štvrtok 15. marca 2012

Citát dňa - Šifrovacie systémy používané hlavnými spojeneckými mocnosťami

Zrejme tento zoznam nie je úplný, ale verím, že je správny. Použil som každý historický prameň, ktorý som dokázal nájsť, počínajúc správami TiCOM až po Wikipédiu.


USA


Diplomatické:    Kódové knihy Gray,Brown ,A1,C1 , M138A , SIGFOY ,SIGABA(malý počet?) a od r. 1944 CCM ,SIGTOT


Vojenský atašé :  Kódová kniha vojenskej rozviedky , Kódová kniha Ministerstva obrany (Confidential Code) , Šifrovacie zariadenie M-138A


Ozbrojené sily :  Páskové šifry M-94 a M-138 , Divízny poľný kód ,Hláskovacia tabuľka typu Slidex , Bombardovací kód , Telegrafná kódová kniha ministerstva obrany - War Department Telegraph Code


Šifrovacie stroje : SIGABA , SIGCUMM-209 (Hagelin C-38), SIGFOY (typu Enigma ) ,CCM


OSS : rozličné ručné šifrovacie systémy , M-138


Utajovacie hlasové systémy : A3 , Sigsaly

Sovietský zväz

Diplomatické : Hlavným systémom bola Vernamova šifra - jednorázový blok


Ozbrojené sily :  2,3,4 číselné kódy rozličných typov, 5-číselná kódová kniha prešifrovaná tzv. Bloknotmi (číselným heslom). Dva hlavné druhy prešifrovacích kníh: Jednotlivá (jednorázový blok) , Obežníková (každá stránka platná 1 deň).


Šifrovacie stroje : Šifrovacie ďalekopisy M100/101, K37 ( modifikovaný Hagelin B211)


Utajovacie hlasové systémy : EU-2 , Соболь (Soboľ)
Veľká Británia


Diplomatické: Kódová kniha Cypher M , Medzi ministerská šifra , Kód R , Vládny telegrafický kód


Armádne - Letecké:  Šifra ministerstva obrany, Šifra RAF  , Medzislužobná šifra, Medzirezortná šifra , Hláskovacia tabuľka Codex, Slidex,  Bombardovací kód , Hláskovacia tabuľka Syko , Rekoh


Námorné : Námorná šifra , Námorná kódová kniha, Administratívny kód , Flotilný kód , Kódová kniha obchodného loďstva, Kód obchodných lodí, Základný kód menších lodí, Kód nezávisle navigovaných lodí , Kód pobrežnej stráže


Šifrovacie stroje :  Typex , CCM , Rockex , 5-UCO

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára