sobota 20. októbra 2012

Citát dňa - Rádioďalekopisná linka Medúza (Jellyfish)

Počas II. svetovej vojny používali Nemci rádioďalekopisné stroje s vlastnosťou automatického šifrovania pre zasielanie správ najvyššej úrovne dôležitosti. V roku 1944 existovalo po celej Európe niekoľko liniek , spájajúcich nemecké Vrchné velenie s armádnymi skupinami.

Linka Paríž-Berlín bola ľuďmi z Bletchley Parku nazvaná Jellyfish (Medúza) . Táto linka bola poprvýkrát odhalená v januári 1944 a využívala šifrovací stroj Lorenz SZ-42. Medúza prepájala navzájom connected OB WEST-Vrchného veliteľa armád Západ s OKH takže táto prevádzka bola dôležitá pre plánovačov operácie Overlord.

V oficiálnej histórii 'British Intelligence in the Second World War’ vol3 1. časť sa vraví, že táto prevádzka bola zachycovaná od januára 1944 a poprvýkrát ‘prelomená’ v marci. V Dodatku č. 2 sa píše, že ‘mesiace pred vylodením v Normandii mali vylúštené správy navyššiu hodnotu’.

Toto môže byť preháňaním. ‘Prielom’ Medúzy bol veľký úspech kryptoanalýzy ale z niekoľkých dôvodov nemal na operácie a plánovanie trategický účinok. Hlavným dôvodom bolo, že ‘prielom’ v plánovacom procese nastal príliš neskoro. Od prelomu marca/apríla už plán Overlord nemohol byť pozmenený, mohli byť vykonané len malé zmeny na základe nových spravodajských informácií. Tento problém bol preložený tiež vďaka dlhému zdržaniu pri lúštení správ SZ42. Zvyčajne trvalo rozlúštiť ich týždeň alebo viac.

Na dôvažok mnohým z informácií pochádzajúcich z rozlúštenia správ Medúzy sa nedalo porozumieť. Nemci používali pri svojich správach o vojenskej sile špeciálnu formu a túto Briti nedokázali ‘dekódovať’.

Ľudia z Bletchley Parku stratili šťastie v Júni. Z knihy ‘Decrypted secrets: methods and maxims of cryptology’, s.412:
Briti taktiež nemali šťastie. Dňa 10. júna 1944 štyri dni po vylodeniach v dni D a desať dní po tom čo bol do prevádzky uvedený Colossus II.,  stratili svoje prístupy do linky z Berlína k von Rundstedtovi a následne v júli taktiež do linky z Berlína ku Kesselringovi; iba v septembri 1944 sa znovu dokázali uchytiť. Tieto prekážky boli spôsobené odmocninovým sčítaním v stroji Lorenz - literatúre o Tunny nazvanými ‘obmedzeniami’-podobnými s tzv. Klartextfunktion ‘ 5. bit otvoreného textu dva kroky späť’ na stroji Siemens.
Zdroje: ‘British Intelligence in the Second World War’ vol3 part1 appendix 2, ‘Decrypted Secrets: Methods and Maxims of Cryptology’, s.412, ‘The Normandy Campaign 1944: Sixty Years On’ 14. kapitola

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára