sobota 17. marca 2012

Citát dňa - Kryptologická spolupráca medzi Nemeckom a Japonskom - Pásková šifra Ministerstva zahraničia USA

Kryptologická spolupráca medzi Nemeckom a Japonskom počas II. svetovej vojny je témou, ktorá nepriťahovala veľkú pozornosť väčšinou vďaka nedostatku informácií. Podľa knihy David Kahna ‘’The Codebreakers ‘’ a Kena Kotaniho  ‘’Japanese Intelligence in WWII’’ sa Japoncom podarilo preniknúť do budovy amerického konzulátu v  Kobe na konci r. 1937 a vyhotoviť fotografie kartónových prúžkov používaných v šifrovacom systéme Ministerstva zahraničia USA s ozn. M-138 rovnako ako inštrukcií na ich použitie.


Ako som sa už predtým zmienil páskové šifrovacie zariadenie Ministerstva zahraničia USA s ozn. M-138 bola šifrou najvyššej úrovne.

Tento materiál (pások ozn. O-1) bol poskytnutý Nemcom v r.1941 a tento umožnil  oddeleniu OKW/Chi a Pers Z lúštiť správy, ale s časovým oneskorením v rozsahu mesiacov.

Na začiatku roka 1943 Nemci a Fíni nezávisle na sebe dokázali prelomiť nové pásiky používané v tej dobe medzi európskymi veľvyslanectvami a Washingtonom. Fíni zdieľali túto informáciu s Japoncami a ponúkli spoluprácu.

Samozrejme tu neexistuje žiadna známka, že sa v tom čase Nemci podelili so svojím úspechom s Japoncami.

V lete r.1944 japonský vojenský atašé v Budapešti, plukovník Tahei Hayashi, oznámil do Tokia, že Nemci  na základe svojho vlastného presvedčenia súhlasili so zdieľaním svojich výsledkov pri lúštení kódov USA s Japonskom. V nasledujúcej správe sa zmienil o jemu poskytnutých kódoch.

Spojenci sa o tomto dozvedeli z rozlúštenia relevantných správ, ale s časovým oneskorením približne štyroch mesiacov.

Tu sú znenia dešifrovaných správ :

Všimnite si, že prúžok používaný na linke Washington-Bern nebol poskytnutý aj keď Huettenhain (hlavný vedúci kryptoanalytik v OKW/Chi)  a personál v organizácii Pers Z sa o tom zmienil v správach Ticom ako vylúštený. Mohlo sa to nejako týkať so správami americkej spravodajskej služby OSS ktoré sa ním šifrovali? 

Zdroj rozlúštených správ: Správa s ozn. HW 40/132 ''Vylúštené depeše týkajúce sa nepriateľského vyťaženia šifier amerického Ministerstva zahraničia, s príslušnou korešpondenciou''
Zdroj: Cryptologic cooperation between Germany and Japan - The State Department's Strip cipher

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára