pondelok 7. januára 2013

Citát dňa - Oficiálne dejiny Úradu pre bezpečnosť ministerstva zahraničia USA

Tu je odkaz na ‘History of the Bureau of Diplomatic Security of the United States Department of State - Dejiny Úradu diplomatickej bezpečnosti Ministerstva zahraničia USA’. Táto kniha popisuje dejiny Úradu diplomatickej bezpečnosti - (Bureau of Diplomatic Security) a jeho predchodcov – Úrad bezpečnosti a Úrad hlavného špeciálneho agenta (Office of the Chief Special Agent) amerického ministerstva zahraničných vecí – od jeho objavenia v r. 1916 až do súčasnosti.
Kapitola č. 2 sa zaoberá vývojom počas II. svetovej vojny a hlavnou snahou o zlepšenie bezpečnosti na zahraničných zastupiteľstvách. Bezpečnosť na väčšine ambasád bola žalostná, najmä v Moskve.
Nanešťastie je tu len letmá zmienka o kódoch Ministerstva zahraničia USA - Gray, Brown a prúžkovej šifry M-138 keďže kniha sa zväčša zaoberá všeobecnými bezpečnostnými opatreniami.
Zdroj: State Department’s Security Bureau official history

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára