pondelok 9. júla 2012

Citát dňa - Šifrovanie a kryptoanalýza ŠtB až do 70-tych rokov 20. storočia


Šifrovanie a kryptoanalýza ŠtB až do 70-tych rokov 20. storočia
Daniel Povolný, VHU
Abstrakt

ŠtB (Štátna Bezpečnosť) a šifrovanie od začiatku 50-tych až do 70-tych rokov
Ustanovenie a funkcie šifrovej služby v Československu
Zhotovovanie šifrových materiálov pre ŠtB
Vývoj šifrovacích zariadení a metód pre spravodajské a bezpečnostné služby
Na začiatku 50-tych rokov 20. storočia boli šifrové služby v Československu prakticky na začiatku. Všetko bolo vyvíjané podľa sovietskeho modelu a s využitím sovietskeho šifrovacieho materiálu. Postupne však dochádza k tendencií vývíjať svoju vlastnú technológiu, ktorá by mohla produkovať taký materiál na potrebnej rastúcej úrovni. Samozrejme napriek istým čiastkovým úspechom, vhodné typy metód určených pre najvyššiu úroveň bezpečnosti neboli vyvinuté až do začiatku 70-tych rokov 20.storočia.
ŠtB a neštandardné narušenie šifrovacích systémov v 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia.
Operácia K - infliltrácia do rakúskeho konzulátu v Bratislave
Operácia Šachová Hra (Chess game) - rádiová protihra namierená proti britskej MI6 (Intelligence Service)
Operation Cikán (Gipsy), Mamut (Mammoth) - rádiová protihra ŠtB namierená proti americkej CIC (Counterintelligence Corps)
Operácia Turista (Tourist) - odhalenie expresného vysielača západonemeckej spravodajskej služby BND
Spolu so štandardným dešifrovaním ŠtB taktiež používala buď plánované akcie alebo náhodné udalosti na získavanie množstva šifrovacích materiálov pochádzajúcich od západných spravodajských služieb. Táto prednáška bude demonštrovať konkrétne prípady, v ktorých zlyhanie "ľudského faktora" umožnilo ŠtB získať tieto vysoko cenné materiály..
Zdroj: StB Ciphering and Cryptoanalysis until the 70’s

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára