štvrtok 24. novembra 2011

Osudová chyba československého odbojového hnutia

Po okupácii Československa nemeckými vojenskými silami, česká vláda na čele s Benešom odletela do Londýna a pomocou spravodajskej služby začala aktivizovať agentúrne siete v tejto krajine. Nemci dokázali čítať zašifrované správy týchto sietí a získali tak životne dôležité informácie. Jedna z týchto správ obsahovala mená a adresy mnohých čs. agentov. Prečo vlastne bola takáto správa vysielaná rádiom? Zo strany čs. tajnej služby to bola koniec-koncov fatálna chyba.


Z odtajnených materiálov NSA, pod názvom European Axis Signals Intelligence vol 4 (Európske zachycovanie a kryptoanalýza mocností Osi, zv. 4) - Vrchné velenie armády, služba zachycovania a kryptoanalýzy - Army High Command Signal Intelligence Service , s.177:
91. Práca na čs. šifrovej agentúrnej prevádzke - Vauckova sekcia pracovala na agentúrnej rádiovej prevádzke československého zahraničného odboja. Mettig veril, že rozlúštenie dvoch spojení na prelome rokov 1942/43 z Anglicka umožnilo zatknutie britských agentov v Československu. Najväčším uspechom bol odposluch rádioveho spojenia ústredia čs. zahraničného odboja v Londýne. Toto bol jediný prípad v ktorom si je Metting istý, že sa Vauckovmu oddeleniu podarilo odhaliť agentúrnu sieť čisto kryptoanalytickými prostriedkami a toto sa dialo výhradne cez závažné narušenie bezpečnosti zo strany čs. šéfa tajnej služby. Potom čo bol systém rozlúštený, našla sa kniha používaná na šifrovanie a odhalil sa použitý kľúč. V septembri 1942 českoslováci sa rozhodli prejsť k novému systému, ale boli dostatočne pochabí aby sa zmienili v starom systéme o knihe, ktorá sa mala používať pri šifrovaní novým systémom. Obsahy vylúštených správ pri tomto spojení sa takmer vždy týkali správ o politickej situácii a o aktivitách čs. zahraničného odboja a boli tak dôležité, že rádiotelegrafická prevádzka mohla nerušene pokračovať ďalej.

Podobnú (ale nie identickú) verziu poskytol Wilhelm Fenner - veliteľ divízie B OKW/Chi (Kryptoanalýza)
Z dokumentu Ticom I-200 ‘’Výsluch Wilhelma Fennera z OKW/Chi - Interrogation of Min Rat Wilhelm Fenner of OKW/Chi’’ ,s.9:

Československí agenti.
Počas vojny čítali rádiové vysielanie československých agentov keď boli odhalené kľúče. V r. 1943-44 prečítali približne 20 správ, ktoré boli v Ceasare prijímané od SD prostredníctvom Abwehru; nemôže si spomenúť na žiadne detaily o použitom systéme. Domnieva sa, že musel byť zajatý jeden z agentov  a že agentúrna sieť pokračovala v používaní kompromitovaných kľúčov. Nikdy nezachytili žiadne správy ale získavali kópie a kľúče s pečiatkou SD. Spomína si, že jedna správa poskytovala dlhý zoznam mien a adries čs. agentov. Nevie o žiadnej čs. diplomatickej rádiovej prevádzke zachytenej počas vojny.
Preložené z anglického jazyka, blog Christos military and intelligence corner pod názvom
Fatal mistake by the Czechoslovak resistance movement. O Dr. Wilhelmovi Vauckovi (8.10.1896-8.12.1958), gymnaziálnom profesorovi matematiky a za 2. sv. vojny kryptoanalytik v Funkabwehre - In 7/VI., tzv. referát Vauck, sa možno dozvedieť viac v kryptogalérii č.48 na blogu pána Jiřího Janečka, bývalého vojenského kryptoanalytika.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára