nedeľa 7. októbra 2012

Citát dňa - Administratívna sieť armádneho veliteľstva, rádioďaľekopisy IBM a čísla APO

Vo vojne je životne dôležité pre akékoľvek vojenské ťaženie mať účinné a bezpečné komunikačné prostriedky. Bez schopnosti komunikovať rýchlo s svojimi podriadenými jednotkami môže generál stratiť kontrolu nad bitevným poľom. Bez schopnosti riadiť aj tie najvzdialenejšie vojenské jednotky môže vojenské velenie vidieť ako budú jeho jednotky vystavené útoku a napokon úplne zničené.

Historici II. svetovej vojny majú tendenciu zameriavať sa príliš často na tanky a letectvo, avšak popritom zanedbávať obrovskú snahu vynaloženú bojujúcimi krajinami na stavbu moderných komunikačných sietí.

Počas vojny US Signal Corps (Oddiely spojovacieho vojska USA) postavili pre vojenské a diplomatické autority USA modernú celosvetovú komunikačnú sieť. Táto sieť bola nazvaná ACAN (Administratívna sieť armádneho veliteľstva - Army Command and Administrative Network).

ACAN navzájom spájala centrá v Londýne, na Havaji, v New Delhi, Karačí, Chungking, Alžírsku, Caire, Basre, Casablance, Accre, Asmare a iné oblasti s War Department Signal Center - Spojovacím centrom ministerstva vojny (krycie meno ‘WAR’) so sídlom vo Washingtone.


Pre rýchle prenosy správ boli používané rozličné typy zariadení. Pôvodne sa používali ručné zariadenia typu Morse a Boehme (rýchly Morse), neskôr rádiopisné zariadenie a nakoniec moderný rádioďalekopis (zašifrovaný).

Len vďaka týmto sieťam mohli spojeneckí velitelia efektívne veliť svojim jednotkám rozmiestneným po celom svete.

Nemecký odposluch sietí ACAN


Tieto siete však boli monitorované nemeckými spojovacími spravodajskými službami a bola nimi zachycovaná otvorená i šifrovaná rádiová prevádzka.

Kvôli veľkému počtu správ ktoré prechádzali týmito sieťami boli v otvorených prenosoch vždy dostupné  dôležité informácie. Nadôvažok došlo aj k tomu, že sa niektoré z ručných kódov dali ‘prelomiť’.

Taktiež sa zdá, že Nemci zopakovali svoj úspech s ‘ruským Fish-om‘ postavením špeciálneho zariadenia, ktoré automaticky zachycovalo a tlačilo ďalekopisnú prevádzku.

Existuje len niekoľko detailov o tejto záležitosti, ale pokúsil som sa zozbierať všetky dostupné informácie.

Z povojnových výsluchov sa zdá zrejmé, že prinajmenšom 4 agentúry zachycovali a vyhodnocovali túto prevádzku.

1). Armádne delostrelectvo, Skupina pre výskum a testovanie, Skupina spojovacieho oddelenia IV C - Wa Pruef 7/IV C na experimentálnej stanici v Staats.

2). Spojovacia spravodajská agentúra vrchného velenia ozbrojených síl -OKW/Chi.

3). Spojovacia spravodajská agentúra Luftwaffe LN Abt 350 Referát B v Asnieres, Paríž a neskôr Mníchov-Oberhaching a špeciálna jednotka operujúca z Berlína-Schoenfeldu.

4). Armádna spojovacia spravodajská služba - OKH/GdNA zo základní v Nórsku a Euskirchene, Nemecko.

Snaha Wa Pruef 7/IV:

Oddelenie Wa Pruef 7/IV C  bolo spomínané už predtým v spojení so zariadením ‘Ruská Fish’ . Bolo vedené Bau Rat Kierkhoffom a podľa povojnových výsluchov tu pracovalo približne 5-6 inžinierov, 7-8 ďalších mužov a 60 zvláštnych Nachrichtenhelferinnen (ženských pomocníkov).

V správe s ozn. FMS P-038 ‘German Radio Intelligence -  Nemecká rádiová rozviedka’ sa hovorí, že stanica v Staats zachycovala ruské, britské, americké a francúzske rádioďalekopisné systémy.


Táto prevádzka prichádzala do OKW/Chi a OKH/GdNA, kde bola podrobená analýze a vyhodnoteniu.


Snaha OKW/Chi:


Wilhelm Flicke, člen  OKW/Chi sa vo svojej knihe ‘Vojnové tajomstvá v éteri’ o zachycovaní transoceánskej rádiovej prevádzky USA.

Na stránkach 295-6 hovorí:

Zo všetkých "veľkých hráčov" USA poskytli svojim nepriateľom najbohatšie možnosti v rámci informácií. Medzi inými vecami bola zostavená špeciálna rádiová sieť v roku 1942, ktorá pokrývala celú zemeguľu. Toto bola "sieť WVNA" (pomenovaná podľa volacieho znaku stanice v Karáčí, Indii, ktorá bola prvou, ktorú zachytili.) Väčšina z výmeny správ sa dala čítať ihneď; poskytovali informácie o amerických vojenských opatreniach na Ďalekom, Strednom a Blízkom Východe a v Afrike. Nasledovný prehľad ukazuje mieru dosahu siete v novembri roku 1942:

Sieť WVNA


volací znak, umiestnenie, krycie meno a interpretácia

Washington agwar = Generál-Pobočník , Ministerstvo vojny

milid = atašé

crypto = služba utajených komunikácií

victor = Vlastné meno, (vedúci "crypto") "Podpisy: Arnold, Cambela, Groninger, Kroner, Loughry, Marshall, Ohnstaed, Osborn, Reybold, Sommervell, Strong, Ulio.wvna Karachi (India) speck = vlasné meno

Podpisy : Jordan (Vicekonzul) ,Wheeler (Generál a vedúci vojenskej misie USA).

wvmt Basra (Irak) amsir = Americká vojenská sekcia v Iraku

Podpis: Connoly (Vicekonzul)wvnv Cairo (Egypt) amsme = Americká vojenská sekcia pre oblasť Stredného Východuwvnt Asmara (Predtým Talianská-Východná Afrika) amseg = Americká vojenská sekcia

Podpis:Hodgeswvmy Teherán (Irán) amrus = Americká vojenská sekcia Rusko

Podpis: Ondrick (Vojenský atašé)S9x Delhi (India) aquila = Krycie meno amerických vzdušných síl.

ammdel = Americká vojenská misia v Delhi

amobsin = Americký vojenský pozorovateľ v Indii

Podpisy: Tiger, Speck (boli platné iba krátky čas)

nekci Chungking (China) ammisca = Americká vojenská sekcia Karáčí , kancelária v Chungking

amilat = Americký vojenský atašé

Podpis: Stilwell ( Generál a veliteľ amerických vojenských síl v Číne)

Barret (Vojenský atašé)

Gauss (Ambasádor)J7z Kunming (Čína) ammkun = Americká vojenská misia v Kunmingu.

Bud Gura (v minulosti talianská východná Afrika) amgad = ?

Podpis: Bishop,Signals.

Flicke zrejme popisuje ACAN. Toto je potvrdené testovacou správou ‘Signal Corps-The Test’ ktorý sa taktiež zmieňuje o rovnakých staniciach, napríklad: ‘Po spojovacích zboroch - After the Signal Corps' prvý veľký vysielač v Indii, v Karáčí, začal fungovať v apríli roku 1942, satelitné stanice sa rýchlo rozšírili.’ Okruh priamej linky WAR do Caira (WVNV), len po dvoch mesiacoch služby, prestal fungovať na Štedrý deň roku 1942 kvôli rádiovému vysielaniu prevádzky v Cairo cez trasu v Asmare (WVNT).’

Nanešťastie sa nerozširoval pomocou druhov prevádzky prechádzajúcej cez tieto linky alebo použitých kódových systémov. Samozrejme vieme, že OKW/Chi dokázal dekódovať počas vojny niekoľko amerických diplomatických kódov.

Snaha Chi Stelle v Luftwaffe:


LN Abt 350 Referát B spojovacej spravodajskej agentúry Luftwaffe v Asnieres, Paríži zachycoval morzeovú ako aj rádioďalekopisnú prevádzku USAAF a Námorných AF. Táto sekcia dosiahla v rozsahu dôležitosti svoj vrchol v rokoch 1942-3. Potom sa v roku 1943 časť, ktorá sa zaoberala prevádzkou USAAF rozdelila a bola poslaná do Mníchova-Oberhachingu.

Sekcia referátu B ktorá bola presunutá do Mníchova-Oberhachingu v roku 1943 sa premenovala na Referát B5. Existovala tu rozľahlá odposluchová stanica monitorujúca úzko rádiovú prevádzku USAAF.

Správa pod názvom ‘European Axis Signal Intelligence in World War II’ vol. 5 poskytuje viac detailov o operáciách Referátu B5:

‘Nová sekcia vyhodnocovala všetku prevádzku a mala nasledovné povinnosti: a) Monitorovanie všetkého čo sa týka Spojených štátov, i keď sa to dotýkalo len povrchu, stále prinášalo náhľad do hlavných sietí armády a námorného letectva, do tréningovej aktivity, leteckého transportu, obranných zón a aktivizácie nových bojových leteckých jednotiek. b) Monitoring atlantickej rádiovej služby. Trasy v strednom a centrálnom Atlantiku boli monitorované čatou bezdrôtovej telegrafie v Oberhachingu a predsunutými stanicami spojovacej spravodajskej služby Luftwaffe v Španielsku, ktoré operovali pod krycím názvom ‘Purchasing Agencies - Obstarávacích agentúr’; Námorná trasa v severnom Atlantiku bola monitorovaná 16. Co., LNR 3 a správy boli vyťažované sekciou. c) Monitoring veliteľstva leteckej transportnej služby čatou v Oberhachingu. d) Monitoring veliteľstva Transportov RAF a veliteľstiev amerických a britských lietadlových lodí. Väčšia časť týchto odposluchov bola taktiež vykonávaná v Oberhachingu.’

Rádioďalekopis USA bol taktiež zachycovaný jednotkou LN Abt 350 v Berlíne-Schoenfelde. Typy zachycovanej prevádzky boli FF5 a FF6, ktoré odkazujú na 5-prvkové T/P a rádiopis. Nemecká správa z novembra roku 1944 hovorí, že jednotka v Schoenfelde mala 14 inštalácií rombických antén, odposluchovú budovu s 12 odposluchovými izbami a celkovo pozostávala z 52 mužov. Odposluchové zariadenie bolo poskytnuté oddelením Wa Pruef 7.

V povojnových výsluchoch nemeckého personálu odznelo to, že počas vojny došlo k čítaniu prevádzky T/P USAAF.

(...)

Viac na: Army Command and Administrative Network, IBM Radiotype and APO numbers

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára