štvrtok 26. júla 2012

Fínska rádiová rozviedka

Rádiová rozviedka mala životne dôležitý podiel na fínskych vojenských úspechoch počas II. svetovej vojny. Fínska rádiová rozviedka, ktorá sa rozvíjala pod skvelým odborným vedením Reino Hallamaa rozlúštila počas II. svetovej vojny niekoľko sovietskych šifrovacích systémov. Toto je krátky príbeh úlohy ktorú hrala fínska rádiová rozviedka v II. svetovej vojne.

Poznámky o sovietskych šifrovacích systémoch

Fínska rádiorozviedka mala sledovať sovietsku vojenskú rádiovú prevádzku (vrátane NKVD) už pred vojnou a bola zblízka oboznámená s (mierovými) sovietskymi rádiovými sieťami, operačnými postupmi a "podpismi" rádiových operátorov. Sovietske rádiové správy boli posielané takmer výlučne zakódované pomocou 2-, 3-, 4- alebo 5-miestnych skupín.
Najnižší a najjednoduchší 2-miestny kód ("dvojky") bol pravdepodobne určený len pre spojenie medzi rádiovými operátormi (tj. testovanie signálu a siete, atď.), ale bol niekedy použitý rovnako aj pre posielanie operatívnych rozkazov a správ. Tento kód bol použitý na nižších úrovniach sovietskej armády a NKVD.

3-miestny kód ("trojky") bol používaný najmä jednotkami NKVD pre správy prenášané medzi bataliónmi a plukmi.

Prinajmenšom tri rozličné varianty 4-miestnych kódov (ktoré boli používané od divíznej úrovne až dolu) boli odhalené a rozlúštené (názvy v úvodzovkách sú preklady fínskych názvov daných týmto kódom):

 a) "dvojky" posielané v 4-miestnych skupinách
 b) "námorné štvorky" používané baltickou flotilou červeného práporu a jej vzdušnými silami a jednotkami pobrežnej stráže
 c) "pozemné štvorky" používané sovietskymi pozemnými silami
Sovietsky 5-miestny kód bol používaný pri rádiovej prevádzke medzi divíziami a vyššími úrovňami, ale pred vojnou nebola v 5-miestnom kóde odhalená žiadna systematickosť a tieto správy mali byť odložené stranou.
Normálne "dvojky" sa dali zvyčajne priamo odhaliť, ale obsahovali menej zaujímavé informácie. Prevádzka používajúca 3- a 4-miestne kódy bola oveľa "zaujímavejšia" a  "morské štvorky" boli (čiastočne) rozlúštené najprv.

Začiatok II. svetovej vojny (Nemecká invázia do Poľska) a následná sovietska okupácia východného Poľska rádovo zvýšila intenzitu rádiovej prevádzky a fínska kooperácia s estónskou vojenskou jednotkou zaoberajúcou sa rádiovou rozviedkou mala za následok to, že bol čiastočne "rozvinutý" (tj. rozlúštený) 4-miestny  kód "pozemné štvorky" počas 2.5 mesiaca pred Zimnou vojnou.

Zimná vojna
Ako Zimná vojna začala, fínska rádiová rozviedka bola schopná rozlúštiť niektoré zo správ zašifrovaných "pozemnými štvorkami" s čiastočne rozlomeným kódom, ku konečnému prielomu došlo keď bola ukoristená kódová kniha od sovietskeho dôstojníka zabitého v bitke o Suomussalmi na konci decembra. Tento kód mohol byť teraz identifikovaný pod označením OKK-5, ktoré používali sovietske pozemné sily na šifrovanie správ pri komunikácii medzi divíziami a plukmi.
Počas Zimnej vojny boli výsledky rýchlej a presnej rádiovej rozviedky mimoriadne dôležité pri úspešných bitkách odohrávajúcich sa pozdĺž severovýchodnej hranice Fínska, najmä keď v skutočnosti nebol naporúdzi žiadna možnosť vzdušného prieskumu. Celkovo bolo doručených vrchnému veleniu fínskej armády viac než 4000 spravodajských správ (väčšina z nich bola založená na rádiovom odposluchu a lúštení správ).
Počas obdobia dočasného prímeria po Zimnej vojne veľké množstvo správ zachytených rádiovým odposluchom počas vojny taktiež umožnilo čiastočné rozlúštenie 5-miestneho kódu ("pozemné päťky") (bolo odhalených približne 30% kódových slov). Preto teraz mohla byť rozlúštená a prečítaná väčšina zo správ zozbieraných počas Zimnej vojny.
Sovietsky zväz taktiež používal 5-miestny kód spolu s jednorázovými blokmi, ktorý tak nemohol byť rozlúštený.
Tentoraz materiál určený pre výmenu správ bol prijímaný z Japonska, ten obsahoval novú rádiovú prevádzku medzi Chabarovskom a Vladivostokom. Správy boli kódované v novom 5-miestnom kóde používanom sovietskymi pozemnými silami. Tento kód mal taktiež v sebe zahrňovať kontrolu parity, ktorá umožňovala oveľa rýchlejšie dešifrovanie správ. Počas leta roku 1940 nikto nevedel či sa kód bude dať nejako použiť (preto mal byť využívaný len na Ďalekom východe), ale materiál bol skúmaný aj tak - iba pre prípad.

Pokračovacia vojna (1941-1944)

Ako Pokračovacia vojna (1941-1944) začala a rádiová prevádzka sovietskej armády vzrástla znovu bolo zistené, že 5-miestny kód použitý na fínskom fronte bol teraz presne ten istý ako kód ktorý mal byť používaný už skôr na Ďalekom východe.
Teraz bola fínska rádiová rozviedka bola schopná rozlúštiť a doručiť správy v časovom rozmedzí od 1 do 15 hodín (v priemere 6 hodín) od ich zachytenia rádiovým odposluchom. Iba 20% zo zachytených správ odoslaných a prijatých nepriateľskými divíziami a armádami a armádnymi skupinami bolo nerozlúštených. Táto situácia trvala až do začiatku septembra 1941 keď sa na týždeň stratili "pozemné päťky" a znovu sa objavili v zmenenej forme. Informácie prijímané pomocou rádiovej rozviedky boli dôležitým faktorom pri rapídnom znovuobsadení fínskych území stratených počas Zimnej vojny.
Po skončení útočnej fázy Pokračovacej vojny sa front usadil a intenzita rádiovej prevádzky znovu poklesla. Počas tohto obdobia tichej "zákopovej vojny" boli rozlúštené 3- a 4-miestne kódované správy používané pohraničnými kontrolnými oddielmi NKVD a využité na záchranu fínskych dlhodosahových patrol pred ich prenasledovateľmi.
Na jeseň roku 1943 bola prijatá ďalšia dávka "výmenného materiálu", tentoraz z Nemecka. Tieto správy obsahovali 4-miestne kódované správy pochádzajúce od sovietskych obrnených jednotiek v oblasti jazera Ilmen. Tento materiál bol priradený istému skúsenému kryptoanalytikovi, ktorý prelomil kód a rozlúštil správy a túto prácu dokončil na konci zimy roku .
Fínska rádiorozviedka taktiež monitorovala sovietske vzdušné sily, najmä sovietsku rádiovú sieť vzdušných síl dlhého doletu (ADD) a dokázala poskytnúť včasné varovanie o bombardovacích náletoch na Helsinki uskutočnené ADD vo februári 1944.
Sovietska strategická ofenzíva proti Fínsku sa začala dňa 9. júna 1944. V tom čase bolo zistené, že sa v Karelskej úžine vyskytla podobná rádiová prevádzka prebiehajúca v už predtým zmienenom 4-miestnom kóde používanom sovietskymi pancierovými jednotkami. Najprv tu boli problémy s jej rozlúštením, ale následne sa zistilo, že kľúče ku kódu mali byť zmenené dňa 12. júna o 12. hodine v noci. Podľa toho bol materiál rozdelený do na dve časti a na obidva segmenty boli použité odlišné dešifrovacie kľúče (bigramové tabuľky). So začiatkom dňa 15. júna všetky rádiové správy sovietskych pancierových jednotiek mohli byť rozlúštené bez oneskorenia a obranca prijímal sovietske rozkazy približne v ten istý čas ako útočiace sovietske jednotky.
Toto umožnilo fínskym ozbrojeným silám skoncentrovať obranné postavenia na správne miesta. Mnoho zo sovietskych pozemných útokov bolo odrazených predtým než dokonca Fíni začali  s útokmi bombardovacích jednotiek fínskych vzdušných síl, nemeckej bojovej skupiny Kuhlmey (Gefechtsverband Kuhlmey) a sústredené fínske delostrelectvo zasahovalo sústredenenia nepriateľských jednotiek často iba niekoľko málo minút pred začiatkom útoku.

Počas krutých letných bitiek v roku 1944 bola rádiová rozviedka taktiež často schopná informovať fínske vzdušné sily o sovietkych leteckých a útočných plánoch sovietskych vzdušných jednotiek, čo umožnilo využitie malých leteckých jednotiek s maximálnou účinnosťou.

Celkovo fínska rádiorozviedka počas II. svetovej vojny doručila fínskym ozbrojeným silám približne 33000 "oznámení" (jedno oznámenie mohlo obsahovať informácie pochádzajúce z niekoľkých zachytených a rozlúštených rádiových správ). Okremn sovietskych vojenských kódov fínska rádiorozviedka mala prelomiť niektoré z diplomatických kódov používaných niektorými ďalšími krajinami. Fínska rádiorozviedka zamestnávala počas II. svetovej vojny približne 1500 osôb.

Diplomatické kódy

Fínska rádiová rozviedka bola schopná prečítať (niektoré) kódy ôsmych rozličných krajín. Medzi nimi boli prúžková šifra (M-138-A) používaná na veľvyslanectvách USA.
Dočasný mier a operácia Stella Polaris

Po dočasnom mieri so Sovietskym zväzom bola väčšina fínskych spravodajských materiálov  (kódy, zariadenia atď.) a množstvo personálu tajne prepravených do Švédska (operácia "Stella Polaris") v očakávaní možného pokusu o sovietsku okupáciu.
Niektoré dokumenty z materiálov operácie  Stella Polaris o ktorých sa myslelo že boli stratené respektíve zničené mali byť len nedávno (1996) nájdené medzi materiálmi NSA nachádzajúcimi sa v národných archívoch USA.

Zdroje:

Suomen radiotiedustelu 1927 - 1944 (Finnish Radio Intelligence) by Erkki Pale. Edited by Reijo Ahtokari. 3. vydanie. Hakapaino 1998. ISBN 952-90-9437-X. Text vo fínštine.

Stella Polaris -asiakirjoja Washingtonissa (Dokumenty operácie Stella Polaris vo Washingtone) autor: Ohto Manninen. Sotilasaikakauslehti 2/1997. Text vo fínštine.


Môj otec, práporčík Lauri Yrjölä obsluhoval počas II. svetovej vojny rádiostanicu.

http://koti.welho.com/myrjola/war/finland/intel/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára