piatok 19. októbra 2012

Citát dňa - Fínska kryptologická služba v II. svetovej vojne

Fínsko bolo v období 1809-1917 časťou ruského cárskeho impéria. V decembri roku 1917 viedla fínska deklarácia nezávislosti k občianskej vojne medzi Červenými (podporovanými ruskou sovietskou republikou) a Bielymi (podporovanými Nemeckom). V roku 1918 vyhrali anti-komunistické sily a Fínsko sa stalo nezávislou krajinou.
Odvtedy na Fínoch spočívala povinnosť brániť svoju slobodu od novo ustanoveného Sovietskeho zväzu. Potreba strážiť svojho mocného suseda ich prinútila preukazovať špeciálny záujem o rádiový odposluch a kryptoanalýzu.


Fíniska rádiová rozviedka bola vybudovaná vo veľkej miere vďaka snahám Reino Hallamaa. Jej začiatky sa datujú až do roku 1919, keď jediný rádiový batalión fínskej armády zabral bývalú ruskú rádiovú stanicu v Suursaari a začal zachycovať sovietsku námornú rádiovú prevádzku.

Výsledky Hallamaaových nadriadených zaujali a od roku 1927 mu bola daná právomoc založiť spojovaciu spravodajskú službu. Spojovacia organizácia bola podriadená spravodajskému oddeleniu fínskeho Generálneho štábu - Tiedustelujaosto pod vedením plukovníka Paasonena. Spojovacie oddelenie bolo Viestitiedustelutoimisto 2, ktorému velil Hallamaa . Existovali tu oddelené sekcie pre odposluch, kryptoanalýzu a vyhodnocovanie. Odposluchová sekcia bola tzv. RTK - Radiotiedustelukeskus.

Nové oddelenie bolo zostavené rýchlo a od roku 1930 efektívne fungovalo. Počas 30-tych rokov 20. storočia Fíni úzko spolupracovali na poli kryptoanalýzy s Nemcami, Estóncami, Poliakmi a Švédmi.

Prvý test pre novú organizáciu nadišiel v roku 1939, keď sovietske ozbrojené sily vtrhli do Fínska. Počas tzv. Zimnej vojny preukázali fínski kryptoanalytici svoju cenu rozlúštením niekoľkých sovietskych vojenských kódov. Vďaka ich snahám mohli byť vysledované pohyby sovietskych divízií a ich situácia so zásobovaním. Toto dovolilo armáde rýchlo podniknúť voči nepriateľovi protiútoky.

V II. svetovej vojne sa oddelenie zaoberajúce sa s diplomatickou rádiovou prevádzkou nachádzalo v Mikkeli. Jedno pracujúce na sovietskych vojenských kódoch malo základňu v Sortavala, blízko pri jazere Ladoga.

Špičkový kryptoanalytik a hlava oddelenia sovietskej kryptoanalýzy bol mathematik Erkki Pale. Inými dôležitými ľuďmi boli Pentti Aalto (de fakto vedúci americkej sekcie) a experti na prúžkovú šifru M-138 Toivo Erik Henriksson a Kalevi Loimaranta.

 V roku 1944 pozostávala diplomatická sekcia  z 38 kryptoanalytikov s väčšinou pracujúcich na kódoch USA. Sovietska sekcia mala približne 100 kryptoanalytikov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára