pondelok 16. júla 2012

Citát dňa - Úspech Forschungsamt-u na poľskej diplomatickej linke Londýn-Washington

V priebehu II. svetovej vojny boli nemecké kryptoanalytické agentúry schopné z rozlúštenia poľských kódov diplomacie, tajnej služby a hnutia odporu. Ríšsky Výskumný úrad - Forschungsamt bol jedným z hlavných nemeckých kryptoanalytických agentúr pôsobiacich v období 1933-45. Nanešťastie vieme len málo o ich úspechoch pri lámaní nepriateľských kódov.
V povojnovej správe ‘European Axis signals intelligence vol 1 - Synopsis’, s. 21-2 sa pripúšťa, že neboli nájdené takmer žiadne dôkazy o ich kryptoanalytických úspechoch a že bolo vyslýchaných menej než 1% personálu FA:
Žiadne dôkazy vo forme dokumentov, v ktorých by sa bolo písalo o ich kryptoanalytických úspechoch neboli nájdené vyšetrovacími orgánmi TICOM’…………..‘Goeringov "Výskumný" Úrad mal viac než 2000 zamestnancov. Menej než jedno percento z nich bolo predvedených vyšetrovateľmi TICOM na výsluch’.
V správe ‘European Axis signals intelligence vol 7 - Goering’s Research Bureau’, s. 83 sa tvrdí, že poľské šifrovacie systémy neboli rozlúštené ale len roztriedené podľa liniek.
Samozrejme správa TICOM ukazuje, že FA bol pravdepodobne oveľa úspešnejší než si ľudia myslia.
Zo správy TICOM ozn. I-159 ‘Správa o spravodajstve  GAF založenom na výsluchu kapitána Zentzscheho - Report on GAF Intelligence based on Interrogation of Hauptmann Zetzsche’, s.3
9. Spravodajstvo týkajúce sa zahraničných diplomatických spojov bolo prijímané od Výskumného úradu - Forschungsamt (priamo podriadenému samotnému GOERINGOVI) cez Ic/Luftwesen/Abwehr a bolo poskytované v rámci distribučného režimu vyhradené. Pozostávalo z zachytených Spojeneckých rádiotelegramov ( napr. na linke Londýn-Stockholm), obyčajné rádiové správy (napr. Atlantic Radio) a zachytenej telegrafnej prevádzky medzi diplomatmi a ministrami na určitých linkách, napr. Ankara-Moskva (Turci), Bern-Washington (Američania), Londýn-Washington (Poliaci).
10. Naposledy zmienený zdroj bol veľmi cenný pred a počas invázie a po prerušení turecko-nemeckých vzťahov. Vo všeobecnosti správy Výskumného úradu - Forschungsamt obsahovali veľké množstvo mimoriadne dôležitých informácií týkajúcich sa ekonomických a politických vecí.
Zetzsche bol vedúcim Skupiny A ústredného vyhodnocovacieho centra  Zahraničných vzdušných síl Západ  Luftwaffe.
Aký kryptosystém bol používaný na tejto linke? Aká bola povaha spravodajských informácií ktorú ľudia z  FA z nej získávali? Aká bola ich hodnota pred a počas invázie v Normandii?
Akonáhle dokážem zistiť viac detailov v tejto veci tento blog aktualizujem.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára