piatok 16. marca 2012

Citát dňa - Nemecké úspechy pri kryptoanalýze šifrovacích systémov Veľkej trojky

Vďaka zložkám Ticom a prednedávnom odtajneným zväzkom ''European Axis Signals Intelligence'' je možné načrtnúť úspech, ktorý nemeckí kryptoanalytici mali pri rozlúštení spojeneckých šifrovacích systémov najvyššej úrovne.


USA :
Vojenské komunikačné siete najvyššieho stupňa utajenia boli zabezpečované strojovými šiframi.Tieto šifrovacie stroje boli bezpečné.


Samozrejme pásková šifra ministerstva zahraničia s ozn. M-138 (30 prúžkov papiera volených z celkového počtu 50 ) bola prelomená. Aj spojenie prenášajúce správy OSS z Bernu bolo Nemcami čítané. Medzitým samozrejme Ministerstvo zahraničia urobilo opatrenia na vylepšenie bezpečnosti M-138 (odstránenie prúžkov) a bola uvedená jednorazová šifra SIGTOT. Tieto dve vylepšenia zapchali bezpečnostnú dieru ku koncu r. 1944.


Ďalším systémom bol telefónny utajovač A-3 používaný na medzištátnej linke medzi VB a USA v rokoch 1941-45.Tento bol rozlúštený dvomi oddelene pracujúcimi nemeckými tímami, jeden pracoval pod Ríšskym poštovým úradom a druhý pod velením nemeckej armády. Prekrásny príklad nemeckej medzirezortnej kooperácie!


Čestná zmienka :
 Military Intelligence Code No11 (Kódová kniha č. 11 vojenskej rozviedky), používaná vojenským atašé v  Cairu plk. Fellersom, poskytla strategické informácie v rokoch 1941-2, takže som ho sem pridal aj keď sama o sebe nie je šifrou najvyššej úrovne.


Sovietsky zväz : 


Armádny 5-číselný kód bol lúštený  od r. 1940 až do konca r. 1944.


Armádny 4-číselný  OKK – Kód Vrchného Veliteľa. Lúštený od r. 1938/9 až do r. 1942.(Po marci r. 1942 sa v lúštení nepokračovalo)

Šifrovaný ďalekopis používaný pre spojenie medzi hlavným velením v Moskve a frontom bol rozlúštený Výskumným úradom - nem.Forschungsamt v r.1943.(Pravdepodobne M-100 ? )


Letecký 5-číselný kód bol poprvýkrát rozlúštený v r. 1940 a pravdepodobne lúštený počas celej vojny.
Núdzový 4-číselný kód NKVD. Používaný často takmer všetkými oddeleniami NKVD. Lúštený medzi rokmi 1938-43.

4-číselný kód NKVD. Používaný jednotkami NKVD na úseku vnútra, pohraničnej stráže a bezpečnostnými jednotkami čeliacimi nepriateľským krajinám. Lúštený medzi rokmi 1942-45.
4-číselný kód NKVD. Používaný predsunutými jednotkami NKVD pohraničnej stráže a bezpečnostných síl. Používaný medzi rokmi 1943-45. Prelomený a čítaný.5-číselný kód NKVD používaný pri železničných transportoch. Používaný medzi rokmi 1943-45. Prelomený a čítaný.


Kódy Najvyššej úrovne Severnej flotily boli lúštené v rokoch 1942-43. Pravdepodobne to bol 4-číselný.


Telefónny utajovač X  (Nemecký názov pre sovietske zariadenie) bol prelomený "podľa želania’’ na ústredí Armádneho ťažkého delostrelectva, Skupina pre vývoj a testovanie, Spojovacie oddelenie. Bol používaný od roku 1941 až do r. 1944.


Čestná zmienka :


Vnutorná ďalekopisná  a rádiofaxová sieť zachycovaná Nemcami počas vojny im poskytovala údaje o ekonomickej a vojenskej mobilizácii. Samozrejme čítanie tejto rádiovej prevádzky bolo vecou budovania nutného odposlúchavacieho zariadenia a nie kryptoanalýza v striktnom zmysle tohto slova.
Veľká Británia :


Šifra Ministerstva vojny (War Office Cypher) : Armádna Kódová kniha najvyššieho stupňa utajenia, šifrovalo sa ňou spojenie medzi Whitehallom, veliteľstvami, armádami, armádnymi zbormi a, neskôr, divíziami. Lúštená na strednom Východe od marca resp. augusta 1941 až do júla 1942. Verzia používaná domácimi vojenskými silami bola lúštená v januári-februári r. 1943.


Šifra RAF: Kódová kniha RAF najvyššieho stupňa utajenia. Prelomená v marci r. 1940, rádiová prevádzka lúštená: Ministerstvo letectva a Gibraltar, Malta ,Habania, Izmailija. Od začiatku roku 1941 až do novembra 1942 bola čítaná rádiová prevádzka v stredomorskej oblasti. Podľa Voegeleho - vrchného kryptoanalytika GAF od septembra ’41 do novembra ’42 väčšina týchto správ mohla byť rozlúštená v rozmedzí 5 až 10 dní.


Medzirezortná šifra: Používaná Ministerstvom zahraničných vecí,koloniálnymi úradmi, úradmi v domíniách a indických úradoch a službách. Taktiež bola používaná námornými atašé v spojení s Admiralitou, Konzulárnymi úradmi, spravodajskými dôstojníkmi. V období jar '40 až do jari '43 bola odhalená rádiová prevádzka na blízkom Východe (vojenská a diplomatická). Týždenné spravodajské zhrnutia  posielané Admiralitou pre námorných atašé boli čítané vo veľkom rozsahu.


Námorná Šifra Č.1: Poprvýkrát vylúštená v lete r. 1938. Od apríla  '40, bolo rozlúštených bez oneskorenia 30-50%.


Námorná Šifra Č.2 : Poprvýkrát vylúštená v septembri '40. V októbri  r. 1940 nastala prekážka (zmena v šifrovacom postupe). Úspech od marca '41  až do septembra '41 obmedzený na ~10%, odvtedy bol však vysoký.


Námorná Šifra Č.3 (šifra pre konvoje) : Lúštila sa od decembra '41. Vo februári '42 zrekonštruovaná - až do 15 dec '42  bolo lúštených až ~80%. Potom došlo k nezdaru (zmena indikátorových číselných skupín). Ďalší úspech od februára '43  (náskok 10-20 hodín dopredu). Od februára '42 do júna '43 pravidelné lúštenie rozmiestnenia ponoriek Kráľovského námorníctva.


Námorná Šifra Č.4: Poprvýkrát rozlúštená v marci '42. Od októbra '42 zrekonštruovaná. Boli rozlúštené správy týkajúce sa trás konvojov v Pacifiku, indickom oceáne a Červenom mori.


Čestná zmienka :


Hoci podľa dostupných informácií nemali žiadny úspech so šifrovacím strojom Typex v správe Ticom ozn. D-83 sa píše: ’Samozrejme, približne od mája r. 1941, OKH mali k plnej dispozícii celú teoretickú prípravu nutnú na vyriešenie tohoto problému a nemôže byť pochýb, že mali dostatočné šťastie pri ukoristení série rotorov pri Dunkirku rovnako ako troch strojov aby mohli rozlúštiť rádiovú prevádzku šifrovanú pomocou  až do júla 1940’’.


Primárne historické pramene: Dokument European Axis Signals Intelligence, rôzne správy Ticom, kniha British intelligence in the Second World War, vol2 , Spravodajská činnosť a stratégia: vybrané práce (Intelligence and strategy: selected essays),  správa ozn. ADM 1/27186 . správa Ruská kryptológia počas II. svetovej vojny (Russian cryptology during World War II), dokument ozn. HW 40/7
Zdroj: German success with high level codes of the Big Three

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára