streda 2. januára 2013

Citát dňa - Lúštenie kódov a stalingradská bitka

V lete roku 1942 nemecké ozbrojené sily na Východnom fronte dokázali prekvapiť sovietske vrchné velenie útokom v oblasti Skupiny Armád Juh. Nemci tak spoločne so svojimi rumunskými, maďarskými a talianskymi spojencami postúpili ďaleko do sovietskych južných oblastí kde sa nachádzali ropné polia v Baku.
Samozrejme ich snahy vyčistiť západné Povolžie boli  kontrolované sovietskymi jednotkami brániacimi Stalingrad.
V novembri ’42 sovieti po utajenom posilneni svojich vojenských síl, vykonali protiútok a použili proti krídlam nemeckého frontu svoje mobilné jednotky, ktoré bránili nemecké spojenecké národy. Výsledkom bol kolaps frontu a obkľúčenie stalingradskych vojenských.
Obľahnutie Stalingradu začalo znovu, ale tentoraz to boli Nemci, ktorí sa bránili. I keď premožení a s početnou prevahou  aj tak dokázali zadržiavať a zamestnávať značné sovietske sily až do začiatku roka 1943. Toto umožnilo zvyšku skupiny armád Juh rozvinúť svoje jednotky a vyhnúť sa ešte horšej katastrofe.
Boli Nemci schopní predĺžiť Stalingradskú bitku vďaka lepšej spravodajskej činnosti? Aspoň sa to tak javí zo zahraničnej vojenskej štúdie D-271The Battle of Stalingrad. Signal Communications in the Pocket of Stalingrad and Communications with the Outside - Bitka o Stalingrad. Rádiové komunikácie s obkľúčeným Stalingradom a spojenie s vonkajškom’ vypracovanej generálmajorom Wilhelmom Arnoldom-1947.
Vďaka čítaniu sovietskych zašifrovaných správ bolo možné zistiť ich plány a dostupné početne oslabené jednotky boli vopred presunuté do ohrozených sektorov.
(...)
Poznámka: Gerlach môže byť Wilhelm Gerlich, člen NAAS 1 (Nachrichten Aufklärung Auswertestelle - Vyhodnocovacie centrum spojovacieho spravodajstva), kryptoanalytické centrum KONA 1 (Kommandeur der Nachrichtenaufklärung - Pluk spojovacieho spravodajstva) pokrývajúce skupinu armád Juh.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára