Námorným vojenským stretom sa zvyčajne poskytuje len veľmi malý priestor.
To je pochopiteľné keďže sovietske námorníctvo bolo väčšinou zapojené do bojov na Baltiku a existovali tu tiež málo zaujímavých operácií na Čiernom mori. Z ich strany Nemci využívali proti ZSSR len obmedzené námorné sily (väčšinou  bitevníky a mínokladky).
Nemecká strana bola samozrejme zaujatá plánmi a operáciami sovietskeho námorníctva a to najmä konvojmi plaviacimi sa medzi VB a ZSSR. Tieto konvoje prevážali zásoby na základe dohody o pôžičke a prenájme (Lend Lease), ktoré boli životne dôležité pre sovietsku ekonomiku a ozbrojené sily.
Pomocou zachycovania a kryptoanalýzy spojov boli Nemci schopní monitorovať sovietske operácie a najmä trasu a rýchlosť spojeneckých konvojov. Toto im umožnilo spôsobiť ťažké straty na obchodnom loďstve a spôsobiť krízu arktickým konvojom.
Systémy, ktoré prelomili boli sovietske námorné kódy a v prípade konvojov kód používaný Sovietskym námorným letectvom.

Sovietske námorné kódy

Nemeckí námorní kryptoanalytici delili sovietske námorné systémy geograficky (Severné more, Baltik, Čierne more) a podľa toho, či to boli hlavné alebo rezervné, záložné systémy.

Hlavné systémy boli 4 a 5-miestne kódy (prešifrované alebo substitučné) a boli používané pobrežnými stanicami a veľkými jednotkami.

Rezervné systémy boli 2 a 3-miestne kódy prešifrované jednoduchou substitučnou tabuľkou. Boli používané na malých lodiach.

Severné more a Baltik

5-miestne kódy používané v týchto oblastiach boli väčšinou prešifrované pomocou jednorázového bloku - OTP. Samozrejme v lete ’44 ako sa zistilo, bola rádiová prevádzka stanice v Chabarove šifrovaná 4-miestnym kódom s 5-tou číslicou branou z subtraktorovej tabuľky. Táto kniha bola čiastočne zrekonštruovaná, ale po  septembri ’44 tu neexistovali žiadne ďalšie odhalenia.

Počas vojny bolo odhalených niekoľko 4-miestnych kódov. Najdôležitejšie z nich boli tie používané flotilami na Severnom a Bielom mori keďže boli ‘prelomené’ bez väčších ťažkostí.

Kódy najvyššej úrovne boli rozlúštené na sklonku roku ’43. Od toho času ako sa zdá rusi používali vo veľkom výlučne jednorázový blok - OTP. Kódy nízkej úrovne boli počas vojny lúštené veľmi ľahko.
Nemecký úspech so sovietskymi námornými kódmi nezostal tajomstvom a dozvedeli sa o ňom Briti z rozlúštených správ Enigmy. Správa s ozn. HW 40/7 ‘Úspechy nemeckej námornej rozviedky proti spojeneckým šifrám, doplnené vpredu o všeobecný prehľad nemeckej spojovacej spravodajskej činnosti - German Naval Intelligence successes against Allied cyphers, prefixed by a general survey of German Sigint’ poskytuje prehľad spravodajských informácií, ktoré Nemci získavali pomocou kryptoanalýzy:

Správy z Leningradu poskytujú informácie o aktivitách mínoloviek a patrolovacích lodiach na Balte. Časové oneskorenie v roku 1942 bolo od 2 dní až do niekoľko málo hodín.

Taktiež v roku 1942 prístup k šifrám najvyššieho stupňa používaných severnou flotilou  poskytlo nemeckému námorníctvu značné informácie o aktivitách a možnostiach sovietskych hladinových lodí a ponoriek rovnako ako o britskom lodnej preprave zo severného Ruska.

Čierne more

Pred vojnou bol použitý 5-miestny prešifrovaný kód. Na začiatku vojny bol tento vymenený za 4-miestny substraktorový systém. Substraktor nebol braný z jednorazového bloku, ale bol vytváraný pomocou substitučnej tabuľky z textu o ‘Histórii komunistickej strany’ ( tri odlišné písmená = 1 číslica).

Tento bol vymenený za 4-miestny substraktorový systém, tentoraz bol substraktor braný z jednorázového bloku. Tento systém bol rozsiahle využívaný sovietskym námorným letectvom, ale bol rozlúštený iba čiastočne.

Ďalším systémom, ktorý sa používal bol 5-miestny dvakrát prešifrovaný kód, ktorý nebol rozlúštený.

A konečne tu bolo niekoľko 5-miestnych systémov, vrátane 4-miestneho preznačeného za 5-miestny, ktorý nebol úplne vylúštený.

Kódy nízkej úrovne boli rozlúštené až v lete ’44.

Vo všeobecnosti práci na čiernomorských systémoch bola poskytovaná nižšia priorita v porovnaní s severomorskými a baltickými, ktoré boli oveľa dôležitejšie pre operácie.

Kódy sovietskeho námorného letectva

Kód používaný lietadlami sovietskeho námorného letectva bola jednoduchá substitučná tabuľka. Táto bola veľmi ľahko rozlúštená kryptoanalytikmi z spojovacej spravodajskej služby Luftwaffe.

Keďže námorné lietadlá mali misiu, ktorá spočívala v eskortovaní spojeneckých konvojov, sústavne vysielali svoju polohu, silu a trasu. Dokážeme si teda predstaviť dôležitosť tejto rádiovej prevádzky pre Nemcov.

O využití kódu námorného letectva je zmienka v niekoľkých povojnových správach:

Zo správy HW 40/7 ‘Úspechy nemeckej námornej rozviedky proti spojeneckým šifrám, doplnené vpredu o všeobecný prehľad nemeckej spojovacej spravodajskej činnosti - German Naval Intelligence successes against Allied cyphers, prefixed by a general survey of German Sigint’, s. 11
Okrem čisto námornej rádiovej prevádzky rozlúštenej OKM, odposluchová a kryptoanalytická služba G.A.F. lúštila šifru vzdušnej letky ruskej flotily počas jesene roku 1942, čo tvorilo nebezpečný zdroj spravodajských informácií o spojeneckých konvojoch plaviacich sa medzi VB a Severným Ruskom. Napríklad, dňa 8. septembra sa v správe spojovacej spravodajskej služby G.A.F. píše, že bolo zistené v  časti špeciálneho spravodajstva ako obsahujúce dešifrované informácie o troch signáloch týkajúcich sa 95-teho leteckého pluku ruskej severnej flotily, z ktorých prvý, datovaný dňa 7. septembra, poskytol plánované pohyby konvojov PQ 18 a QP 14 na obdobie od 10. do 20. septembra a ďalšie dva obsahovali inštrukcie pre letecký doprovod týchto dvoch konvojov.

PQ18 stratilo 13 lodí s výtlakom 76 000 ton, zatiaľčo QP14 stratil 2 sprievodné a 4 obchodné lode s výtlakom 20 800 ton. [Zdroj: ’Hitlerova ponorková vojna, zv. 2 - Hitler’s U-boat War vol2’, s. 21]

Zo správy TICOM DF-292 ‘Kryptologická služba v II. svetovej vojne - The Cryptologic Service in WWII (Nemeckých vzdušných síl  - German Air Force)’, s. 46
V ďalšom prípade išlo o zničenie konvoja blízko Murmanska. Tento raz počas niekoľkých dní boli zachytené a rozlúštené správy, v ktorých sa písalo o konvoji pozostávajúcom z 40 lodí, ktorý bol na ceste Murmanska. V týchto správach bola opakovane poskytnutá poloha konvoja. Všetky správy boli zašifrované jednoduchou substitučnou tabuľkou a dali sa úplne rozlúštiťa to veľmi rýchlo. Flotila vzdušných síl na severe mohla byť ihneď upozornená. Veľký počet bombardérov bolo pripravených odštartovať. Následne ihneď čo dodatočne rozlúštené správy oznámili príchod konvoja do Murmanska nemeckým bombardérom bolo nariadené odštartovať. Presná poloha útoku bola známa. Tu znovu útok prišiel ako prekvapenie a mal za následok zničenie takmer všetkých lodí. Z týchto dvoch príkladov by sa mohlo predpokladať, že nepriateľ nepočítal s možnosťou že nemecká odposluchová služba mohla tak rýchlo dokázať rozlúštiť zašifrované správy. Ale prečo bola táto dôležitá správa zašifrovaná tak primitívnym spôsobom sa dá len ťažko vysvetliť.
Správa DF-292 bola napísaná Edwin von Lingenom, vedúcim kryptoanalytického oddelenia zameraného na sovietske systémy v Chi Stelle Luftwaffe.

Spolupráca s fínskymi kryptoanalytikmi

Podľa správy TICOM I-16 si nemeckí námorní kryptoanalytici vymieňali materiály s Fínmi, ale úzko s nimi nespolupracovali. Fíni mali vynikajúci odposluch rádiovej prevádzky na Balte a dokázali rozlúštiť dvojnásobne prešifrovaný 5-miestny kód.

Záver

Kryptoanalytici z B-Dienst a Luftwaffe dokázali využívať niekoľko kódov sovietskeho námorníctva a námorného leteckého zväzu.
Operácie námorníctva Červenej armády operujúceho v Baltickom a Severnom mori boli monitorované vďaka kryptoanalýze. Rusi používali niekoľko zraniteľných systémov až do konca roku ’43. Odvtedy samozrejme ako sa zdá tak prinajmenšom ich kódy najvyššej úrovne boli bezpečné.
Stále však odhalenie kódu námorného letectva a účinok aký to malo na nemecké operácie vedené proti spojeneckým konvojom bola ťažkou porážkou sovietskej strany.

Zdroje: Správa ozn. HW 40/7Úspechy nemeckej námornej rozviedky proti spojeneckým šifrám, doplnené vpredu o všeobecný prehľad nemeckej spojovacej spravodajskej činnosti - German Naval Intelligence successes against Allied cyphers, prefixed by a general survey of German Sigint’, Správy TICOM  DF-292 a I-16 (posledne menovaná dostupná vďaka Archív TICOM )

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára