sobota 24. marca 2012

Citát dňa - Vodcovia Červenej kapely - "Rote Kapelle"

Červená kapela bol názov, ktorým nacistická tajná služba označovala sovietske špionážne siete operujúce v Európe počas II. svetovej vojny. Tieto siete vznikli oveľa skôr a dokázali sa infiltrovať do vládnych rezortov a obchodných kruhov každej európskej krajiny.


Pomocou svojich špionážnych aktivít neustále zásobovali Moskvu informáciami o dôležitých udalostiach v Európe. Ich prostriedok komunikácie boli vysielačky a práve tieto prostriedky viedli neskôr k ich pádu. Nemecká rádiová obranná agentúra (Funkabwehr) bola schopná zamerať polohu miest, ktoré boli používané pre tajné vysielačky, sprostredkúvajúce rádiové vysielanie v r. 1941 a s pomocou zatknutých šifrantov  a ukoristených šifier túto komunikáciu rozlúštili.
Rozlúštením správ odhalili mená mnohých členov Rote Kapelle a títo samozrejme boli zatknutí, podrobení výsluchom a tým bolo usvedčených viac ľudí. Od r. 1942 bola väčšina sietí zničená. Celé toto bol pre nacistické spravodajské služby veľkým úspechom.
Najvyššie postavenými ľuďmi v Rote Kapelle boli Leopold Trepper a Victor Sokolov. Trepper bol zatknutý 5. decembra 1942 a spolupracoval pri kŕmení Moskovského vedenia dezinformáciami. V r. 1943 ale dokázal utiecť svojim strážam a začal sa skrývať.
Sokolov  bol zatknutý 12. novembra 1942. Taktiež začal spolupracovať pri rádiovej protihre oragnizovanej Gestapom a informácie, ktoré dodával do Moskvy boli považované za tak dôležité, že mu bol v r. 1943 udelený Leninov rád. Tento úspech samozrejme skončil vo februári 1944, keď sa Moskva dozvedela, že bol pod nacistickou kontrolou. Ale aj napriek tomu, stále s ním neprerušili kontakt.
Tu sú osobné zložky pre týchto dvoch ruských špiónov z britských archívov ozn. KV 3/351 a pod názvom Prípad Červenej kapely - ‘The case of the Rote Kapelle’.

Leopold Trepper -  Veľký šéf

Viktor Sokolov - Malý šéfZdroje: KV 3/350-1 , CI-PIR 120 ‘Výsluch Richtera, Rolfa Wernera’ , Smrteľné ilúzie - ‘Deadly illusions’
Zdroj: Leaders of the Rote Kapelle

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára