piatok 30. marca 2012

Citát dňa - Ospravedlnenie kapituly dominikánskej provincie Teutonia v r. 2000

V květnu 2000 vydala provinciální kapitula dominikánské provincie Teutonia, která pravidelně zasedá každé čtyři roky, následující prohlášení: 
Němečtí dominikáni se nejen zapletli do inkvizice, nýbrž se na ní aktivně a ve velkém rozsahu sami podíleli. Historicky je nezpochybnitelně doložená aktivní účast na biskupských inkvizicích a římské inkvizici. Nezávisle na tom, zda někdy shledáváme nějaké historicky podmíněné důvody pro aktivní účast našich bratří, dnes jasně chápeme tragické důsledky jejích činů. Pociťujeme to jako temnou a tíživou kapitolu našich dějin.
To stejným způsobem platí pro historicky podloženou účast německého dominikána Heinricha Institora na pronásledování čarodějnic. Sepsáním „Kladiva na čarodějnice“ podpořil a umožnil nelidské praktiky při pronásledování čarodějnic.
Mučení, mrzačení a zabíjení přineslo nekonečné utrpení nespočetnému množství lidí; němečtí dominikáni k tomu, vedle dalších, stvořili předpoklady. Dějiny těchto obětí – bezejmenných a zapomenutých – nemohou být obcházeny. Náprava těchto věcí není možná. Zůstává nám závazek si toto stále připomínat.
My víme, že duch inkvizice a pronásledování čarodějnic – diskriminace, isolace a likvidace jinaksmýšlejících – je také dnes latentně nebo dokonce otevřeně v Církvi a ve společnosti, mezi křesťany a ne-křesťany, stále živě přítomna. Chceme proti tomu rozhodně vystupovat a nasazovat se za co nejšířší respekt vůči právů všech lidí, což chápeme jako další závazek, který my dominikáni dlužíme obětem inkvizice a pronásledování čarodějnic.
Provinciální kapitula vyzývá všechny své bratry naší provincie, aby dominikánskou účast na inkvizici a pronásledování čarodějnic, nezamlčovali v tématech svých kázání a evangelizace.
Zdroj: Dominikaner und InquisitionDie Erklärung des Provinzkapitels 2000Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára