piatok 25. januára 2013

Citát dňa - Božie súdy - Pilier stredovekého súdnictva

… Ordál či ordálie je pôvodom starogermánske slovo … Uvedený pojem sa označuje aj ako Boží súd. Išlo o iracionálny dôkazový prostriedok, ktorý sa rozsiahlo aplikoval najmä vo včasnostredovekom súdnom konaní. Ustanovenia o Božích súdoch sa nachádzajú aj v zákonníkoch prvých uhorských kráľov v 11. storočí. Ordálie sa čo do formy najčastejšie vykonávali ohňom, vodou (teda spustením do rieky či jazera), súbojom mečom alebo palicami. … Vyplývali z viery, že božstvo nedopustí, aby zvíťazila neprávosť nad pravdou. …
VINCENT MÚCSKA, Božie súdy - Pilier stredovekého súdnictva, In História, 2001, roč. 1, č. 1, s. 5.

2 komentáre:

  1. Kdesi som čítal, že tie súdy vodou a ohňom neboli kresťanské,ale bol to prežitok tradícií pohanstva,ktorý sa zachoval aj po prijatí kresťanstva ako osvedčená forma spravodlivosti. Je to pravda?

    OdpovedaťOdstrániť