pondelok 8. októbra 2012

Citát dňa - Dennett kontra Weinberg

Od fyzika  Stevena Weinberga existuje relatívne známy citát :
"S náboženstvom, alebo bez neho dobrí ľudia môžu konať dobré skutky a zlí ľudia páchať zlo, ale aby dobrý človek páchal zlo - na to treba náboženstvo."
Myslím si, že je to mimoriadne naivné tvrdenie.V tomto citáte by som namiesto slova "náboženstvo" mohol písať aj "ideológia". Napokon dobrí ľudia konajú zlo v službe politických ideológií neustále. Ale to je však na inú debatu. Práve teraz však chcem poukázať na zaujímavú pasáž z knihy Daniela Dennetta Darwin's Dangerous Idea - Darwinova nebezpečná idea, ktorá priamo protirečí Weinbergovmu tvrdeniu. Pochádza zo strany 264, je to tretia strana v 10. kapitole;  zvýraznenie je moje.
Niekto tak plodný a energický ako bol [Stephen Jay] Gould  mal určite nejaký zámer okrem toho že jednoducho vyučoval a oblažoval s darwinovským pohľadom na život iné ľudské bytosti. V skutočnosti mal naozaj mnohé záujmy. Pracoval a tvrdo bojoval proti predsudkom a hlavne proti zneužívaniu vedeckého výskumu (a vedeckej prestíže) tými, ktorí zaobaľujú svoje politické ideológie do mocného pláštika vedeckej serióznosti. Je dôležité si všimnúť, že Darwinizmus mal vždy nešťastnú silu priťahovať najnevítanejších nadšencov -- demagógov a psychopatov a mizantropov a iných zneužívateľov Darwinovej nebezpečnej myšlienky. Gould mal uviesť tento smutný príbeh odhaľujúci sa v desiatkach príbehov o sociálnych darwinistoch, o príslovečných rasistoch najdráždivejšie o v základe  dobrých ľuďoch ktorí upadli do zmätku -- mohli by sme povedať, že boli zvedení a opustení -- buť tou alebo onou darwinovskou sirénou. Ale je príliš ľahké odbaviť polovičnou robotou pomocou nejakej povrchne pochopenej verzie darwinovského myslenia a Gould tomu  dokázal venovať vačšiu časť svojho životného diela, aby ochránil svojho hrdinu od tohto druhu zneužitia.
Takže Dennett nielen uznáva, že veda môže viesť dobrých ľudí ku konaniu zla, ale dokonca evolúcia k tomu môže viesť. Samozrejme Dennett a Weinberg a ja by sme mohli odpovedať na toto obvinenie tak, že takíto ľudia zrejme v takýchto prípadoch zle chápu vedu a evolúciu. Ale potom nevidím problém v tom, prečo sa táto obrana nedá aplikovať aj pri náboženstve.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára