sobota 27. októbra 2012

Uvoľnené zachytené a vylúštené správy z Bletchley Parku

Britské Národné archívy - National Archives uvoľnili rozsiahle archívne záznamy obsahujúce zaujímavé spravodajské informácie pocházdajúce z viac než 500 zachytených a rozlúštených rádiových depeší Nemecka, Talianska a Japonska z obdobia medzi rokmi 1941 až 1945. Toto je ojedinelé uvoľnenie historicky mimoriadne významných informácií.

Všetky do angličtiny preložené správy pochádzajú od službu konajúceho dôstojníka pôsobiaceho v Chate č. 6 (Hut 3) v Bletchley Parku, sídle Vládnej školy kódovania a šifrovania (Government Code and Cipher School - GC&CS) - britského lúštiteľského centra v II. svetovej vojne.

Správy, všetky klasifikované stupňom utajenia "MOST SECRET", obsahujú široký rozsah taktických a logistických informácií, situačných správ, úplných správ zo stretnutí najvyššie postavených vojenských predstaviteľov, situácií v okupovaných krajinách a mnoho ďalšieho. Je to historický poklad informácií.

Zložky ukazujú rozlúštené správy pochádzajúce niektoré z najzaujímavejších udalostí počas II. svetovej vojny. Na konci vojny boli dostupné skutočne fascinujúce rozlúštené správy, napr. pochádzajúce od dôstojníkov SS požadujúcich od ponoriek aby opustili Nemecko cez Hermana Goeringa úpenlivo žiadajúceho Hitlera aby opustil Berlín až po správy žiadajúce potvrdenie, či je Hitler skutočne mŕtvy. Pre nadšencov o históriu II. svetovej vojny a kryptológie je to povinné čítanie.

Môžete si zložku stiahnuť pod ozn. DEFE 3/573 na stránke National Archives (výber "Download Full Record"). Poznamenávam, že to je objemný súbor majúci  166 MB vo formáte pdf, ktorého stiahnutie bude chvíľu trvať!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára